Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
1
download

Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch do Tổng cụa Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ

  1. 02/2001/TT-TCHQ,Thông tư 02,T ng c c H i quan,Th t c h i quan,Nh p khNu phi m u d ch,Nh p khNu xe ô tô,Nh p khNu xe g n máy,Xu t nh p khNu,Giao thông - V n t i,Thong tu 02,Tong cuc Hai quan,Thu tuc hai quan,Nhap khau phi mau dich,Nhap khau xe o to,Nhap khau xe gan may,Xuat nhap khau,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản