Thông tư liên tịch số 78/TTLT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 78/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 78/TTLT về việc quy định và hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát vốn quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ do Bộ tài chính- Bộ giao thông vận tải và Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 78/TTLT

  1. 78/TTLT,Thông tư liên t ch 78,B Giao thông v n t i và Bưu i n,B Tài chính,Ch qu n lý v n,Ch qu n lý,C p phát v n,Qu n lý s a ch a c u ư ng b ,S a ch a c u ư ng b ,Qu n lý c u ư ng b ,Tài chính nhà nư c,Giao thông - V n t i,Thong tu lien tich 78,Bo Giao thong van tai va Buu dien,Bo Tai chinh,Che do quan ly von,Che do quan ly,Cap phat von,Quan ly sua chua cau duong bo,Sua chua cau duong bo,Quan ly cau duong bo,Tai chinh nha nuoc,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản