intTypePromotion=1

Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND xã, Mã số hồ sơ 048760

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND xã, Mã số hồ sơ 048760

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục ghi vào sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại ubnd xã, mã số hồ sơ 048760', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND xã, Mã số hồ sơ 048760

  1. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND xã, Mã số hồ sơ 048760 a.Trình tự thực hiện: - Bước 1: UBND cấp xã nơi đã thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch gửi Thông báo cho UBND cấp huyện nơi có lưu trữ Sổ hộ tịch đã đăng ký về những nội dung thay đổi. - Bước 2: UBND cấp huyện khi nhận được thông báo của UBND cấp xã về những nội dung đã được thay đổi, cải chính hộ tịch, thì UBND cấp huyện (phòng Tư pháp) phải ghi tiếp những nội dung thay đổi đó vào sổ hộ tịch lưu tại UBND cấp huyện - Bước 3: Nếu đương sự có yêu cầu cấp bản sao thì UBND cấp huyện cấp bản sao theo nội dung đã được ghi vào sổ.
  2. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tư pháp huyện. c. Thành phần hồ sơ, bao gồm: -Bản chính Thông báo về việc đã thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND cấp xã. - Số lượng hồ sơ: 01(bộ) d. Thời hạn giải quyết: Sau khi UBND huyện nhận được Thông báo e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Tư pháp huyện. - Cơ quan phối hợp : UBND xã g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi vào Sổ hộ tịch những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại UBND xã.
  3. h. Lệ phí : Không k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Có hiệu lực ngày 01/4/2006. -QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch. Có hiệu lực ngày 30/5/2006 - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Có hiệu lực ngày 09/7/2008.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2