Thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an - Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

  1. 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ,Thông tư liên t ch 46,B Công An,B Tài chính,B Thương m i,T ng c c H i quan,Dán tem hàng nh p khNu,Thương m i,Xu t nh p khNu,Thong tu lien tich 46,Bo Cong An,Bo Tai chinh,Bo Thuong mai,Tong cuc Hai quan,Dan tem hang nhap khau,Thuong mai,Xuat nhap khau Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản