Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc.

  1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện ra thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của hợp tác xã, đồng thời trình hồ sơ đề nghị 1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể bắt buộc khi hợp tác xã vi phạm một trong các trường hợp sau: + Sau thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà hợp tác xã không tiến hành hoạt động.
  2. Tên bước Mô tả bước + Hợp tác xã ngừng hoạt động trong mười hai tháng liền. + Trong thời hạn mười tám tháng liền, hợp tác xã không tổ chức được Đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng. + Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã là giả mạo, không chính xác hoặc lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã để hoạt động trái pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh đã có văn bản thông báo cho người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, nhưng sau thời hạn ba tháng, kễ từ ngày nhận được thông báo, hợp tác xã không tổ chức Đại hội xã viên để xử lý vi phạm; người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã không gửi biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên, quyết định của Ban quản trị đến cơ quan đăng ký kinh doanh; + Hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề bị cấm, cơ quan đăng ký kinh doanh đã có văn bản yêu cầu hợp tác xã chấm dứt ngay việc kinh doanh ngành, nghề đó, nhưng sau khi nhận được thông báo, hợp tác xã vẫn tiếp tục kinh doanh ngành, nghề bị cấm. + Hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiên mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã có văn bản yêu cầu hợp tác xã ngừng ngay việc kinh doanh ngành, nghề đó nhưng sau khi nhận được thông báo, hợp tác xã vẫn tiếp tục kinh doanh ngành, nghề đó. + Hợp tác xã không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. + Hợp tác xã chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn một năm mà không thông báo cho cơ
  3. Tên bước Mô tả bước quan đăng ký kinh doanh. Sau khi Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyết định giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện 2. thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xoá tên hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh. Hồ sơ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản