intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV tại NHCSXH cấp huyện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

125
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn (tk&vv): rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ tk&vv tại nhcsxh cấp huyện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV tại NHCSXH cấp huyện

  1. Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV tại NHCSXH cấp huyện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc NHCSXH cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính hoặc tại Điểm giao dịch xã Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian giải quyết cụ thể. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Số tiền (tiền mặt) theo danh sách đề nghị rút tiền tiết kiệm của các tổ vi ên trong Tổ. Các bước Mô tả bước Tên bước khi tổ viên có nhu cầu rút tiền tiết kiệm hoặc sử dụng tiền Tại Tổ gửi tiết kiệm để trả nợ, trả lãi NHCSXH, tổ viên báo cho 1. TK&VV: Tổ trưởng số tiền cần rút. Tổ trưởng tổ TK&VV lập Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm và số tiền cần rút. vào ngày NHCSXH trực giao dịch cố định tại xã hoặc tại Tại Điểm giao trụ sở NHCSXH, Tổ trưởng Tổ TK&VV nộp cho cán bộ 2. dịch của ngân hàng Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm NHCSXH: (mẫu số 04/TK), số tiền cần rút. Lập phiếu chi trả tiền tiết kiệm cho Tổ TK&VV căn cứ Kế toán ngân 3. trên Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (mẫu số 01/TK), hàng: danh sách tổ viên đề nghị rút và số tiền trên danh sách đề
  3. Mô tả bước Tên bước nghị rút tiền của Tổ TK&VV. Thủ quỹ ngân thực hiện chi tiền cho Tổ trưởng Tổ TK&VV, ký xác nhận 4. và trả lại Sổ tiết kiệm cho Tổ trưởng. hàng: H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm; 2. Bảng kê tính lãi nhập gốc định kỳ; 3. Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm; Giấy uỷ quyền người đại diện Tổ TK&VV được lĩnh tiền tiết kiệm của Tổ 4. (nếu có). Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (Mẫu số Văn bản 244/NHCS-KH 1. 01/TK). ngày 18... Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm Văn bản số 767/NHCS- 2. (mẫu 04/TK) TD-KH-CN... Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã Văn bản 244/NHCS-KH 3. (theo mẫu số 03/TK). ngày 18... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ TK&VV phải được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1. quy định. 783/QĐ-HĐQT ng... 2. Ban quản lý Tổ TK&VV phải được ngân hàng đào Văn bản 244/NHCS- tạo, tập huấn nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm,
  5. Nội dung Văn bản qui định có kỹ năng ghi chép sổ sách, được ngân hàng tín KH ngày 18... nhiệm ủy nhiệm thu lãi tiền vay. Trường hợp Tổ trưởng không đến giao dịch với ngân hàng được thì có thể uỷ quyền (từng lần) cho một Văn bản 244/NHCS- 3. thành viên Ban quản lý Tổ. Người được uỷ quyền KH ngày 18... phải có giấy CMTND, Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu số 03/TK).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2