intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành lập trình nhúng căn bản Buổi 2

Chia sẻ: Ccvz Vxsvxd | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

208
lượt xem
81
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thực hành lập trình nhúng căn bản buổi 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành lập trình nhúng căn bản Buổi 2

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ BAI TÂP THỰC HANH TUÂN 2 ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ Nôi dung: Làm quen với lập trình Java Mobile (tt) Cài đặt: -JDK 6 -IDE: Java ME SDK 3.0 hoặc NetBeans 6.1 Bài tập: Bài 1: Viết chương trình hiển thị hình ảnh trên Form Hướng dẫn: -Tạo đối tượng image với đường dẫn là file .png (file ảnh được lưu cùng cấp với file mã nguồn) -Tạo đối tượng ImageItem từ image trên và chèn vào form -Hiển thị ra màn hình Bài 2: Viết chương trình vẽ hình chữ nhật lên màn hình 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ Hướng dẫn: -Tạo lớp RectangleExample thừa kế từ Midlet. Trong đó có đối tượng canvas thuộc lớp MyCanvas (được định nghĩa bên dưới) -Tạo lớp MyCanvas thừa kế từ Canvas (lớp khung vẽ) và giao diện CommandListener (để xử lý nút Exit) -Phương thức constructor của MyCanvas được tạo từ một đối tượng RectangleExample (để truyền vào chính đối tượng đã gọi MyCanvas) 2
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Trong phương thức paint của canvas, dùng các hàm của lớp Graphics để vẽ và tô màu cho hình chữ nhật Bài 3: Viết chương trình xử lý sự kiện phím, hiển thị tên của phím người dùng vừa nhấn Hướng dẫn: -Xây dựng lớp KeyCodes thừa kế từ Midlet, với giao diện là một Canvas (KeyCodeCamvas) 3
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Xây dựng lớp KeyCodeCanvas thừa kế từ Canvas và CommandListener với 3 thuộc tính: command Exit để thoát midlet, string keyText tên của phím được nhấn, KeyCodes midlet là đối tượng gọi canvas -Phương thức constructor KeyCodeCanvas, khởi tạo từ 1 đối tượng KeyCodes: -Trong hàm paint của lớp KeyCodeCanvas, thực hiện việc hiển thị keyText ra màn hình 4
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH MÔN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LÂP TRINH NHÚNG CĂN BẢN ̣ ̀ -Phương thức keyPressed của canvas xử lý sự kiện nhấn phím, dùng hàm getKeyName để lấy tên phím được nhấn. Thực hiện repaint để gọi phương thức paint Bài 4: Kết hợp bài 2 và 3, viết ứng dụng cho phép người dùng di chuyển hình chữ nhật trên màn hình (sử dụng các phím Up, Down, Left, Right) 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2