Thực hành với hệ điều hành ảo – Phần 2

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
145
lượt xem
64
download

Thực hành với hệ điều hành ảo – Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách bổ sung thêm một máy khách vào cơ sở dữ liệu Provisioning Server và cách tạo một image hệ thống trên vDisk.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành với hệ điều hành ảo – Phần 2

  1. Thực hành với hệ điều hành ảo – Phần 2 Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách bổ sung thêm một máy khách vào cơ sở dữ liệu Provisioning Server và cách tạo một image hệ thống trên vDisk. Thực hành với hệ điều hành ảo – Phần 1 Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng hệ điều hành ảo bằng việc cài đặt Citrix Provisioning Server, cấu hình các thiết lập cơ bản cho Provisioning Server và xây dựng một máy khách master nhằm tạo image trên đĩa ảo. Cũng trong phần đó, chúng ta đã kết thúc với việc cài đặt máy khách thiết bị của Provisioning Server. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách bổ sung thêm máy khách này vào cơ sở dữ liệu provisioning server và tạo một image hệ thống trên vDisk. Tạo một image Như được mô tả trong phần trước của loạt bài này, chúng ta cần phải add máy khách vào cơ sở hạ tầng Provisioning Server. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn Create Device. Các thiết bị sẽ được nhận diện bởi địa chỉ MAC của chúng, điều đó có nghĩa bạn cần phải tìm ra địa chỉ của client trước. Cần phải chỉ định tên của máy khách trước khi bắt đầu (image chủ ở đây chỉ dành cho các mục đích quản trị). Khi thiết bị được tạo, một số thiết lập cấu hình cần phải được thực hiện thông qua tùy chọn thuộc tính. Tối thiểu, việc khởi động từ menu các tùy chọn cần phải được thiết lập: • General - Boot From: Cần phải thiết lập là Hard Disk để máy chủ sẽ khởi động từ nó. • vDisks – vDisks cho thiết bị: vDisk cần phải được chọn trên một image mà nó sẽ được ghi vào. Nhớ rằng vDisk này cần phải được cấu hình trong chế độ riêng tư, vì vậy những thay đổi có thể được
  2. ghi vào ổ đĩa ảo. Hình 1: Bổ sung máy khách vào cơ sở hạ tầng Provisioning Server Khi hệ thống được bổ sung, nó có thể yêu cầu khởi động lại. Hệ thống cần phải được bắt đầu bằng cách sử dụng PXE để thiết lập một kết nối với cơ sở hạ tầng provisioning server. Khi hệ thống đã được kết nối với provisioning server, máy chủ sẽ khởi động hệ điều hành từ ổ đĩa cứng. Khi hệ thống được load, đĩa ảo sẽ được kết nối vào hệ thống. Để thay đổi image, đĩa cần phải được add như một ổ đĩa cứng bằng cách gán ký tự ổ đĩa và định dạng bằng Disk Management (cũng có thể được sắp xếp trên Provisioning Server). Khi có sẵn như một ổ đĩa Windows thông thường, tiện ích Provision Server Image Builder sẽ được khởi chạy. Bên trong tiện ích này, bạn nên sử dụng nút tối ưu để vô hiệu hóa các dịch vụ và các chương trình không cần thiết. Sau đó, hãy duyệt đến đúng ổ đĩa đích và nhấn nút Build. Hệ điều hành sẽ được tạo image cho đĩa ảo.
  3. Hình 2: Device Image Builder đang thực hiện nhiệm vụ tạo image Khi image đã được tạo, hãy đóng hệ thống. Đĩa ảo sau đó sẽ có sẵn trong giao diện điều khiển dành cho việc thay đổi các thuộc tính. Giả dụ rằng hầu hết mọi người đều sử dụng Provisioning Server để cung cấp một đĩa ảo cho nhiều máy khách. Trong trường hợp này, chúng ta thay đổi chế độ truy cập của vDisk thành Standard Image và chọn kiểu cache. Sau thay đổi này, bạn hoàn toàn có thể tung ra các máy khách mới bằng cách sử dụng operating system streaming.
  4. Hình 3: Thay đổi vDisk thành một image chuẩn Add một client mới Chúng ta đã cấu hình ổ đĩa ảo với một image hệ điều hành, lúc này chúng ta có thể add một máy khách để sử dung ổ đĩa ảo này nhằm khởi động operating system streaming. Tiếp đó, chúng ta cần add máy khách này vào giao diện điều khiển bằng cách sử dụng địa chỉ MAC của máy khách. Để thực hiện điều đó, vDisk cần phải được gán và khởi động từ tùy chọn đã được cấu hình với vDisk. Điều đó có nghĩa rằng vDisk đã tạo sẽ được sử dụng để khởi động. Thông thường, một máy khách sẽ là một phần của một miền. Lúc này, sức mạnh của Provisioning Server sẽ được thể hiện. Kích chuột phải vào máy khách và chọn tùy chọn Active Directory – Create Machine Account. Bạn có thể chọn bên trong màn hình giao diện Organization Unit tài khoản máy tính cần được tạo.
  5. Hình 4: Tạo một tài khoản Active Directory cho Citrix Provisioning Server client Khi tài khoản được tạo, sẽ có một thứ cần phải được sắp xếp. Cũng giống như các tài khoản người dùng, một tài khoản máy tính cũng có kiểu mật khẩu, kiểu mật khẩu sẽ được thay đổi theo một chu kỳ đều đặn. Trên Organizational Unit lưu giữ máy khách, cần phải định nghĩa thiết lập đối tượng Group Policy. Trong Computer Configuration – Security Settings- Local Policies – Security Options, kích hoạt thiết lập Domain Member: Disable machine account password changes. Việc kích hoạt thiết lập này có thể được xem như một rủi ro bảo mật và vì vậy Citrix Provisioning Server có thể sắp xếp cho mật khẩu này sẽ được thay đổi định kỳ bằng cách kích hoạt tùy chọn này bên trong giao diện điều khiển.
  6. Hình 5: Vô hiệu hóa sự thay đổi mật khẩu của tài khoản máy Nếu chính sách được định nghĩa, máy khách sẽ được add vào Active Directory (trong đúng Organizational Unit) và vDisk sẽ được gán, mọi thứ sẽ có sẵn để bắt đầu một máy khách mới bằng cách sử dụng các máy chủ PXE và bắt đầu hệ điều hành thông qua việc streaming với Provisioning Server. Khi cửa sổ đăng nhập được hiển thị, bạn sẽ thấy rằng Citrix Provisioning Server đã sắp xếp sao cho tên máy tính được thay đổi thành tên được chỉ định trong giao diện điều khiển và bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào miền. Thêm vào đó, bạn sẽ không thấy các thay đổi nào ngoại từ biểu tượng máy khách trong system tray.
  7. Hình 6: Màn hình đăng nhập của hệ điều hành ảo Cập nhật vDisk Cho tới đây, chúng ta đã tạo được một hệ điều hành ảo đầu tiên và một máy khách đang sử dụng hệ điều hành ảo đó. Tuy nhiên sau đó chúng ta cần phải cập nhật các nâng cấp để sử dụng cho hệ điều hành ảo. Tương tự như các nâng cấp và các hotfix của Windows, hay các nâng cấp cho ứng dụng hoặc các ứng dụng mới. Có một vài công nghệ chúng tôi sẽ giới thiệu vắn tắt cho các bạn ở đây: • Tạo một vDisk mới hoàn toàn Tùy chọn đầu tiên này là một tùy chọn đơn giản nhất. Điểm bắt đầu chỉ là sử dụng cùng thủ tục như được mô tả bởi việc tạo một vDisk mới, sau đó là cài đặt một hệ thống mới nhằm tạo image. Bạn cũng có thể sử dụng bộ tạo image chủ đã được cài đặt ở trên nhưng cần phải nhớ rằng Citrix khuyên bạn nên cài đặt Provisioning Server Client như thành phần phần mềm cuối cùng. Sau khi image được tạo trên vDisk, vDisk có thể được gán cho máy khách và khi được khởi động lại, chúng sẽ sử dụng vDisk mới. Trong hướng dẫn trước, phương pháp này đã được giới thiệu, tuy nhiên Citrix hiện khuyên sử dụng một trong các phương pháp dưới đây. • Cập nhật (một copy) vDisk hiện hành Bước đầu tiên là tạo một copy cho vDisk hiện hành bằng cách sử
  8. dụng các lệnh copy của Windows (nhớ rằng các file không ở trong trạng thái đang sử dung khi thực hiện phần này, bạn cũng nên tạo một copy của vDisk trước khi đưa nó vào sản xuất để tránh hiện tượng làm xáo trộn các hành động sản xuất). Sau khi import vDisk vào giao diện điều khiển, bạn cần phải thay đổi chế độ thành private mode. Khởi động một máy chủ với đĩa này trong chế độ riêng tư và cài đặt các nâng cấp. Tắt máy chủ và thay đổi lại chế độ thành chế độ chuẩn, khi đó đĩa có thể được sử dụng để cung cấp hệ điều hành đã cập nhật. Citrix Provisioning Server có một tính năng tự động cập nhật, nên vDisk mới sẽ tự động được gán cho máy khách (khi máy khách khởi động lại). • Incremental vDisk Updates Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ tạo một copy cho vDisk hiện hành, import vDisk đã được copy vào giao diện điều khiển và cấu hình nó trong chế độ riêng tư. Khởi động máy khách với chế độ riêng tư và cài đặt các nâng cấp. Sau khi tắt máy khách này, đĩa cần phải được cấu hình trong chế độ chuẩn. Sau đó việc sử dụng tiện ích tự động cập nhật sẽ tạo một delta-file để sử dụng lại bằng các tính năng cập nhật tự động. Kết luận Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu được cho các bạn về cách thực hành operating system streaming. Bắt đầu bằng cách tạo một image, sau đó là add một máy khách mới. Chủ đề cuối cùng là sử dụng các nâng cấp cho hệ điều hành ảo. Rõ ràng, không thể đề cập đến tất cả các tùy chọn và các chức năng của một sản phẩm, nhưng chúng tôi nghĩ loạt bài này sẽ là trang bị một kiến thức tổng quan cho một sản phẩm như vậy cũng như mang lại cho các bạn sự nhiệt tình và lòng say mê trong việc tự khám phá các sản phẩm mới.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản