Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
5
download

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

  1. Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Tư pháp Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với người dân: - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định. - Bước 2: Nhận kết quả sau 5 ngày (Nếu cần xác minh thì kéo dài thêm 5 ngày) khi nộp đủ giấy tờ hợp lệ 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Sở Tư pháp trả kết quả cho cá nhân có đề nghị đăng ký lại Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Tư pháp Thành phần hồ sơ: 1. Phiếu lý lịch tư pháp của người giám hộ; (Bản chính) 2. Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; trường hợp nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ. Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt. Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 03 bản, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp nơi đăng ký việc giám hộ, 01 bản giao cho người cử giám hộ, 01 bản giao cho người giám hộ. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày (Nếu cần xác minh thì kéo dài thêm 5 ngày) Phí, lệ phí: 25.000 đông Yêu cầu điều ̀ kiện: Căn cứ pháp lý: - Nghị đinh số 158/2005/NĐ-CP ngay 27/12/2005 cua Chinh phủ về đăng ký ̣ ̀ ̉ ́ và quản lý hộ tịch - Thông tư số 01/2008/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghị đinh số 158/2005/NĐ-CP ngay 27/12/2005 cua Chinh phủ về đăng ký và quản ̣ ̀ ̉ ́ lý hộ tịch - Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản