Thông tư số 04-TMDL-DL/TT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 04-TMDL-DL/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04-TMDL-DL/TT về quy chế quản lý kinh doanh du lịch do Bộ Trưởng Bộ thương mại và du lịch ban hành, để hướng dẫn thi hành quy chế quản lý kinh doanh du lịch được ban hành kèm theo Nghị định 37-HĐBT/NĐ ngày 28/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04-TMDL-DL/TT

  1. 04-TMDL-DL/TT,Thông tư 04-TMDL-DL,B Thương m i và Du l ch,Kinh doanh du l ch,Qu n lý kinh doanh du l ch,Quy ch qu n lý kinh doanh du l ch,Doanh nghi p,Thương m i,Thong tu 04-TMDL-DL,Bo Thuong mai va Du lich,Kinh doanh du lich,Quan ly kinh doanh du lich,Quy che quan ly kinh doanh du lich,Doanh nghiep,Thuong mai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản