Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV về việc hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV

  1. 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV,Thông tư liên t ch 06,B Giao thông v n t i,B N i v ,X p h ng ơn v s nghi p công l p,X p h ng d ch v công,Ngành giao thông v n t i,Giao thông - V n t i,Thong tu lien tich 06,Bo Giao thong van tai,Bo Noi vu,Xep hang don vi su nghiep cong lap,Xep hang dich vu cong,Nganh giao thong van tai,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản