Thủ tục Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Thủ tục Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Thủ tục Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

  1. Thủ tục Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH) Nơi tiếp nhận hồ sơ: phòng Thẩm định và ĐTM của Chi cục Bảo vệ môi trường, 20 Tên đơn vị: Nguyễn Huệ, TP.Huế. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với cá nhân, tổ chức: Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định. Bước 2: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại phòng thẩm định và ĐTM của chi cục Bảo vệ môi truờng. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tinh phap lý và nôi dung hồ sơ, ́ ́ ̣ nếu hồ sơ chưa đây đủ hoăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn ̀ ̣ chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đây đu, hợp lệ thì viêt giây hen ̀ ̉ ́ ́ ̣ giao cho người nôp.̣ Bước 2: Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết về kết quả thẩm định sau 12 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, CQCP phải xem xét sự đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày tiếp theo kể từ ngày kết thúc việc xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, CQCP và cấp Giấy phép QLCTNH cho tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH theo mẫu tại Phụ lục 2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng Thẩm định và ĐTM của Chi cục Bảo vệ môi trường, 20 Nguyễn Huệ, TP.Huế. Thành phần hồ sơ: 1. Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (Bản sao) 2. Bản sao Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định tại điểm 1.2 Mục 1 Phần II của Thông tư này. (Bản sao) 3. Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc...). (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 03 bộ Thời hạn giải quyết: 07 ngày (Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục bảo vệ môi trường tham mưu cấp
  2. Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại.) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 -Thông tư 12/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại -Quyết định 1930/QĐ-UBND, ngày 31/8/2007 của UBND tỉnh v/v Ban hành danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. -Quyết định 50/QĐ-TNMT-VP, ngày 28/9/2007 của GĐ Sở TN-MT v/v Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ về Thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" tại Văn phòng Sở TN-MT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản