Thư nhắc việc

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
237
lượt xem
22
download

Thư nhắc việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ phận:………………………. năm……………. Thư nhắc việc lần 01 Thư nhắc việc lần 02 Ngày…….tháng…… Thư nhắc việc lần 03 Người thực hiện:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư nhắc việc

  1. COÂNG TY XXX THƯ NHẮC VIỆC Bộ phận:………………………. Ngày…….tháng…… năm……………. Thư nhắc việc lần 01 Thư nhắc việc lần 02 Thư nhắc việc lần 03 Người thực hiện: ……………………………………………………………………. ………………Vị trí công tác: …………………... Yêu cầu thời gian Stt Nội dung công việc chưa hoàn thành hoàn thành 1 2 3 Ghi chú: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… Thö nhaéc vieäc
  2. COÂNG TY XXX ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Lưu ý: - Thư nhắc việc lần 01 được lưu tại Trưởng Phòng (để theo dõi); - Thư nhắc việc lần 02 được chuyển cho P Giám đốc ( để báo cáo); - Thư nhắc việc lần 03 được chuyển cho Giám Đốc kèm đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách (hoặc kèm theo các đề xuất xử lý kỷ luật khác). Người nhắc việc Người thực hiện Thö nhaéc vieäc
Đồng bộ tài khoản