Thu hồi thẻ cộng tác viên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Thu hồi thẻ cộng tác viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Trợ giúp pháp lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi thẻ cộng tác viên

  1. Thu hồi thẻ cộng tác viên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm trợ giúp pháp lý Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Khi cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại 1. khoản 1 điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ, Giám đốc Trung tâm ra quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác với cộng tác viên và đề nghị Giám đốc Sở Tư
  2. Tên bước Mô tả bước pháp thu hồi thẻ cộng tác viên. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của giám đốc Trung tâm, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu 2. hồi thẻ cộng tác viên. Người bị thu hồi thẻ cộng tác viên thì không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 2. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  3. Nội dung Văn bản qui định Cộng tác viên không thực hiện trợ giúp pháp lý Nghị định 1. trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp thẻ 07/2007/NĐ-CP ban cộng tác viên, trừ trường hợp có lý do chính đáng. h... Nghị định Cộng tác viên có một trong các hành vi quy định tại 2. 07/2007/NĐ-CP ban điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý. h... Nghị định Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy 3. 07/2007/NĐ-CP ban định tại khoản 3 điều 20 Luật Trợ giúp pháp lý. h... Cộng tác viên chấm dứt hợp đồng cộng tác với Nghị định trung tâm hoặc không tiến hành ký hợp đồng cộng 4. 07/2007/NĐ-CP ban tác với Trung tâm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày h... được cấp thẻ.
Đồng bộ tài khoản