intTypePromotion=1

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Phụ biểu số 06/KNKT Đơn vị tính: Đồng Các khoản nộp khác TT Đơn vị được kiểm toán Tổng số Cộng Các quỹ Bổ sung kinh ngoài ngân phí hoạt động sách 5 6 Các khoản giảm chi khác Nộp trả cấp trên Thu hồi hoàn trả Giảm thanh toán của cấp cấp trên do xuất trên do xuất toán các Khác toán các khoản chi khoản chi sai chế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Phụ biểu số 06/KNKT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Đơn vị tính: Đồng Các khoản nộp khác Các khoản giảm chi khác Kiến nghị xử lý khác Thu hồi hoàn trả Điều chỉnh TT Đơn vị được kiểm toán Tổng số Các quỹ Giảm thanh toán của cấp Các sai Bổ sung kinh Nộp trả cấp trên do xuất quyết toán của Cộng ngoài ngân Khác Cộng trên do xuất toán các Khác Cộng phạm phí hoạt động cấp trên toán các khoản chi các đơn vị dự sách khoản chi sai chế độ khác sai chế độ toán 1 2 3=4+9+13 4=5+…+8 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14+15 14 15 Tổng cộng (1+2+…) Số KTNN kiến nghị (1) Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2) Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3) Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3) Số thực hiện của đơn vị (5) Số chưa thực hiện (6=4-5) Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100% 1 Đơn vị….. Số KTNN kiến nghị (1) Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2) Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3) Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3) Số thực hiện của đơn vị (5) Số chưa thực hiện (6=4-5) Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100% 2 Đơn vị….. Số KTNN kiến nghị (1) Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2) Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3) Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3) Số thực hiện của đơn vị (5) Số chưa thực hiện (6=4-5) Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100% …….. Ghi chú: 1. Số KTNN kiến nghị (1) : Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai; Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2) : Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc 2. không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất; Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3) : Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ 3. sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV); Số kiến nghị đủ bằng chứng (4) : Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ 4. phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);
  2. Số thực hiện của đơn vị (5) : Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các 5. bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2