intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành lập trình nhúng căn bản Buổi 1

Chia sẻ: Ccvz Vxsvxd | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

493
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thực hành lập trình nhúng căn bản buổi 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành lập trình nhúng căn bản Buổi 1

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ BAI TÂP THỰC HANH TUÂN 1 ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ Nôi dung: Làm quen với lập trình Java Mobile Cài đặt: -JDK 6 -IDE: Java ME SDK 3.0 hoặc NetBeans 6.1 Ứng dung HelloWorld ̣ -Tạo ứng dụng với Java ME SDK 3.0 -Tạo project mới -Chọn ứng dụng MIDP Application 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Đặt tên project 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Project được tạo -Tạo Midlet 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Đặt tên Midlet -Midlet được tạo 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Viết code cho ứng dụng -Biên dịch 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Thực thi -Kết quả 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ Bài tập: Bài 1: Viết chương trình nhập các giá trị số, sau đó thực hiện các phép toán với nó rồi viết kết quả tính toán ra màn hình. Người dùng sẽ nhập 2 số vào TextField a, b và phép toán vào TextField Phép toán. Sau đó chọn command OK để thực hiện phép toán, Reset để nhập lại số và Exit để thoát chương trình Hướng dẫn: -Tạo Midlet kế thừa từ lớp MIDlet và CommandListener (dùng để xử lý khi chọn các command) 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Khai báo Form và các control: -Trong constructor của midlet, khởi tạo các control và append vào form -Thêm các command vào form, gắn bộ lắng nghe sự kiện cho form (để có thể xử lý khi người dùng chọn các command) -Start ứng dụng với màn hình là fmMain 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Hàm xử lý các sự kiện commandAction +Nếu người dùng chọn Exit +Nếu người dùng chọn OK: chuyển đổi các text thành dạng số: Thực hiện các phép toán và xuất kết quả: +Xử lý sự kiện khi người dùng chọn Reset 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ Thay đổi textfield phép toán thành choice group, cho người dùng lựa chọn 1 trong 4 phép toán +, -, *, / Bài 2: Viết chương trình ghi thông tin sinh viên sau: - Mã số sinh viên (text) - Họ và tên (text) - Ngày sinh (date) - Trình ngoại ngữ : có danh sách một số ngôn ngữ để chọn - dạng chọn nhiều mục (CheckBox) - Chiều cao : (có 3 mức: cao, bình thường, thấp) danh sách chọn dạng Radio Sau đó chọn Ok thì viết các nhập liệu trên ra. 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ Bài 3: viết chương trình có menu chọn gồm: DateField và Gauge. Khi chọn DateField (trong đó có date và time) hay Gauge thì vào màn hình thay đổi được hai đối tượng này. 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ Bài 4: Tạo form chứa Ticker, cho phép thay đổi nội dung Ticker 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2