Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
81
lượt xem
2
download

Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận

  1. Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở Y tế Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với người dân, doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bị thu hồi trong những trường hợp sau đây: - Người đứng đầu cơ sở hoặc người quản lý chuyên môn của cơ sở không có chứng chỉ hành nghề; - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; - Cơ sở không đảm bảo các điều kiện do Bộ Y tế quy định; - Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề mà cơ sở không hoạt động; - Cơ sở bị phá sản hoặc giải thể; - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề: Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. - Khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo quy định. Bộ Y tế hoặc Sở y tế ra quyết định thu hồi theo thẩm quyền; - Nếu Bộ Y tế ra quyết định thu hồi thì gửi thông báo đến Sở y tế tỉnh, Sở y tế tỉnh chịu trách nhiệm thu hồi và kiểm tra việc thực hiện quyết định của Bộ Y tế và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. - Nếu thuộc thẩm quyền thu hồi của Sở Y tế thì giám đốc Sở y tế ra quyết định thu hồi và bộ phận tham mưu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề lập biên bản thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Bước 2: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề:
  2. + Đối với hành vi vi phạm có quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì Thanh Tra Sở Y tế (hoặc các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đó) xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở vi phạm. Việc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn là hình thức xử phạt bổ sung, được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và được ghi trong quyết định xử phạt, sau đó thông báo ngay cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đó biết. + Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cá nhân, tổ chức bị tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đó. Cách thức thực hiện: - Nếu tổ chức, cá nhân xin giải thể, phá sản thì nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế. - Trường hợp vi phạm các điều cấm thì Sở Y tế tiến hành các thủ tục thu hồi giấy phép. Thành phần hồ sơ: 1. Các giấy tờ liên quan để chứng minh sự cần thiết phải thu hồi (nếu có) (Bản chính) 2. Biên bản thu hồi (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 03 ngày () Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bị thu hồi trong những trường hợp sau đây: - Người đứng đầu cơ sở hoặc người quản lý chuyên môn của cơ sở không có chứng chỉ hành nghề; - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; - Cơ sở không đảm bảo các điều kiện do Bộ Y tế quy định; - Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề mà cơ sở không hoạt động; - Cơ sở bị phá sản hoặc giải thể; - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  3. Thông Tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hành nghề Y, Y học Cổ truyền và Trang thiết bị Y tế tư nhân dược tư nhân. Căn cứ pháp lý: - Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân số 07/2003/PL-BTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2007,2008) - Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều trong pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân - Thông Tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hành nghề Y, Y học Cổ truyền và Trang thiết bị Y tế tư nhân dược tư nhân - Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản