intTypePromotion=1

Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại Hội sở chính NHCSXH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
14
download

Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại Hội sở chính NHCSXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Liên bộ. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội sở chính NHCSXH. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Ngân hàng Nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại Hội sở chính NHCSXH

  1. Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại Hội sở chính NHCSXH Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Liên bộ. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội sở chính NHCSXH. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình của Tổng giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. Các bước Mô tả bước Tên bước Nhận và tổ chức kiểm tra hồ sơ đề nghị xử lý của NHCSXH cấp 1. tỉnh gửi lên. Tổng hợp các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý; 2.
  3. Mô tả bước Tên bước Tổng giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH; 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH báo cáo Liên bộ; 4. Nhận được quyết định xử lý nợ bị rủi ro của Thủ tướng Chính 5. phủ, Hội sở chính NHCSXH thông báo cho NHCSXH cấp tỉnh. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do 1. nguyên nhân khách quan (mẫu số 08A (B,C,D,Đ,E)/NRR); Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do 2. nguyên nhân khách quan (mẫu số 08/NRR). 3. Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do
  4. Thành phần hồ sơ nguyên nhân khách quan (mẫu số 05A (B,C,D,Đ,E)/NRR); Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do 4. nguyên nhân khách quan (mẫu số 05/NRR). 5. Tờ trình về việc xử lý nợ rủi ro gửi liên Bộ. Số bộ hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng Quyết định số 55/QĐ- 1. vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu HĐQT ngà... số 08A (B,C,D,Đ,E)/NRR); Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng Quyết định số 55/QĐ- 2. vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu HĐQT ngà... số 08/NRR).
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách Quyết định số 55/QĐ- 3. hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan HĐQT ngà... (mẫu số 05A (B,C,D,Đ,E)/NRR) Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách Quyết định số 55/QĐ- 4. hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan HĐQT ngà... (mẫu số 05/NRR) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2