Thông tư số 34-TC/GTBĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
3
download

Thông tư số 34-TC/GTBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 34-TC/GTBĐ về việc quy định chế độ phụ cấp công tác cho các đối tượng làm nhiệm vụ trên không của ngành hàng không dân dụng do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 34-TC/GTBĐ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34-TC/GTB Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 1993 THÔNG TƯ S 34-TC/GTB NGÀY 28-4-1993 C A B TÀI CHÍNH QUY NNH CH PH C P CÔNG TÁC CHO CÁC I TƯ NG LÀM NHI M V TRÊN KHÔNG C A NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN D NG Theo ngh c a B Giao thông v n t i và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. B Tài chính quy nh ch ph c p công tác tính theo gi bay cho các i tư ng làm nhi m v trên không c a Hàng không dân d ng như sau: 1. Các i tư ng ư c áp d ng ph c p gi bay g m: - Lái máy bay g m c lái chính và lái ph - D n ư ng, cơ gi i trên không. Ti p viên trên không. 2. Các m c ph c p gi bay ư c quy nh c th như sau: i tư ng hư ng tr c p M c ph c p (1) (2) 1. Ph c p gi bay trong nư c - Lái chính 8000 /1 gi - D n ư ng, lái ph , cơ gi i trên không 6000 /1 gi - Ti p viên 4000 /1 gi 2. Ph c p gi bay ngoài nư c a) Dư i 5 gi bay - Lái chính 9 USD /1 gi - D n ư ng lái ph , cơ gi i trên không 7 USD /1 gi - Ti p viên 5 USD /1 gi b) Trên 5 gi bay - Lái chính 7 USD /1 gi
  2. - D n ư ng lái ph , cơ gi i trên không 5 USD /1 gi - Ti p viên 4 USD /1 gi 3. Ph c p gi bay hu n luy n - Giáo viên bay (lái, d n ư ng) 20.000 /1 gi - Các giáo viên khác 10.000 /1 gi 4. Ph c p gi bay th - Lái chính, d n ư ng 200.000 /gi - Các nhân viên khác 150.000 /gi Trong trư ng h p ưa máy bay i s a ch a nư c ngoài thì trong th i gian bay ư c hư ng các m c quy nh như cán b công nhân viên bay ngoài nư c; th i gian lưu trú t i nư c ngoài hư ng ph c p lưu trú như cán b i công tác t i nư c ó (theo Thông tư s 37 TC/TC N ngày 18-6-1991 và Thông tư s 32 TC/TC N ngày 21-7- 1992 c a B Tài chính). 3. Các m c ph c p nêu trên thay cho ch công tác phí i v i các i tư ng làm nhi m v trên không nêu t i i m 1 Thông tư này và ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh c a ngành. Thông tư này có hi u l c t 1-1-1993 và ư c v n d ng khi x lý quy t toán năm 1992 c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam. Các quy nh trái v i Thông tư này u ư c bãi b . Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản