intTypePromotion=1

Thông tư số 479-TCHQ/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
3
download

Thông tư số 479-TCHQ/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 479-TCHQ/PC về chế độ đối với hàng hoá, ngoại tệ của Việt kiều mang theo khi về nước thăm gia đình, của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước giúp đỡ người thân do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 157-HĐBT ngày 16/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 479-TCHQ/PC

  1. 479-TCHQ/PC,Thông tư 479-TCHQ,T ng c c H i quan,Hàng hóa ngo i t g i v ,Hàng hóa ngo i t c a Vi t ki u,Hàng hóa vi t ki u,Ngo i t Vi t Ki u,Vi t Ki u v nư c,Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài,Xu t nh p khNu,Ti n t - Ngân hàng,Thong tu 479-TCHQ,Tong cuc Hai quan,Hang hoa ngoai te gui ve,Hang hoa ngoai te cua Viet kieu,Hang hoa viet kieu,Ngoai te Viet Kieu,Viet Kieu ve nuoc,Nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai,Xuat nhap khau,Tien te - Ngan hang Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2