intTypePromotion=1

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp huyện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
3
download

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp huyện

  1. Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp huyện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên ngành Cách thức thực hiện:
  2. Qua Bưu điện Qua Internet Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chấp nhận hoặc không chấp nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Nhận được hồ sơ đề nghị xử lý nợ của khách hàng, NHCSXH cấp huyện phối hợp cùng khách hàng, tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ 1. chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên ngành có liên quan lập và ký Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số
  3. Mô tả bước Tên bước 02A(B,C,D...)/NRR). Lập biểu tổng hợp nợ bị rủi ro đề nghị xử lý; 2. Gửi hồ sơ và biểu tổng hợp nợ bị rủi ro đề nghị xử lý lên 3. NHCSXH cấp tỉnh; Nhận được thông báo về kết quả xử lý nợ rủi ro từ NHCSXH cấp 4. tỉnh, NHCSXH cấp huyện công khai cho khách hàng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR) Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan 2. (mẫu số 02A(B,C,D...)/NRR);
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn có rút số d ư (gốc, lãi) đến ngày 3. đề nghị xử lý đã được giám đốc NHCSXH nơi cho vay ký xác nhận, đóng dấu và sao y; 4. Các giấy tờ khác có liên quan. Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do 5. nguyên nhân khách quan (mẫu số 03A (B,C,D,Đ,E)/NRR); Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do 6. nguyên nhân khách quan (mẫu số 03/NRR). Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do Quyết định số 55/QĐ- 1. nguyên nhân khách quan (mẫu số HĐQT ngà... 02A(B,C,D...)/NRR);
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách Quyết định số 55/QĐ- 2. hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan HĐQT ngà... (mẫu số 03A (B,C,D,Đ,E)/NRR). Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách Quyết định số 55/QĐ- 3. hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan HĐQT ngà... (mẫu số 03/NRR). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số 65/2005/TT- 1. Khách hàng vay vốn sử dụng đúng mục đích. BTC v... Khách hàng bị rủi ro do nguyên nhân khách Thông tư số 65/2005/TT- 2. quan làm mất một phần vốn và tài sản BTC v...
  6. Nội dung Văn bản qui định Khách hàng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến Thông tư số 65/2005/TT- 3. chưa trả được nợ. BTC v...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2