intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ thuật photoshop - Làm ảnh động

Chia sẻ: đình Giáp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

202
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Thủ thuật photoshop - Làm ảnh động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật photoshop - Làm ảnh động

  1. ôi khi, d o m t vòng quanh các website, b n th y hình nh này ng, thay i, các mũi tên thay i nhi u màu, r t sinh ng... b n có mu n mình cũng làm ư c như v y không? Hi n nay có r t nhi u chương trình ph n m m có th giúp b n làm ư c vi c ó và c p khó d cũng khác nhau. Bài vi t này s giúp b n có th làm ư c m t t m nh ng v i công c photoshop-m t cách khá ơn gi n. u tiên là khâu chu n b , máy tính c a b n c n cài photoshop (phiên b n nào cũng ư c c ), hai n a là m t vài t m hình thay i. Ví d , mình s làm m t nh gif ng t hai t m nh ban u. Lưu ý, là nên cho kích c c a các t m nh b ng nhau vì như v y, khi g p vào làm m t t m nh ng, s p và không b ch th a ch thi u. căn ch nh l i kích thư c c a hình nh các b n kích chu t ph i vào mép trên c a t m nh ch n “Image size” r i căn ch nh chi u r ng và chi u cao c a nh. Ti p theo b n t o ra m t file m i có kích thư c úng b ng kích thư c c a hai t m nh trên b ng cách. Ch n File>>>New. M t b ng khai báo hi n ra, b n i n kích c vào r i nh n OK.
  2. Bây gi b n làm l n lư t ưa hai t m nh ban u vào trong cùng 1 file. B ng cách: Ch n vào b c nh th nh t, n t h p phím ctrl+A r i ctrl+C. R i nh n chu t trái vào file m i t o ra và n t h p phím ctrl+V. Làm tương t như v y i v i b c nh th hai. Sau ó b n save file nh m i (lúc này ã ch a hai t m nh ban u) dư i d ng file photoshop là .PSD sau này ti n cho vi c s a ch a ho c s d ng l i. save l i, b n ch c n n t h p phím ctrl+S ho c File>>>Save là xong. Save xong b n chuy n file nh v a save sang Image ready b ng cách n t h p phím Ctrl+Shift+M ho c n vào ây
  3. Ti p ó b n ch n th W indow trên thanh công c ch n ti p th Animation. Click vào d u mũi tên nh bên mép ph i ch n ti p Make Frames From Layers. Vi c cu i cùng b n ph i làm là t s l n cho thao tác chuy n nh là bao nhiêu (once or forever…) và th i gian xu t hi n c a m i nh là bao nhiêu (0s,0.1s,0.2s…..) ki m tra xem b c nh v a làm ã ư c úng như ý mu n chưa b n có th n vào play xem trư c khi xu t ra m t file nh gif ng-b ng cách ch n File>>>Save Optimized (Ctrl+Alt+S)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2