intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
4
download

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp i, cấp ii; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do ubnd cấp tỉnh quy định', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định

 1. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định - Mã số hồ sơ TTHC đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T- QBI-042164-TT (thủ tục 2, mục I, phần II, Quyết định số 2168/QĐ-UBND) Nội dung sửa đổi, bổ sung: - Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi như sau: “Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh quy định.” - Trình tự thực hiện: Sửa đổi như sau: “+ Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Xây dựng, địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới – Quảng Bình, thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h30 đến 10h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần. + Bước 2: Sở Xây dựng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho khách hàng và 01 bản lưu tại Sở Xây dựng.
 2. Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp Giấy phép xây dựng khi có yêu cầu của người xin cấp Giấy phép xây dựng. Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu. + Bước 3: Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng thì lập văn bản hướng dẫn đầy đủ một lần cho khách hàng. Thời gian trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng. + Bước 4: Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp Giấy phép xây dựng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến, các tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Xây dựng. Quá thời hạn trên nếu không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ. Đối với các công trình đặc thù, như: Công trình di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, tượng đài... phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý ngành liên quan, theo quy định của pháp luật; Công trình tôn giáo, các công trình đặc biệt khác phải trình UBND tỉnh để xin ý kiến. Trong trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa để xem xét theo quy định hiện hành trước khi cấp giấy phép. + Bước 5: Khách hàng nộp lệ phí và nhận kết quả tại Sở Xây dựng theo quy định.” - Thành phần hồ sơ: Sửa đổi như sau: "+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;
 3. + Bản sao một trong những Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; + Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình. + Trường hợp cải tạo, sửa chữa công trình cho thuê: phải có hợp đồng thuê công trình theo quy định của pháp luật và giấy uỷ quyền việc xây dựng của chủ sở hữu." - Thời hạn giải quyết: Sửa đổi như sau: "+ Thời hạn trả lời ý kiến của các cơ quan liên quan: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến. + Thời hạn cấp giấy phép: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ." - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung: "cá nhân". - Căn cứ pháp lý: + Thay thế: “Thông tư 03/2001/TT-BTC ngày 11/1/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng” bằng: “Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”
 4. + Bổ sung: "Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng; Quyết định số: 30/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp về quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình v/v quy định các tuyến, trục đường phố chính tại thành phố Đồng Hới; Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình."

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản