Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
124
lượt xem
34
download

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chín của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án

  1. Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B công trình thuỷ lợi, đê điều Nơi tiếp Tên đơn vị: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính nhận hồ sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến gian tiếp 16h30) nhận: a./ Đối với người đến nộp hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định, đến nộp tại Sở Kê hoạch đầu tư và tuân theo các hướng dẫn của Sở Kế hoạch đầu tư. b./ Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ tiếp nhận hồ sơ từ Trình tự Sở Kế hoạch và đầu tư khi được yêu cầu. Tỏ tiếp nhận và hoàn thực trả hồ sơ sau khi kiểm tra hồ sơ xong, viết biên nhận cho Sở KH- hiện: ĐT và hẹn ngày trả kết quả. Hồ sơ được cập nhật vào sổ, chuyển cho các bộ phận chức năng xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt. Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ, đúng hẹn trả cho Sở KH-ĐT (hoặc gửi qua đường công văn). Cách thức thựcTrực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính hiện: 1. Tờ trình thẩm định dự án đầu tư (01 bản) (Bản chính) 2. Văn bản thống nhất qui mô đầu tư (01 bản) (Bản sao) 3. Hồ sơ năng lực, pháp lý của: Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế nộp 1 lần/năm; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm dự án, thiết kế nộp theo công trình (01 bản) (Bản sao có chứng thực) 4. Biên bản nghiệm thu Thiết kế cơ sở, Báo cáo kết qủa khảo Thành sát (Bản sao) phần hồ 5. Hồ sơ dự án đầu tư (01 bản) (Bản chính) sơ: 6. Thuyết minh dự án đầu tư (01 bản) (Bản chính) 7. Thiết kế cơ sở (01 bản) (Bản chính) 8. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ (đối với công trình có thiết kế công nghệ) (Bản chính) 9. Phần bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ công nghệ. ( Bản chính) Số lượng bộ 04 bộ hồ sơ:
  2. Thời hạn giải 10 ngày () quyết: Phí, lệ Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở từ 0,0150% đến 0,0250% x Tổng dự phí: toán Yêu cầu điều Không kiện: + Luật Xây dựng số 16/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003; + Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; + Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng pháp lý: quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; + QĐ số 2989/2006/ QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản