intTypePromotion=1

Thông tư số 07/2017/TT-BCT

Chia sẻ: Thong Tu Cp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
0
download

Thông tư số 07/2017/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2017/TT-BCT ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Thông tư này được ban hành theo Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2017/TT-BCT

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<br /> Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn<br /> Cơ quan: Văn phòng Chính phủ<br /> Thời gian ký: 27.06.2017 16:33:39 +07:00<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2