Thủ tục " Cấp giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
5
download

Thủ tục " Cấp giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " cấp giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Cấp giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "

  1. Cấp giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp phép cho các tổ chức, cá nhân có tàu đăng ký tại tỉnh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 làm việc kể từ ngày Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp các loại giấy Lệ phí cấp giấy phép phép trong lĩnh vực khai Quyết định số 1. khai thác thủy sản: thác và bảo vệ nguồn lợi 31/2007/QĐ-BTC... 40.000 VND/lần thuỷ sản Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo mục 7 biểu mẫu này) Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn 2. lợi thủy sản hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại 3. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Chi cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản (theo mẫu Phụ lục 8, Thông tư số 02 1. /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT). Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo 2. hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy 3. định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đối với loại tàu cá theo quy 4. định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sổ Danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông 5. nghiệp và Phát triển nông thôn. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục 8 - Đơn xin cấp giấy phép khai thác Thông tư số 02/2006/TT-BTS 1. thủy sản ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản