Thông tư liên tịch số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng do Tổng cục Địa chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN

  1. 772/2001/TTLT-TCDC-NHNN,Thông tư liên t ch 772,Ngân hàng Nhà nư c,T ng c c a chính,Th t c th ch p,Quy n s d ng t,Tài s n g n li n v i t,Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài,T ch c tín d ng, u tư,Ti n t - Ngân hàng,B t ng s n,Thong tu lien tich 772,Ngan hang Nha nuoc,Tong cuc Dia chinh,Thu tuc the chap,Quyen su dung dat,Tai san gan lien voi dat,Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai,To chuc tin dung,Dau tu,Tien te - Ngan hang,Bat dong san Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản