Thủ tục " Di dân ở nơi đi "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
6
download

Thủ tục " Di dân ở nơi đi "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " di dân ở nơi đi "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Di dân ở nơi đi "

  1. Di dân ở nơi đi Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện nơi có dân đi Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Nông nghiệp hoặc phòng Kinh tế cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục Phát triển nông thôn; UBND xã nơi có dân đi. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Cơ quan chuyên ngành di dân của địa phương nơi có dân đi: + Rà soát các đối tượng, xác định nhu cầu qui hoạch, bố trí dân cư và xây dựng kế hoạch di dân của địa phương; 1. + Lập biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án; + Tổ chức ký hợp đồng giao nhận hộ di dân giữa 3 bên; + Một số công tác chuẩn bị khác theo quy định 2. - Chủ hộ di dân làm thủ tục hồ sơ - UBND xã tổng hợp đơn tự nguyện di dân, xét duyệt, lập danh 3. sách các hộ di dân 4. - UBND huyện (thị xã) ra quyết định di dân Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Kế hoạch di dân;
  3. Thành phần hồ sơ - Biên bản Hội đồng xét duyệt của xã (hoặc văn bản phê duyệt của Chủ tịch 2. UBND xã); 3. - Biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án; 4. - Hợp đồng giao nhận hộ di dân; 5. - Đơn tự nguyện di dân; 6. - Danh sánh trích ngang các hộ di dân; - Danh sách hộ di dân được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi theo quy định 7. hiện hành. Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn tự nguyện di dân Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản