intTypePromotion=3

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
4
download

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia

  1. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Cảng bến thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép hoạt 40.000 1. động bến thuỷ nội địa. đồng Thông tư số 47/2005/TT- BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội Nộp hồ 1. địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực nơi sơ có bến hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường Giải thuỷ nội địa khu vực, hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt 2. quyết Nam tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa;
  4. Thành phần hồ sơ 2. Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị 3. quản lý đường thuỷ nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương 4. tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi); Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo 5. quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm. Số bộ hồ sơ: 01
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến Quyết định số 1. thuỷ nội địa (Phụ lục 3 Quyết định số 07/2005/ 07/2005/QĐ-BGTV... QĐ - BGTVT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp Quyết định số với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao 1. 07/2005/QĐ- thông đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa BGTV... hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;
  6. Nội dung Văn bản qui định Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy Quyết định số tầu thuyền Công trình cầu đảm bảo điều kiện an 2. 07/2005/QĐ- toàn, luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm BGTV... tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; Quyết định số Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy 3. 07/2005/QĐ- định; BGTV... Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu Quyết định số chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu 4. 07/2005/QĐ- của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình BGTV... bến; Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, Quyết định số 5. ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các 07/2005/QĐ-
  7. Nội dung Văn bản qui định quy định của pháp luật liên quan đối với hàng BGTV... nguy hiểm; Đối với bến hành khách phải có cầu cho hành Quyết định số 6. khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy 07/2005/QĐ- cảng, bến và bảng niêm yết giá vé. BGTV...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản