Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC

  1. 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC,Thông tư liên t ch 54,Ban T ch c-Cán b Chính ph ,B Tài chính, i u ch nh m c tr c p, i u ch nh ti n lương, i u ch nh m c ti n lương t i thi u, i u ch nh m c sinh ho t phí,Lao ng- Ti n lương,B máy hành chính,Thong tu lien tich 54,Ban To chuc-Can bo Chinh phu,Bo Tai chinh,Dieu chinh muc tro cap,Dieu chinh tien luong,Dieu chinh muc tien luong toi thieu,Dieu chinh muc sinh hoat phi,Lao dong- Tien luong,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản