intTypePromotion=1

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quanaThủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp tỉnh thuộc diện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
5
download

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quanaThủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp tỉnh thuộc diện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Qua Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quanaThủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp tỉnh thuộc diện

  1. Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Qua Internet Thời hạn giải quyết:
  2. Không quy định thời gian cụ thể Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Các bước Mô tả bước Tên bước Kiểm tra tính chính xác, tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ s ơ nợ bị 1. rủi ro đề nghị xử lý do NHCSXH cấp huyện gửi lên; xác nhận mức độ rủi ro của khách hàng; Tổng hợp các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý theo từng đối 2. tượng đề nghị;
  3. Mô tả bước Tên bước Gửi biểu tổng hợp nợ bị rủi ro đề nghị xử lý và có ý kiến bằng 3. văn bản về Hội sở chính NHCSXH; Nhận được quyết định xử lý nợ bị rủi ro, NHCSXH cấp tỉnh 4. thông báo cho NHCSXH cấp huyện. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR) Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan 2. (mẫu số 02A(B,C,D...)/NRR); Bản sao Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn có rút số dư (gốc, lãi) đến ngày 3. đề nghị xử lý đã được giám đốc NHCSXH nơi cho vay ký xác nhận, đóng dấu và sao y;
  4. Thành phần hồ sơ 4. Các giấy tờ khác có liên quan. Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do 5. nguyên nhân khách quan (mẫu số 04A (B,C,D,Đ,..)/NRR); Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do 6. nguyên nhân khách quan (mẫu số 04/NRR). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách Quyết định số 55/QĐ- 1. hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan HĐQT ngà... (mẫu số 04A (B,C,D,Đ,E)/NRR). Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách Quyết định số 55/QĐ- 2. hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan HĐQT ngà... (mẫu số 04/NRR).
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số 65/2005/TT- 1. Khách hàng vay vốn sử dụng đúng mục đích. BTC v... Khách hàng bị rủi ro do nguyên nhân khách Thông tư số 65/2005/TT- 2. quan làm mất một phần vốn và tài sản BTC v... Khách hàng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến Thông tư số 65/2005/TT- 3. chưa trả được nợ. BTC v...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2