Thông tư số 125/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
5
download

Thông tư số 125/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 125/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 125/2004/TT-BTC

  1. 125/2004/TT-BTC,Thông tư 125,B Tài chính,Th t c h i quan,Hàng hóa v n t i a phương th c,V n t i a phương th c,V n t i a phương th c qu c t ,Xu t nh p khNu,Thong tu 125,Bo Tai chinh,Thu tuc hai quan,Hang hoa van tai da phuong thuc,Van tai da phuong thuc,Van tai da phuong thuc quoc te,Xuat nhap khau Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản