Thông tư liên tịch số 161/1998/TTLT/TC-GTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 161/1998/TTLT/TC-GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 161/1998/TTLT/TC-GTVT về chế độ quản lý tài chính và chế độ cấp phát thanh toán đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 161/1998/TTLT/TC-GTVT

  1. 161/1998/TTLT/TC-GTVT,Thông tư liên t ch 161,B Giao thông v n t i,B Tài chính,Ch qu n lý tài chính,Ch c p phát thanh toán,Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích,Cơ s h t ng ư ng s t,Qu n lý s a ch a ư ng s t,Tài chính nhà nư c,Giao thông - V n t i,Thong tu lien tich 161,Bo Giao thong van tai,Bo Tai chinh,Che do quan ly tai chinh,Che do cap phat thanh toan,Doanh nghiep Nha nuoc hoat dong cong ich,Co so ha tang duong sat,Quan ly sua chua duong sat,Tai chinh nha nuoc,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản