Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
110
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

  1. 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên t ch 01,Vi n ki m sát nhân dân t i cao,Hư ng d n,Giao d ch dân s nhà trư c 1/7/1991,B t ng s n,Th t c T t ng,Quy n dân s ,Thong tu lien tich 01,Vien kiem sat nhan dan toi cao,Huong dan,Giao dich dan su nha o truoc 1/7/1991,Bat dong san,Thu tuc To tung,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản