intTypePromotion=1

Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân đội, công an tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc đã về gia đình (không phải đang công tác) đã được hưởng chế độ hoặc đã lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
655
lượt xem
3
download

Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân đội, công an tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc đã về gia đình (không phải đang công tác) đã được hưởng chế độ hoặc đã lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân đội, công an tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường b, c, k trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền bắc đã về gia đình (không phải đang công tác) đã được hưởng chế độ hoặc đã lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định tại nghị định số 23/1999/nđ-cp hoặc quyết định số 290/2005/qđ-ttg', biểu mẫu - v

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân đội, công an tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc đã về gia đình (không phải đang công tác) đã được hưởng chế độ hoặc đã lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

  1. Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân đội, công an tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc đã về gia đình (không phải đang công tác) đã được hưởng chế độ hoặc đã lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 7. Đơn vị nộp hồ sơ tại phòng Chính sách có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại 2. Bước 2 hồ sơ kèm theo yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gởi bằng đường bưu chính thì thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho đơn vị nộp hồ sơ đến nhận lại. Đơn vị nhận kết quả giải quyết tại phòng Chính sách có công của 3. Bước 3 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30 và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ
  3. Tên bước Mô tả bước 00 hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định hiện hành của nhà nước. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân (Mẫu 2A-1). Bản photocopy Quyết định hưởng chế độ một lần theo quy định tại Nghị 2. định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (nếu đã được chi trả chế độ); Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: + Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên). 3. + Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). + Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: * Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều
  4. Thành phần hồ sơ động; giao nhiệm vụ... * Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. * Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... * Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần. * Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác 4. nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). Bản sao (phôtôcopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ 5. quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 6. dân phố, ấp... (mẫu 05). Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường 7. (mẫu 06) 8. Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A)
  5. Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách đối tượng được hưởng chế độ một lần (mẫu 9B-1). Trường hợp đối tượng có hồ sơ gốc đã chứng minh đầy đủ quá trình tham gia 9. kháng chiến để tính hưởng chế độ theo quy định thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá nhân (hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã (phường); văn bản đề nghị và danh sách tổng hợp của Uỷ ban nhân dân xã (phường) Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu 2A-1: Bản khai cá nhân Đề nghị bổ sung hưởng Thông tư liên tịch số 1. chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 191/200... ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Mẫu 2C: Bản trích sao quá trình công tác của đối Thông tư liên tịch số 2. tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan 191/200... quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C)
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu 05: Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của Thông tư liên tịch số 3. hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp.... 191/200... Mẫu 06: Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Thông tư liên tịch số 4. Hội Cựu chiến binh xã, phường 191/200... Mẫu 7A: Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Thông tư liên tịch số 5. (phường) 191/200... Thông tư liên tịch số 6. Mẫu 8A: Công văn đề nghị 191/200... Mẫu 9B-1: Danh sách đối tượng bổ sung B, C, K (II) Thông tư liên tịch số 7. được hưởng chế độ một lần. 21/2008... Mẫu 04: Giấy ủy quyền Về việc đứng tên kê khai Thông tư liên tịch số 8. hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ- 21/2008... TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Yêu cầu
  7. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Không phải những người phản bội, đầu hàng địch, đào Thông tư liên tịch số 1. ngũ, người vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân 191/200... nhân, danh hiệu công an nhân dân. Phông phải người tính đến ngày Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người đang chấp Thông tư liên tịch số 2. hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội 191/200... về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích. Không phải Người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài Thông tư liên tịch số 3. bất hợp pháp 191/200... Không phải Đối tượng đã từ trần nhưng không còn vợ Thông tư liên tịch số 4. hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, 191/200... con nuôi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2