intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

107
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  1. Thủ tục Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh - Trình tự thực hiện: Sửa đổi, bổ sung như sau: * Bước 1: Đơn vị có tài sản lập hồ sơ, gửi Sở Tài chính * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (số 01Bis, Hồ Hoàng Kiếm, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). * Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ thiếu liên hệ đơn vị bổ sung, sửa đổi. - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và nhập vào máy, trình lãnh đạo Sở bút phê, chuyển đến địa chỉ xử lý + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ). * Bước 3: Phòng Chuyên môn kiểm tra về nghiệp vụ, kiểm tra các thông tin về số lượng, năm trang bị, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản, đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của nhà nước phù hợp tình hình thực tế và đối chiếu các văn bản hướng dẫn quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đề xuất ý kiến trình Lãnh đạo Sở xem xét và soạn thảo văn bản trình UBND tỉnh quyết định. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước của đơn vị;
  2. + Ý kiến bằng văn bản của các cấp trên (nếu là đơn vị trực thuộc); + Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước; + Biên bản giám định tài sản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. - Lệ phí (nếu có): không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung như sau: + Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; + Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, ngày 03/6/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  3. + Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước; + Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg, ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ -TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước; + Thông tư số 103/2007/TT-BTC, ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước; + Thông tư số 06/2011/TT-BTC, ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước; + Thông tư số 245/2009/TT-BTC, ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ -CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; + Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND, ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
  4. + Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND, ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi Điều 4, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2