Thử sức trước kỳ thi 2009 - Môn toán (Đề 1)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
5
download

Thử sức trước kỳ thi 2009 - Môn toán (Đề 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thử sức trước kỳ thi 2009 - môn toán (đề 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thử sức trước kỳ thi 2009 - Môn toán (Đề 1)

  1. TRƯ NG H C TR C TUY N http://www.maths.vn giaythuytinh176 TH S C TRƯ C KÌ THI 2009 Đ THI S 1 ( Th i gian làm bài: 180 phút ) 1. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7 đi m) Câu I: (2 đi m) 1.Kh o sát s bi n thiên và v đ th hàm s y = 2 x 3 − x 2 . 2.Tìm t t c các giá tr c a tham s m đ phương trình ( ) 3 1− x + x − x (1 − x ) = m có nghi m. Câu II: (2 đi m)  x 2 + xy = 2  1. Gi i h phương trình:  3 .  x + 2 xy − 2 y = x 2  2. Tìm m đ phương trình 2 x 2 − 2mx + 1 = 3 4 x 3 + 2 x có hai nghi m th c phân bi t. Câu III: (1 đi m) Cho hàm s y = x3 − 3x 2 (C ). Tính di n tích ph n m t ph ng h u h n đư c gi i h n b i đ th (C ) và ti p tuy n c a nó t i đi m thu c đ th có hoành đ b ng 2. Câu IV: (1 đi m) ln 2 e 2 x dx Tính tích phân: I = ∫ . 0 ( 2e + e − 1) 2x x 2 Câu V: (1 đi m) th c dương th a mãn đi u ki n ab + bc + ca = 3abc . Cho a, b, c là ba s ab bc ca Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c Q = 3 3 + 3 3 + 3 . a + b b + c c + a3 Đ ng th c x y ra khi nào ? 2. PH N RIÊNG (3 đi m) Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n THEO CHƯƠNG TRÌNH CHU N Câu VI.a: (2 đi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy , cho tam giác ABC có đ nh A n m trên đư ng th ng (d ) : x − 4 y − 2 = 0 , c nh BC song song v i (d ) , phương trình đư ng cao BH : x + y + 3 = 0 và trung đi m c nh AC là M (1;1). Tìm t a đ các đ nh c a tam giác ABC. 2. Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho m t ph ng ( P) có phương trình: x + y + z + 3 = 0 và các đi m A(3;1;1), B(7;3;9), C (2; 2; 2). uuur uuur uuuu r Tìm t a đ M thu c mp ( P) sao cho MA + 4 MB + 9 MC đ t giá tr nh nh t. SV ra đ : Lê Đ c Tâm- ĐH Sư Ph m Hà N i Email: giaythuytinh176@gmail.com Yahoo: giaythuytinh176 Tel: 01697221947 Chú ý: Giám th không c n coi thi !!!
  2. TRƯ NG H C TR C TUY N http://www.maths.vn giaythuytinh176 Câu VII.a: (1 đi m) Tìm h s x 4 trong khai tri n đa th c c a bi u th c: P = ( x3 − 9 x 2 + 23 x − 15)16 . THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Câu VI.b: (2 đi m) 1. Trong không gian h t a đ Oxyz , cho hai đư ng th ng x = 1+ t x = 0   d1 :  y = 0 d 2 :  y = 4 − 2k  z = −5 − t  z = 5 + 3k   Tìm M ∈ d1 , N ∈ d 2 sao cho MN ⊥ d1 , MN ⊥ d 2 . Vi t phương trình tham s c a đư ng vuông góc chung c a d1 và d 2 . 2. Vi t phương trình đư ng tròn đi qua g c t a đ và c t đư ng tròn (C ) : ( x − 2)2 + ( y + 3)2 = 25 thành m t dây cung có đ dài b ng 8. Câu VII.b: (1 đi m) ( 26 + 15 3 ) − (8 + 4 3 )( 2 + 3 ) + ( 2 − 3 ) x x x− 2 Gi i phương trình: = 0. ***************** H T **************** 25/2/2009 Ngư i ra đ : Lê Đ c Tâm Sinh Viên ĐH Sư Ph m HN. SV ra đ : Lê Đ c Tâm- ĐH Sư Ph m Hà N i Email: giaythuytinh176@gmail.com Yahoo: giaythuytinh176 Tel: 01697221947 Chú ý: Giám th không c n coi thi !!!
Đồng bộ tài khoản