intTypePromotion=1

MẪU BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
2
download

MẪU BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Phụ biếu số 07/KNKT Đơn vị tính: Đồng Các khoản tăng thu Các Đơn vị khoản Thuế Tên thực tăng Kho hiện thu về bạc Tổng TT kiến thuế, tỉnh, cộng Số Thu phí, lệ Ngày nghị thành Thuế chứng phí, thu GT TN TT Nhà, TN Thuế tài khác tháng kiểm phố từ toán khác về GT DN ĐB đất CN nguyên về thuế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Phụ biếu số 07/KNKT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Đơn vị tính: Đồng Các khoản chi sai Giảm trừ thanh Chứng từ Các khoản tăng thu Các khoản thu khác NSNN Các kiến nghị khác Các nộp NSNN toán Xử lý Đơn vị khoản Tên Thuế nộp thực tăng Thu Chuyển Giảm Các Các Kho Các NSNN hiện thu về khác quyết cấp khoản khoản bạc Tổng Thu khoản các TT kiến thuế, Tăng Tăng từ toán phát, Giảm ghi giảm Số tỉnh, cộng Thu tiền Kinh Thanh Nộp năm giảm Hủy Thu hồi khoản Ngày nghị thành phí, lệ Thuế thu thu hoạt Thường Đầu Thường Đầu dự toán khác Cộng chi thu - chi chứng phí, thu GT TN TT Nhà, TN Thuế tài khác sử Cộng phí lý tài NSNN Cộng Cộng sau dự tạm tạm thu, tháng kiểm phố Thuế Phí, động xuyên tư xuyên tư năm sau thường ghi chi khác từ toán khác về GT DN ĐB đất CN nguyên về dụng thừa sản khác xuyên toán ứng tạm giữ XNK Lệ phí xổ số quá hạn thuế thuế đất kiến thiết 3=3.1 9=9.1 1=2+… 2=2.1+.. 4=4.1 5=5.1 A B C D E 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 +…+ 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6 7 8 +9.2+ 9.1 9.2 9.3 10 11 12 +12 .+2.10 +4.2 +5.2 3.4 9.3 I Tổng cộng 1 Đơn vị…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản