Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tàu vận tải biển đi nước ngoài do Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. 04/1999/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư 04,B Lao ng Thương binh và Xã h i,B Tài chính,M c khoán chi phí ăn nh lư ng,Qu n lý ngo i t chuyên gia y t ,Tàu v n t i bi n,Công nhân viên ch c,Hư ng d n,Lao ng- Ti n lương,Thong tu 04,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Bo Tai chinh,Muc khoan chi phi an dinh luong,Quan ly ngoai te chuyen gia y te,Tau van tai bien,Cong nhan vien chuc,Huong dan,Lao dong- Tien luong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản