Thực hiện cam kết của chúng ta - Quy tắc đạo đức

Chia sẻ: Thanh Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
264
lượt xem
156
download

Thực hiện cam kết của chúng ta - Quy tắc đạo đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các giá trị cốt lõi và nguyên tắc được đặt ra trong Quy Tắc của chúng ta là sự phản ánh những tài năng và chuyên môn giúp phân biệt AIG và là một thành phần không thể thiếu của định đề giá trị mà chúng ta mang đến cho khách hàng, nhân viên và tất cả các cộng đồng của chúng ta khi chúng ta cố gắng hàng ngày để thực sự Thực Hiện Cam Kết. Để thực thi chiến lược Thực Hiện Cam Kết, AIG mong muốn mọi nhân viên hợp tác cùng các đồng nghiệp của mình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện cam kết của chúng ta - Quy tắc đạo đức

 1. Thực hiện Cam Kết của chúng ta QUY TẮC ĐẠO ĐỨC QUY TẮC ĐẠO ĐỨC
 2. Định Hướng của Chúng Ta Định hướng của chúng ta là . . . Trở thành nhà cung cấp được lựa chọn đầu tiên của thế giới về các dịch vụ bảo hiểm và tài chính. Chúng ta sẽ tạo ra giá trị không thể sánh kịp cho khách hàng, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh và cổ đông khi chúng ta đóng góp vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của cộng đồng. Các Giá Trị của chúng ta • Con người Phát triển tài năng đa dạng. Thưởng cho những người làm việc xuất sắc. • Tập Trung vào Khách Hàng Dự đoán trước những ưu tiên của họ. Vượt xa những kỳ vọng của họ. • Hiệu suất Chịu trách nhiệm. Quản lý rủi ro. Phát huy thế mạnh của AIG. • Liêm chính Làm việc trung thực. Tăng cường danh tiếng của AIG. • Tôn trọng Coi trọng tất cả đồng nghiệp. Hợp tác cùng nhau. • Nhà kinh doanh Nắm bắt các cơ hội. Đổi mới vì và cùng với khách hàng. Thực Hiện Cam Kết Các giá trị cốt lõi và nguyên tắc được đặt ra trong Quy Tắc của chúng ta là sự phản ánh những tài năng và chuyên môn giúp phân biệt AIG và là một thành phần không thể thiếu của định đề giá trị mà chúng ta mang đến cho khách hàng, nhân viên và tất cả các cộng đồng của chúng ta khi chúng ta cố gắng hàng ngày để thực sự Thực Hiện Cam Kết. Để thực thi chiến lược Thực Hiện Cam Kết, AIG mong muốn mọi nhân viên hợp tác cùng các đồng nghiệp của mình trong toàn bộ tổ chức, quản lý rủi ro, tuân thủ tất cả các Qui định hiện hành và tối ưu hóa hiệu quả vận hành.
 3. THÔNG ĐIệP Từ ANASTASIA D. KELLY Vào năm 1919, Cornelius Vander Starr tròn 27 tuổi đã sáng lập ra đại lý bảo hiểm tại Thượng Hải, Trung Quốc, đây là cội nguồn của tổ chức mà sau này trở thành AIG ngày nay. Starr không phải là một thanh niên giàu có. Ông xây dựng một công ty bằng việc thực hiện những cam kết của mình với khách hàng và các đối tác kinh doanh. Ông cư xử tôn trọng đối với khách hàng địa phương và nhân viên của mình. Ông làm việc chăm chỉ, nhiệt thành trong kinh doanh, và tính liêm chính không thỏa hiệp. Khi đó cách làm của Starr là cách làm đúng đắn để xây dựng một công ty lớn. Bây giờ cũng không có cách nào khác để điều hành một công ty lớn. Chúng ta có một di sản đặc biệt. Di sản này là một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của chúng ta ngày hôm nay trong thế giới phức tạp, được qui định chặt chẽ mà AIG hoạt động trong đó. Qui Tắc Đạo Đức là công cụ giúp mỗi người chúng ta thực hiện các Giá Trị của công ty chúng ta và những cam kết định hướng cho chúng ta. Qui Tắc này không phải là một nguồn thông tin đầy đủ hay có thể thay thế cho một sự phán xét hợp lý. Nó là một tóm lược những chuẩn mực nhằm thúc đẩy tính liêm chính trong toàn bộ AIG. Tại 130 quốc gia và địa hạt mà AIG có hoạt động kinh doanh, những từ như là liêm chính, trung thực, công bằng và trách nhiệm đã trở thành phổ biến. Lời nói đã có ý nghĩa, hành động còn có ý nghĩa hơn. Chúng ta phải kết hợp cả ý nghĩa và tinh thần của các nguyên tắc này vào trong những hành động trên danh nghĩa AIG. Chúng ta phải thực hiện các cam kết của mình giữa chính những người chúng ta với nhau, cũng như với khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông và những cộng đồng nơi mà chúng ta có hoạt động kinh doanh. AIG là một tổ chức đặc biệt, cung cấp các dịch vụ có giá trị cho khách hàng trên khắp thế giới. Hãy tham gia cùng tôi xây dựng trên di sản tuyệt vời của chúng ta và chứng tỏ những Giá Trị chúng ta chia sẻ trong mọi thứ chúng ta làm. Anastasia D. Kelly Phó Chủ Tịch Điều Hành, Cố Vấn Pháp lý, đồng thời là Chuyên viên Tuân Thủ và Pháp Chế Cấp Cao 1 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 4. Khi được sử dụng trong Qui Tắc này, ‘AIG’ có nghĩa là American International Group, Inc. và các công ty con của American International Group, Inc. trên toàn cầu. Các bộ phận kinh doanh và địa hạt có thể có các Qui Tắc khác phù hợp với hoặc nghiêm ngặt hơn Qui Tắc này. Các Qui Tắc này có thể đặt thêm các trách nhiệm khác đối với các nhân viên của AIG trong những đơn vị kinh doanh và địa hạt này. Những thắc mắc liên quan tới những xung đột có thể giữa một điều khoản của Qui Tắc này và luật pháp địa phương cần được báo cho chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. 2
 5. MụC LụC Định Hướng của Chúng Ta, Các Giá Trị của Chúng Ta ... Bìa Trong Thông điệp từ Anastasia D. Kelly .................................................. 1 Thực Hiện Cam Kết của Chúng Ta................................................. 4 Qui Tắc này Áp Dụng với Những Ai? Trách Nhiệm Cá Nhân Trách Nhiệm Bổ Sung đối với những Người Quản Lý Đặt Câu Hỏi và Nêu Thắc Mắc Không Trả Thủ Kỷ Luật Các trường hợp miễn tuân thủ Qui Tắc Thực Hiện Cam Kết của Chúng Ta - H&Đ Cam Kết của Chúng Ta Đối Với Nhau ............................................ 6 Sự Đa Dạng và Cơ Hội Toàn Cầu Tôn Trọng Lẫn Nhau Nơi Làm Việc An Toàn, Lành Mạnh và Bảo Đảm An Ninh Sử Dụng Rượu và Ma Túy Sự Riêng Tư của Nhân Viên Cam Kết của Chúng Ta Đối Với Nhau - H&Đ Cam Kết của Chúng Ta trong Thị Trường ..................................... 8 Sự Riêng Tư của Khách Hàng và Bảo Mật Dữ Liệu Xung Đột Quyền Lợi Các Cơ Hội của Công Ty Mối Quan Hệ Cá Nhân Hoạt Động Bên Ngoài Quà Tặng và Chiêu Đãi Mối Quan Hệ với Đối Tác Kinh Doanh Đa Dạng Nhà Cung Cấp Giao Dịch Lành Mạnh Chống Độc Quyền và Cạnh Tranh Lành Mạnh Thông Tin Cạnh Tranh Cam Kết của Chúng Ta trong Thị Trường - H&Đ Cam Kết của Chúng Ta đối với Cổ Đông .................................... 14 Báo Cáo Tài Chính Hồ Sơ Kinh Doanh Chính Xác Lưu Trữ Tài Liệu Bảo Vệ các Nguồn Lực của AIG Tài Sản Hữu Hình Sở Hữu Trí Tuệ Vốn Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin Cam Kết của Chúng Ta đối với Cổ Đông - H&Đ Cam Kết của Chúng Ta với Tư Cách là Tập Thể Công Dân ...... 17 Sự Bền Vững Hoạt Động Chính Trị Giao Dịch Cổ Phiếu Phòng Chống Rửa Tiền Cấm Vận Kinh Tế, Luật Chống Tẩy Chay và Luật Kiểm Soát Hoạt Động Xuất Khẩu Giao Tiếp với Công Chúng Giao Tiếp với các Nhà Quản Lý và các Quan Chức Chính Phủ Khác Giao Dịch với Chính Phủ Chống Tham Nhũng và Hối Lộ Cam Kết của Chúng Ta với Tư Cách là Tập Thể Công Dân - H&Đ 3 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 6. THựC HIệN CAM KếT CủA CHÚNG TA Cốt lõi công việc kinh doanh của AIG là một lời hứa rằng chúng ta sẽ bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Tính liêm chính của cá nhân và tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện lời hứa này và bảo vệ danh tiếng của chúng ta. Việc thực hiện các cam kết của chúng ta là vấn đề quan Trách Nhiệm Cá Nhân trọng sống còn đối với nhân viên, khách hàng, cổ đông và Việc đáp ứng các trách nhiệm của chúng ta sẽ làm cho những cộng đồng mà chúng ta sống và làm việc. doanh nghiệp của chúng ta thành công và phát triển, hôm nay và trong tương lai. Qui Tắc này Áp Dụng với Những Ai? Mỗi chúng ta được kỳ vọng: Qui Tắc Đạo Đức của AIG (“Qui Tắc”) cung cấp những • Hiểu và hành động theo đúng Qui Tắc này và các chính hướng dẫn về đạo đức khi tiến hành kinh doanh nhân sách của AIG, các qui định và pháp luật hiện hành. danh các công ty của AIG. Qui Tắc là nguồn thông tin cho tất cả các cán bộ và nhân viên của AIG. Qui Tắc này • Hãy tìm hướng dẫn từ cấp quản lý, cán bộ tuân thủ hoặc không thể giải quyết mọi vấn đề mà chúng ta có thể gặp luật sư của AIG khi bạn có thắc mắc. phải nhưng nó cung cấp định hướng và các nguồn thông • Nhanh chóng báo cáo những lo lắng của bạn về những vi tin để sử dụng trong những trường hợp không có sự lựa phạm có thể có đối với Qui Tắc này hoặc các qui định và chọn đúng rõ ràng. Thông tin bổ sung, bao gồm các qui pháp luật hiện hành cho cấp quản lý hoặc cho một trong định và chính sách thích hợp, có thể được tìm thấy trong những nơi liên hệ được liệt kê trên trang tiếp theo. các liên kết trong toàn bộ tài liệu này cũng như các chính • Tham gia vào các khóa đào tạo về đạo đức và tuân thủ để sách của công ty chúng ta. cập nhật các chuẩn mực và yêu cầu mới nhất. Một số đối tác kinh doanh nhất định của Không có lý do gì, kể cả mong muốn đạt được các mục tiêu AIG, chẳng hạn như các đại lý, và các nhà kinh doanh, có thể là một lý do để vi phạm pháp luật hoặc tư vấn đại diện cho AIG trước công chúng, qui định. “TÔI HY VọNG CÁC BạN và họ cũng được yêu cầu tuân thủ tinh thần Sẽ TRUNG THựC, LÀM VIệC của Qui Tắc, và bất kỳ điều khoản hợp Trách Nhiệm Bổ Sung đối với những CHĂM CHỉ, VÀ COI CÔNG đồng hiện hành nào, khi làm việc thay mặt Người Quản Lý TY NHƯ TÀI SảN RIÊNG CủA cho các công ty của AIG. Mỗi người quản lý được kỳ vọng hoàn thành thêm những CHÍNH MÌNH.” AIG là một tổ chức rộng lớn, nhưng chúng trách nhiệm sau đây: ta vẫn đoàn kết trong việc cam kết thực – C . V. S t a r r hiện những lời hứa của chúng ta. Mỗi • Nêu gương về những chuẩn mực đạo đức cao nhất người chúng ta có trách nhiệm đạt được sự đồng thời tạo ra và duy trì văn hóa tin cậy, trung thực, tin cậy đối với chúng ta. liêm chính và tôn trọng. • Các đồng nghiệp của chúng ta tin tưởng • Là người hỗ trợ cho nhân viên. Đảm bảo rằng họ nhận thức, hiểu, và biết cách vận dụng Qui Tắc này, các chính rằng chúng ta sẽ tôn trọng và đánh giá đúng họ. sách của AIG, các qui định và pháp luật hiện hành trong • Khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng ta tin công việc hàng ngày của họ. tưởng vào sự liêm chính của chúng ta. • Tìm sự trợ giúp từ những người quản lý khác, luật sư của • Các cổ đông của chúng ta tin tưởng vào trách nhiệm AIG, cán bộ tuân thủ hoặc chuyên gia nhân sự khi không quản lý của chúng ta. chắc chắn về việc nên phản ứng như thế nào là tốt nhất • Các cộng đồng trên khắp thế giới tin tưởng chúng ta trước một tình huống nào đó. sẽ là tập thể công dân có trách nhiệm. • Hãy luôn đi trước một bước. Thực hiện những hành Qui Tắc Đạo Đức này được xây dựng dựa trên những động hợp lý để ngăn chặn và nhận dạng hành vi sai cam kết mà chúng ta thực hiện cho mỗi nhóm người này. phạm. Báo cáo những tình huống có thể ảnh hưởng tới khả năng của nhân viên trong việc hành động một cách có đạo đức thay mặt AIG. 4
 7. Đặt Câu Hỏi và Nêu Thắc Mắc THỬ H& Đ THựC HIệN CÁC CAM KếT CủA CHÚNG TA Hầu hết các lo lắng thường gặp phải tại nơi làm việc có ĐẶT TRÊN BÁO CHÍ Để đưa ra quyết định phù hợp hơn thể được giải quyết bằng cách nói chuyện và hợp tác H: Bộ Phận Kinh Doanh của tôi đặt ra • Nó có Hợp Pháp không? những mục tiêu mà chúng tôi cần đạt với cấp quản lý, phòng Nhân Sự hoặc chuyên viên tuân thủ • Nó có phù hợp với các Giá được. Đôi khi tôi cảm thấy mình phải trong đơn vị của bạn. Ngoài Trị và Chính Sách của vi phạm Qui Tắc do chịu áp lực để đạt ra, nhân viên của AIG có thể AIG không? được những mục tiêu này. Như vậy có đặt câu hỏi, nêu lên những chấp nhận được không? thắc mắc hoặc báo cáo những • Nó có Phù Hợp và Trung Đ: Không. Mặc dùng những doanh nghiệp trường hợp không tuân thủ Qui Thực không? thành công thường đặt ra những mục tiêu Tắc này, các chính sách của cao và cố gắng để đạt được chúng, bạn • Những hành động của tôi sẽ không bao giờ được vi phạm Qui Tắc Đạo AIG hoặc qui định và luật hiện được hiểu như thế nào nếu Đức hoặc các chính sách khác của AIG để hành bằng cách liên hệ theo một trong những cách sau: chúng xuất hiện trên Báo đạt được những mục tiêu của bạn. Chí? • Nhóm Tuân Thủ trong Công Ty của AIG theo số H: Người Quản Lý của chúng tôi thường 1-646-857-1877 hoặc địa chỉ không làm gì khi có người thông báo e-mail corporatelegalcompliance@aig.com. với họ về hành vi có khả năng vi phạm. Bà đã gây khó cho những đồng nghiệp • Đường Dây Trợ Giúp Tuân Thủ của AIG theo số 1-877-244-2210 đã nêu ra vấn đề. Bây giờ tôi có một hoặc qua internet, trên trang web www.aigcompliancehelpline.com. vấn đề: một người đồng nghiệp làm Đường Dây Trợ Giúp Tuân Thủ được điều hành bởi bên thứ ba độc một điều gì đó sai. Tôi cần phải làm gì? lập cung cấp các báo cáo bằng văn bản cho Nhóm Tuân Thủ trong Đ: Hãy mạnh dạn nói lên sự thật. Qui Tắc Công Ty của AIG. Các giao tiếp với Đường Dây Trợ Giúp có thể của chúng ta nói rằng bạn cần báo cáo được ẩn danh, tùy theo pháp luật địa phương. Các báo cáo có thể hành vi vi phạm và bạn có thể làm việc được thực hiện bằng tất cả những ngôn ngữ chính từ bất kỳ nơi nào này mà không sợ bị trả thù. Mặc dù bắt trên thế giới. đầu với người quản lý trực tiếp của bạn Với những thắc mắc liên quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ thường là cách tốt nhất để giải quyết thắc hoặc các vấn đề về kiểm toán, nhân viên có thể liên hệ với các bộ phận mắc, nếu bạn tin rằng làm như vậy không kể trên (ẩn danh thông qua đường dây trợ giúp) hoặc có thể nêu thắc thích hợp hoặc tin rằng người quản lý của mắc với Hội Đồng Kiểm Toán của Ban Giám Đốc bằng cách gửi e-mail bạn sẽ không giúp được bạn, bạn nên nói theo địa chỉ accountinghotline@aig.com. chuyện với một thành viên trong ban lãnh đạo, phòng nhân sự, hoặc chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. Ngoài ra, Không Trả Thủ bạn có thể gọi điện hoặc gửi e-mail cho AIG nghiêm cấm trả thù bất kỳ nhân viên nào do báo cáo có thiện ý về Đường Dây Trợ Giúp Tuân Thủ của AIG. hành vi thực sự hoặc bị nghi là vi phạm Qui Tắc này, luật, qui định hoặc chính sách của AIG. H: Đường Dây Trợ Giúp hoạt động như thế nào? Kỷ Luật Đ: Đường Dây Trợ Giúp là đường dây của AIG phục vụ 24 giờ mỗi ngày cho mục đích Việc vi phạm các điều luật, qui định hiện hành hoặc Qui Tắc này, hoặc xúi báo cáo những vấn đề có thể xảy ra và giục người khác làm như vậy sẽ đặt danh tiếng của AIG trước sự rủi ro và thắc mắc. Đường Dây Trợ Giúp được phục do vậy có thể sẽ bị kỷ luật. Việc không báo cáo kịp thời những hành vi vi vụ bởi những chuyên gia thay mặt cho AIG. phạm của người khác được biết cũng có thể là hành vi vi phạm Qui Tắc Có cả phiên dịch. Tùy thuộc vào pháp luật này. Hình thức kỷ luật có thể bao gồm buộc thôi việc và mất hết những địa phương, người gọi có thể chọn không phúc lợi liên quan đến hợp đồng lao động. nêu danh tính của mình. Các trường hợp miễn tuân thủ Qui Tắc H: Nếu tôi nghĩ rằng một điều luật địa Thỉnh thoảng, AIG có thể sửa đổi hoặc từ bỏ một số điều khoản nhất phương mâu thuẫn với Qui Tắc này, tôi định trong Qui Tắc này. Bất cứ nhân viên nào tin rằng một sự từ bỏ là cần làm gì? thích hợp thì nên thảo luận vấn đề với cán bộ tuân thủ của đơn vị họ. Chỉ Đ: Nếu bạn tin rằng pháp luật địa phương có Ban Giám Đốc AIG và những người được ban giám đốc chỉ định hoặc mẫu thuẫn với Qui Tắc, vui lòng thảo luận Hội Đồng Quản Trị Công Ty mới có thể quyết định từ bỏ một điều khoản vấn đề này với chuyên viên tuân thủ trong cụ thể trong qui tắc cho một cán sự điều hành của AIG. đơn vị của bạn. 5
 8. CAM KếT CủA CHÚNG TA ĐốI VớI NHAU Các công ty của AIG đã là những người tiên phong trên thế giới về bảo hiểm trong suốt 85 năm qua vì chúng ta luôn tin tưởng vào sức mạnh của sự đa dạng, những con người tài năng để tạo ra giá trị và hoạt động vì khách hàng và cổ đông. Sự Đa Dạng và Cơ Hội Toàn Cầu Tôn trọng cũng có nghĩa là coi trọng những sự khác biệt của nhau. Chúng ta tôn trọng quan điểm của nhau và sẽ AIG cố gắng tuyển dụng và đề bạt những nhân viên tài năng không đối xử với nhau theo cách quấy rối hoặc đe dọa. nhất bằng việc cung cấp một môi trường năng động giúp đoàn kết những con người có kỹ năng và ý tưởng đa dạng lại với nhau. Một lực lượng lao động phức hợp, đa dạng sẽ thúc đẩy đổi mới và nâng cao vị thế của chúng ta với vai trò là người đi đầu trong thị trường toàn cầu. AIG dựa vào những đóng góp của những người bản địa hiểu rõ văn hóa tại quốc gia và địa hạt mà chúng ta có hoạt động kinh doanh tại đó. AIG đã luôn luôn cam kết tuyển dụng các T H ự C H I ệ N C AM Kế T CủA CHÚNG TA chuyên gia bản địa và cung cấp cho những tài năng bản địa một môi trường làm việc tích cực, cơ hội lãnh đạo và sự đền đáp hợp lý. Tôn Trọng Lẫn Nhau AIG cung cấp cho nhân viên những cơ hội để học hỏi, vươn xa trong công việc của họ, phát triển cùng với tổ • Cung cấp cho nhân viên cơ hội dựa vào hiệu chức và hưởng lợi tài chính. suất và đặc tính thích hợp với hiệu suất công việc. Tôn Trọng Lẫn Nhau • Tuân thủ luật lao động và tuyển dụng tại địa Đối xử với nhau một cách tôn trọng có nghĩa là chúng ta phương bao gồm luật điều chỉnh việc phân biệt không phân biệt đối xử dựa vào sắc tộc, màu da, tôn giáo, đối xử và quấy rối. giới tính, nguồn gốc dân tộc, độ tuổi, sự khuyết tật, sự phục vụ trong quân đội, tình trạng hôn nhân, hoặc định hướng • Cung cấp môi trường làm việc không có quấy tình dục. rối bất hợp lý. • Hãy nêu những thắc mắc bạn có thể có liên ! NHữNG DấU HIệU CảNH BÁO quan đến môi trường làm việc của bạn với bộ phận nhân sự hoặc chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. Quấy Rối Những cử chỉ hoặc hành động tiếp xúc không được đồng ý. Nơi Làm Việc An Toàn, Lành Mạnh và Bảo Đảm An Ninh Hiển thị hình ảnh về tình dục hoặc công AIG cam kết tiến hành kinh doanh theo cách bảo vệ sức kích hoặc những tài liệu khác. khỏe, sự an toàn và an ninh của nhân viên và khách hàng của AIG khi họ ở trong các cơ sở của AIG. Những tình Những chuyện cười hoặc nhận xét (rõ ràng huống có thể gây nguy hại tới sức khỏe, sự an toàn, an hoặc ám chỉ) về tình dục hoặc công kích. ninh hoặc môi trường phải được nhanh chóng báo cáo cho ban quản lý hoặc nhân viên an ninh thích hợp của công ty. 6
 9. Để tránh vi phạm an ninh, đe dọa, mất mát và mất H& Đ cắp, tất cả nhân viên được yêu cầu phải luôn thận trọng tại nơi làm việc và trong khi thực hiện công việc của AIG. Thông báo cho cấp quản lý hoặc ban An CAM KếT CủA CHÚNG TA Ninh của Công Ty về mọi vấn đề có thể ảnh hưởng ĐốI VớI NHAU tới an ninh của AIG, sự sẵn sàng khi có tình trạng khẩn cấp, hoặc hỏa hoạn và sự chuẩn bị cho an toàn sinh mạng. Sử Dụng Rượu và Ma Túy H: Người giám sát và một số đồng nghiệp của tôi kể chuyện hài có ngụ ý về tình dục mà tôi cảm thấy Nghiêm cấm sử dụng, bán, tàng trữ hoặc làm việc khó chịu. Tôi chưa khiếu nại vì tôi biết họ sẽ nói dưới sự ảnh hưởng của ma túy trái phép tại AIG. với tôi là hãy lo chuyện của mình hoặc rằng tôi Việc sử dụng rượu quá mức hoặc không thích hợp vô cớ gây sự. Họ làm như vậy có đúng không? trong khi làm việc cho AIG cũng bị nghiêm cấm. Đ: Không, họ đã sai. Những chuyện hài có tính chất tình dục gây khó chịu, kể cả trong những cuộc nói chuyện riêng có thể bị người khác nghe thấy, có thể là một Sự Riêng Tư của Nhân Viên dạng quấy rối. Trước tiên, bạn nên tìm cách nói AIG tôn trọng thông tin cá nhân và tài sản của nhân chuyện với người giám sát và các đồng nghiệp của viên. Chỉ những người thích hợp với lý do hợp lệ để bạn. Nếu làm như vậy không giải quyết được vấn đề, truy cập vào thông tin cá nhân hoặc tài sản của nhân hoặc nếu bạn nghĩ làm như vậy sẽ bị trả thủ hoặc viên mới được phép truy cập vào thông tin hoặc tài những vấn đề khác, hãy nói chuyện với một người đại diện của phòng Nhân Sự hoặc liên hệ với chuyên sản này. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, AIG có thể truy cập viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. và giám sát việc sử dụng và giao tiếp qua internet của nhân viên. Tùy theo luật pháp địa phương, nhân H: Sự đa dạng có phải chỉ là vấn đề ở Hoa Kỳ viên sẽ không hy vọng có sự bảo mật liên quan đến không? Vì sao nó được bao gồm trong Qui Tắc giao tiếp tại nơi làm việc hoặc việc sử dụng các cho một công ty toàn cầu như AIG? nguồn công nghệ thông tin của AIG. Đ: Sự đa dạng là một vấn đề toàn cầu. Chúng ta luôn làm việc cùng nhau để sử dụng những nhân viên tài năng và triển vọng của lực lượng lao động toàn cầu đa dạng của chúng ta. Sự đa dạng là một trong những đóng góp chính cho sự thành công của của AIG. Để đưa ra những quyết định đúng đắn và phục vụ khách hàng của chúng ta trên khắp thế giới, “C ÔNG VI ệ C C ủ A CHÚNG TA LÀ GÌ ? chúng ta cần nhiều nhân viên có triển vọng và nguồn gốc khác nhau. N Ó KHÔNG CÓ GÌ HƠN MộT Sự BảO ĐảM, H: Tôi tình cờ nghe được người quản lý của tôi thảo luận với những người cùng cương vị với bà về một M ộ T M ẩ U GI ấ Y . số thông tin riêng có trong hồ sơ y tế của một đồng nghiệp. Tôi cần phải làm gì? Tấ T C ả LÀ VÌ Đ: Thông tin y tế là tuyệt đối bí mật. Việc chia sẻ thông CON NGƯ ờ I . tin này một cách không thích hợp là hành vi vi phạm chính sách của AIG và làm mất lòng tin. Bạn nên nêu V À CHÚNG TA QUAN TÂM T ớ I vấn đề này với cán bộ lãnh đạo thích hợp. Nếu bạn thấy không thoải mái khi nêu vấn đề này với ban lãnh CON NGƯ ờ I C ủ A CHÚNG TA .” đạo, hãy báo cáo vấn đề với phòng nhân sự hoặc chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. Ngoài ra, – C . V. S t a r r bạn có thể gọi điện hoặc gửi e-mail cho Đường Dây Trợ Giúp Tuân Thủ của AIG. 7 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 10. CAM KếT CủA CHÚNG TA TRONG THị TRƯờNG AIG nổi tiếng vì tinh thần kinh doanh của mình. Chúng ta cạnh tranh quyết liệt để tạo ra những cơ hội mới cho khách hàng và chính bản thân chúng ta. Chúng ta tìm kiếm những lợi thế cạnh tranh thông qua các hoạt động kinh doanh hợp pháp và có đạo đức. Sự Riêng Tư của Khách Hàng và Bảo Xung Đột Quyền Lợi Mật Dữ Liệu Không thể sử dụng vị trí của bạn tại AIG để thu lợi cá Khách hàng của chúng ta kỳ vọng chúng ta xử lý và nhân hoặc giành lợi thế một cách không chính đáng bảo vệ thông tin kinh doanh và thông tin cá nhân mà cho bạn hoặc một thành viên trong gia đình. Cần phải họ chia sẻ với chúng ta một cách thận trọng. Không tránh mọi kỳ tình huống tạo ra, hoặc thậm chí có vẻ bao giờ làm tổn hại đến lòng tin của khách hàng bằng tạo ra xung đột quyền lợi giữa lợi ích cá nhân và lợi việc tiết lộ thông tin riêng cho ích của AIG. Những xung đột quyền lợi tiềm năng cần những người không có mục được báo cáo cho cấp quản lý, người quản lý sẽ hợp đích công việc hợp pháp. tác với chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn để Những ví dụ về thông xác định cách xử lý tình huống tốt nhất. tin riêng bao gồm: Việc phân loại thông tin là thông tin cá nhân hoặc dữ • Thông tin cá nhân: liệu kinh doanh có thể khác Thông tin về một cá nhau tùy theo từng quốc gia. THựC HIệN CAM KếT CủA CHÚNG TA nhân, bao gồm tên, địa Những nhân viên xử lý thông chỉ, quốc tịch hoặc số hộ tin của khách hàng có trách chiếu. nhiệm hiểu và tuân thủ các Xung Đột Quyền Lợi qui định của pháp luật hiện • Luôn đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt nhất • Dữ liệu kinh doanh: hành về bảo mật thông tin. của AIG và khách hàng của chúng ta – chứ Thông tin liên quan đến Trong mọi trường hợp, chúng không phải vì lợi ích cá nhân. kế hoạch kinh doanh, ta phải duy trì biện pháp bảo giao dịch và thông tin vệ vật thể, quản trị và kỹ thuật • Luôn nhận thức về việc những hoạt động cá tài chính của các khách nhân có thể dẫn đến những xung đột tiềm cho thông tin cá nhân và dữ hàng thương mại, các năng, chẳng hạn như việc nhận một công việc liệu kinh doanh. đồng sự kinh doanh và thứ hai hoặc đầu tư vào một khách hàng, nhà các bên khác. Chúng ta phải đặc biệt thận cung cấp hoặc đối thủ cạnh tranh của AIG. trọng tuân thủ pháp luật, các qui định và chính sách khi • Hãy thảo luận với người quản lý của bạn về bất kỳ tình huống nào có thể được hiểu là một xung chuyển thông tin cá nhân và đột quyền lợi tiềm năng. dữ liệu kinh doanh qua biên giới quốc gia. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về bảo mật thông tin cá nhân • Giải quyết trước những tình huống có thể đặt và/hoặc bảo mật dữ liệu, hãy tham vấn với người lợi ích của bạn, những người trong gia đình quản lý của mình, luật sư hoặc chuyên viên tuân thủ bạn hoặc bạn của bạn vào một xung đột tiềm trong đơn vị của bạn. năng với AIG. 8
 11. Các Cơ Hội của Công Ty • Phục vụ một quỹ tài trợ, tổ chức từ thiện hoặc phi AIG cấm nhân viên của mình lấy về cho mình hoặc lợi nhuận, nơi mà một nhân viên sẽ được trả công chuyển cho một bên thứ ba một cơ hội kinh doanh cho sự phục vụ của mình; cần có sự phê duyệt được phát hiện thông qua việc sử dụng tài sản bằng văn bản của người quản lý của bạn trước công ty, thông tin hoặc vị trí của AIG, trừ khi AIG khi tham gia vào loại hoạt động bên ngoài này. đã được cung cấp và từ chối cơ hội này. AIG cấm • Phục vụ một quỹ tài trợ, tổ chức từ thiện hoặc nhân viên của mình không được sử dụng tài sản phi lợi nhuận có mối quan hệ kinh doanh với AIG. công ty, thông tin hoặc vị trí để thu lợi cá nhân để Không yêu cầu phê duyệt cho loại hoạt động bên loại trừ AIG cũng như cạnh tranh với AIG. ngoài này với điều kiện nhân viên sẽ không được trả thù lao và không có xung đột quyền lợi thực Mối Quan Hệ Cá Nhân tế, tiềm năng hay được nhận biết. Nếu có câu hỏi Những thành viên gần gũi trong gia đình và những về việc có một xung đột hay không, hãy thảo luận cá nhân mà bạn có mối quan hệ gần gũi không bao vấn đề với người quản lý của bạn hoặc chuyên giờ được gây ảnh hưởng không phù hợp tới các viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. quyết định trong công việc của bạn. • Diễn thuyết, nói chuyện hoặc phục vụ trong một Hoạt Động Bên Ngoài cuộc thảo luận mà bạn được trả thù lao. Nếu một Trong một số trường hợp, hoạt động bên ngoài có nhân viên được trả thù lao cho loại hoạt động này, thể tạo ra một xung đột quyền lợi tiềm năng. Các họ phải thông báo bằng văn bản cho người quản hoạt động sau đây có thể được xem là những xung lý của mình về bất kỳ khoản tiền nào nhận được đột và cần được báo cáo như được nêu dưới đây: và có thể được yêu cầu trao số tiền nhận được cho AIG. • Phục vụ một doanh nghiệp bên ngoài, bất kể với tư cách là một nhân viên, thành viên ban giám • Việc phục vụ với tư cách là một công chức hoặc đốc, cán bộ, người được ủy thác, đối tác, hay nhà tranh cử vào một vị trí được bầu cử; cần phải được tư vấn, và đặc biệt là bất kỳ doanh nghiệp nào phê duyệt trước bằng văn bản từ Cố Vấn Pháp Lý hiện đang có mối kinh doanh hoặc tìm mối kinh của AIG hoặc người đại diện để phục vụ với tư cách doanh với AIG, hoặc cạnh tranh hoặc tìm cách là một công chức hoặc ứng cử cho một vị trí được cạnh tranh với AIG; cần có sự phê duyệt bằng văn bầu cử. bản của người quản lý của bạn trước khi tham gia Để tránh thậm chí cả những biểu hiện bên ngoài của vào loại hoạt động bên ngoài này. bất kỳ xung đột nào với các lợi ích của AIG, những nhân viên tham gia vào những nỗ lực ủng hộ cộng đồng bên ngoài các chương trình được AIG tài trợ không bao giờ được ngụ ý sự chấp thuận của AIG trong nỗ lực này. TÍNH CHÍNH TRựC 9 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 12. T H ự C H I ệ N C A M K ế T C ủ A C H Ú N G T A Các Xung Đột về Lợi Ích (Tiếp...) T H ự C H I ệ N C AM Kế T CủA CHÚNG TA Quà Tặng và Chiêu Đãi Những món quà nhỏ và chiêu đãi thích hợp có thể Quà Tặng và Chiêu Đãi giúp tăng cường mối quan hệ kinh doanh, nhưng • Không bao giờ cho phép nhận hoặc tặng quà và những nhã ý kinh doanh này, bất kể nhận hay chiêu đãi cho mục đích công việc để gây ảnh hưởng trao bởi nhân viên của AIG, phải không được gây không chính đáng đến các quyết định kinh doanh. ảnh hưởng không hợp lý đến các quyết định kinh doanh. • Xin nhớ rằng nếu người tặng không có mặt thì việc chiêu đãi phải tuân thủ các chính sách quà tặng. Nếu bạn được đề nghị tặng một món quà không đáp • Tôn trọng sự nhạy cảm địa phương và văn hóa ứng các tiêu chí được đặt ra trong mục quà tặng khi trao đổi quà tặng và chiêu đãi cho mục đích hoặc chiêu đãi thích hợp trên trang này, hãy lịch sự công việc. từ chối món quà hoặc buổi chiêu đãi. Nếu việc từ chối một món quà có thể gây xúc phạm hoặc làm tổn • Không cung cấp hoặc chấp nhận những món quà có giá trị quá cao hoặc sự chiêu đãi hậu hĩ. hại mối quan hệ kinh doanh, hãy chấp nhận món quà này thay mặt AIG và nộp báo cáo nhận quà bằng • Không trao tặng bất cứ thứ gì có thể được xem là văn bản cho người quản lý của bạn trong vòng 30 hối lộ, thanh toán hoặc quà tặng không thích hợp khác. Khi tặng quà hoặc chiêu đãi các quan chức ngày. Món quà phải được chuyển cho người quản lý chính phủ, hãy tuân thủ Chính Sách Chống Tham của bạn, người quản lý sẽ cùng với cán bộ tuân thủ Nhũng của AIG. xác định cách xử lý hợp lý món quà này. Người quản lý có trách nhiệm thu thập báo cáo về quà tặng và • Không gạ gẫm quà tặng, đặc ân, hoặc chiêu đãi. nộp chúng cho cán bộ tuân thủ của họ. • Báo cáo bất kỳ món quà nào có giá trị trên 150 đô la Mỹ cho người quản lý của mình và chuyên viên tuân thủ Tiền mặt hoặc những thứ tương đương với tiền mặt, trong đơn vị của bạn, và trao món quà này cho họ xử lý. bao gồm phiếu tặng quà, séc, séc du lịch hoặc thư chuyển tiền, chứng khoán đầu tư, phiếu khoán có thể • Cần có sự phê duyệt bằng văn bản của một người chuyển nhượng, thanh toán cho phí thẻ tín dụng hoặc quản lý trước khi tặng một món quà có giá trị trên 150 đô la Mỹ. những vật tương tự, không thể được nhận hoặc trao tặng như một món quà – bất kể giá trị. Cần đặc biệt thận trọng khi tặng quà và chiêu đãi các quan chức hoặc nhân viên chính phủ hoặc nhân viên của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính Quà tặng hoặc chiêu đãi, bất kể được phủ hoặc do chính phủ kiểm soát. Khi tặng quà hoặc nhận hoặc trao, cần: chiêu đãi các quan chức hoặc nhân viên của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ hoặc do • Có mục đích công việc cụ thể. chính phủ kiểm soát, bạn phải tuân thủ pháp luật • Hợp thị hiếu và không quá mức hoặc quá đáng. địa phương và Chính Sách Chống Tham Nhũng của AIG. Hãy tham vấn với chuyên viên tuân thủ trong • Không trao đổi thường xuyên với cùng một nguồn. đơn vị của bạn nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về quà tặng hoặc chiêu đãi được trao cho quan chức • Được cho phép bởi các chính sách của AIG và chính phủ. của tổ chức của người nhận. Các đơn vị kinh doanh có thể áp dụng các hạn chế bổ sung về quà tặng, chiêu đãi và các yêu cầu báo • Hợp lý, bình thường, theo phong tục thông cáo. thường và hợp pháp tại quốc gia hoặc khu vực chúng được trao đổi. • Không nhằm mục đích gây ảnh hưởng không chính đáng đến các quyết định kinh doanh. • Nếu là một món quà, nó phải có giá trị không vượt quá 150 đô la Mỹ. 10
 13. Mối Quan Hệ với Đối Tác Kinh Doanh T H ự C H I ệ N C AM Kế T CủA CHÚNG TA Các đối tác kinh doanh của chúng ta đóng vai trò như sự mở rộng của AIG. Khi làm việc thay mặt Mối Quan Hệ với Đối Tác Kinh cho AIG, các đối tác kinh doanh được yêu cầu tuân thủ tinh thần của Qui Tắc, và bất kỳ điều Doanh khoản hợp đồng hiện hành nào. • Hãy tìm hiểu về các thông lệ kinh doanh của các đại lý và các đại diện khác của AIG để đảm bảo Các đối tác kinh doanh không được thực hiện chúng ta sử dụng các phương tiện thích hợp để những hành động bị cấm hoặc được xem là không cung cấp dịch vụ. phù hợp nếu một nhân viên của AIG thực hiện hành động đó. Tất cả chúng ta phải đảm bảo rằng • Thực hiện các biện pháp kiểm tra thích hợp liên quan đến các đại diện, các nhà tư vấn và khách hàng, nhà sản xuất, đại lý, và nhà cung cấp nhà thầu độc lập tiềm năng trước khi sử dụng không lợi dụng mối quan hệ với AIG hoặc sử dụng dịch vụ của họ. tên của AIG liên quan đến bất kỳ giao dịch gian lận, phi đạo đức hoặc thiếu trung thực nào. • Không gây áp lực hoặc khuyên khích các nhà cung cấp hoặc đại lý của AIG tham gia vào các Các đối tác kinh doanh của AIG được yêu cầu hoạt động không chính đáng. không khuyến khích nhân viên của AIG hoặc những người khác có mối quan hệ hợp tác với AIG • Đối xử tôn trọng và quan tâm tới các nhà cung cấp, đại lý, và các đại diện khác. vi phạm các qui chuẩn của Qui Tắc. Đa Dạng Nhà Cung Cấp AIG hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác nhau. T H ự C H I ệ N C AM Kế T CủA CHÚNG TA Chúng ta đặc biệt đánh giá cao nhà cung cấp cùng tham gia chia sẻ cống hiến và cam kết của AIG đối với sự đa dạng và trách nhiệm xã hội. Giao Dịch Lành Mạnh Mỗi người chúng ta được yêu cầu hỗ trợ Chương • Tiến hành kinh doanh với khách hàng và nhà cung cấp theo cách chứng tỏ cam kết của chúng Trình Đa Dạng Hóa Nhà Cung Cấp của AIG bằng ta đối với sự cạnh tranh lành mạnh. việc khuyến khích sử dụng những nhà cung cấp đáp ứng các điều kiện của chương trình. • Cung cấp thông tin thị trường chân thực và chính xác. Giao Dịch Lành Mạnh • Chỉ thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh AIG chỉ tìm kiếm những lợi thế cạnh tranh thông thông qua phương tiện hợp pháp, phù hợp và qua các hoạt động kinh doanh hợp pháp và có đạo theo cách củng cố sự liêm chính của AIG. đức. Mỗi người chúng ta phải làm việc theo cách • Không sử dụng những phương pháp không công bằng với khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ, chính đáng hoặc đáng ngờ để thu thập thông nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh của chúng ta. tin về các đối thủ cạnh tranh. Không làm mất uy tín các đối thủ cạnh tranh hoặc sản phẩm và dịch vụ của họ. Việc lợi dụng bất kỳ • Không trình bày sai bản thân hoặc mục đích ai một cách không hợp lý thông qua sự xuyên tạc, giao dịch kinh doanh với khách hàng tiềm năng, che đậy, lạm dụng thông tin đặc quyền, cố tình khách hàng hiện thời hoặc đối tác kinh doanh trình bày sai những số liệu thực tế hoặc bất kỳ của AIG. hoạt động không lành mạnh nào sẽ không được dung thứ tại AIG. TậP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG 11 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 14. T H ự C H I ệ N C A M K ế T C ủ A C H Ú N G T A Chống Độc Quyền và Cạnh Tranh Các điều luật này này khá phức tạp. Những nhân Lành Mạnh viên không chắc chắn về hành động thích hợp cần tham vấn với cán bộ tuân thủ được chỉ định cho đơn AIG cạnh tranh quyết liệt và công bằng trên khắp thế vị của họ để biết thêm thông tin và để làm rõ thêm. giới. Chúng ta cố gắng duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình dựa trên những sản phẩm và dịch Các hướng dẫn sau đây sẽ giúp đảm bảo tiến hành vụ ưu việt hơn - chứ không phải dựa trên những kinh doanh công bằng và cạnh tranh phù hợp. hành động sai trái hoặc chống cạnh tranh. Chúng ta cố gắng hiểu và tuân thủ luật cạnh tranh và chống Có thể: độc quyền toàn cầu. • Cạnh tranh quyết liệt và hợp pháp trên mọi thị trường mà AIG tham gia, đưa ra tất cả các quyết định kinh doanh một cách độc lập vì lợi ích tốt nhất của AIG. ! NHữNG DấU HIệU CảNH BÁO • Chỉ lấy thông tin nhạy cảm về mặt cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh của AIG từ những nguồn Chống Độc Quyền và Cạnh hợp pháp và thích hợp. Tranh Lành Mạnh • Chỉ nhận xét về các đối thủ cạnh tranh; sản phẩm hoặc dịch vụ của họ dựa vào thông tin thực tế. Luật chống độc quyền và cạnh tranh khác nhau, tùy theo mỗi quốc gia và tiểu bang. Những khác Không: biệt này dẫn đến việc một số hoạt động nhất định • Thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức với có thể được cho phép ở một số quốc gia hoặc tiểu một đối thủ cạnh tranh để ấn định giá hoặc các bang nhưng có thể bị cấm ở một số quốc gia hoặc điều khoản bán hàng khác, khống chế đấu thầu, tiểu bang khác. Nếu bạn gặp phải bất kỳ hoạt đặt ra mức sản phẩm hoặc doanh số, hoặc phân động nào được nêu dưới đây và không chắc chắn chia khách hàng, thị trường, hoặc lãnh thổ. những hoạt động này có hợp pháp hay không, hãy liên hệ với chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của • Thảo luận bất kỳ vấn đề nào sau đây với một đối thủ cạnh tranh: giá, thầu, doanh số bán hàng, hoa bạn để được tư vấn về những bước tiếp theo: hồng, điều khoản bán hàng, lợi nhuận, biên lợi, chi Tìm cách khống chế hoặc kiểm soát giá bán lại phí, sản phẩm, hàng tồn kho, cung cấp, kế hoạch của khách hàng. tiếp thị hoặc những thông tin nhạy cảm cạnh tranh Bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào kèm khác. theo việc mua một sản phẩm khác của một • Tham gia hội họp với các đối thủ cạnh tranh, khách hàng. trong đó thông tin nhạy cảm cạnh tranh, bao Đề nghị cung cấp cho một khách hàng mức giá gồm những chủ đề được đề cập trong hai hoặc điều kiện ưu đãi hơn mức giá và điều kiện mục ở trên, được thảo luận. được cung cấp cho một đối thủ cạnh tranh của • Thỏa thuận với những người khác ở bên ngoài khách hàng ở vị trí tương tự. AIG về những nhà cung cấp hoặc khách hàng Hạn chế khách hàng hoặc nhà cung cấp trong nào sẽ cùng hợp tác kinh doanh. việc giao dịch với một đối thủ cạnh tranh. • Thực hiện so sánh không có căn cứ hoặc sai sự Bán sản phẩm hoặc dịch vụ dưới mức chi phí thật về các đối thủ cạnh tranh hoặc sản phẩm/ hoặc chính sách giá không lành mạnh khác dịch vụ của họ. hoặc hoạt động khuyến mại. • Lấy thông tin nhạy cảm cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh của AIG hoặc những người được biết là có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin cho các đối thủ cạnh tranh này. NHÀ KINH DOANH 12
 15. Thông Tin Cạnh Tranh H Đ AIG nghiêm cấm việc sử dụng những biện pháp phi & pháp hoặc phi đạo đức để lấy thông tin bí mật của đối CAM KếT CủA CHÚNG TA TRONG thủ cạnh tranh hoặc nhà cung cấp, bao gồm cả các bí mật thương mại. Chỉ lấy thông tin cạnh tranh từ các THị TRƯờNG đối thủ cạnh tranh của AIG từ những nguồn hợp pháp và thích hợp. Không lấy thông tin nhạy cảm cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh của AIG hoặc những người được biết là có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin cho các đối thủ cạnh tranh này. H: Có phải luật về tính riêng tư của dữ liệu chỉ áp dụng Không lấy, tiết lộ hoặc sử dụng bí mật thương mại đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm, như là dân tộc, dữ của người khác một cách không chính đáng mà liệu y tế, số thẻ tín dụng và số tài khoản trợ cấp đúng không có sự cho phép phù hợp. Những đề nghị không? cung cấp thông tin bí mật có thể đã được lấy một cách không chính đáng phải được báo cáo ngay cho Đ: Không. Luật về tính riêng tư của dữ liệu thường áp dụng chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. với tất cả dữ liệu về các cá nhân. Địa chỉ e-mail, chi tiết liên hệ, sở thích, thoại, và hình ảnh của khách hàng tất cả đều là dữ liệu cá nhân được bảo hộ bởi luật về tính riêng ! NHữNG DấU HIệU CảNH BÁO tư của dữ liệu khi dữ liệu như vậy có thể liên kết với một cá nhân có thể nhận dạng. H: Một mục đích công việc cho việc nhận quà hoặc chiêu Thu Thập Thông Tin Cạnh đãi có nghĩa là gì? Tranh Đ: Nhân viên AIG được AIG trả tiền để làm việc vì lợi ích của Lưu giữ tài liệu hoặc hồ sơ máy tính từ những AIG. Một ví dụ về mục đích công việc cho việc nhận chiêu công ty trước đó. đãi là ăn trưa với đối tác kinh doanh để thảo luận những vấn đề công việc và xây dựng mối quan hệ làm việc thân Gây áp lực hoặc khuyến khích nhân viên mới thiết hơn. của AIG nói về thông tin bí mật của các công Ngược lại, việc nhận quà là những đồ vật cá nhân, như ty cũ. là đồ trang sức, không giúp ích cho công việc của AIG. Lấy thông tin thông qua bất kỳ hành vi nào có Những món quà như vậy cần được từ chối vì chúng có thể thể được hiểu là “do thám”, “gián điệp” hoặc làm tổn hại đến lòng trung thành của nhân viên hoặc tạo ra hành vi bạn không sẵn sàng tiết lộ đầy đủ. một nghĩa vụ trước người trao quà. Tin tưởng một cách không hợp lý vào những tuyên bố của bên thứ ba rằng thông tin kinh H: Để giúp tôi làm việc tốt hơn tại AIG, tôi giữ nhiều tài doanh được thu thập chính đáng. liệu từ công ty trước đây của tôi. Các tài liệu này mô tả những sáng kiến tiếp thị mà công ty cũ của tôi đã sử dụng. Tôi có thể sử dụng những tài liệu này tại AIG không? Đ: Nếu những tài liệu này có chứa thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền của công ty cũ của bạn thì bạn không thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin này. AIG yêu cầu tất cả nhân viên tôn trọng những hạn chế trong việc tiết lộ và sử dụng thông tin bí mật lấy được từ công ty cũ hoặc bên thứ ba. Nếu bạn không rõ thông tin của công ty cũ có được xem là bí mật hoặc cần được sử dụng hạn chế hay không, bạn không nên sử dụng hoặc chia sẻ thông tin này cho tới khi tham vấn với chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. 13 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 16. CAM KếT CủA CHÚNG TA ĐốI VớI Cổ ĐÔNG Các cổ đông tin tưởng gửi gắm tài sản của họ cho chúng ta. AIG bảo vệ các tài sản này bằng việc hành động liêm chính trong tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng ta. Báo Cáo Tài Chính Chúng ta phải lưu giữ thông tin quan trọng được Cổ đông, đối tác kinh doanh, cơ quan giám sát và sử dụng để báo cáo, kiểm toán và những mục công chúng dựa vào các báo cáo tài chính của đích quan trọng khác ở dạng có thể phục hồi trong chúng ta để đưa ra quyết định. Các báo cáo tài khoảng thời gian lưu giữ được chỉ định. Thông tin chính của chúng ta phải trung thực, đầy đủ, kịp thời, có giá trị chuyển tiếp, không có tầm quan trọng nữa, công bằng, chính xác và dễ hiểu. Để đảm bảo chúng hoặc khoảng thời gian lưu giữ của thông tin đã hết ta đáp ứng nhất quán với các tiêu chuẩn này, chỉ hạn theo các hướng dẫn hủy của chính sách quản lý những nhân viên được ủy quyền mới có thể cung hồ sơ hiện hành có thể được hủy. cấp báo cáo tài chính cho người bên ngoài. AIG có thể treo việc hủy tài liệu, hồ sơ, hoặc dữ liệu do những tranh chấp có thể xảy ra hoặc đang chờ Hồ Sơ Kinh Doanh Chính Xác xem xét, kiểm toán, điều tra hoặc do cơ quan quản lý yêu cầu bằng thông báo bảo quản tài liệu được ban Hồ sơ kinh doanh cần luôn được chuẩn bị một cách hành cho những nhân viên của AIG được sở hữu, cất trung thực và chính xác. Không được làm sai lệch giữ hoặc kiểm soát những tài liệu liên quan. Mọi nhân hoặc sửa đổi thông tin về hồ sơ kinh doanh. Chúng viên của AIG có nghĩa vụ nhanh chóng xem xét bất ta không được thiếu trung thực hoặc gian lận trong kỳ thông báo bảo quản tài liệu nào nhận được và làm việc lưu giữ hồ sơ của AIG, hoặc tìm cách gây theo hướng dẫn trong thông báo một cách thận trọng. nhầm lẫn cho cấp quản lý, nhân viên kiểm toán, cơ Thông tin phải tuân theo thông báo bảo quản tài liệu quan giám sát hoặc cổ đông của AIG. Hồ sơ kinh được ban hành bởi AIG cần được giữ lại cho tới khi doanh bao gồm thông tin ở bất kỳ dạng nào, bao có hướng dẫn khác, bất kể khung thời gian được đặt gồm bản cứng, hồ sư điện tử, e-mail, tin nhắn trò ra trong chính sách giữ hồ sơ hiện hành. chuyện, video và băng sao lưu. Bất cứ câu hỏi nào về cách tuân thủ thông báo bảo Lưu Trữ Tài Liệu quản tài liệu cần được nêu lên càng sớm càng tốt với người liên hệ được nêu trong thông báo bảo quản. Chúng ta phải luân tuân thủ tất cả các chính sách Việc không duy trì những tài liệu, hồ sơ hoặc dữ liệu hiện hành về quản lý hồ sơ. Các chính sách này áp được yêu cầu có thể dẫn đến hình thức kỷ luật bao dụng đối với thông tin ở bất kỳ dạng nào, bao gồm gồm buộc thôi việc và/hoặc trách nhiệm dân sự và nhưng không giới hạn trong bản cứng, hồ sơ điện hình sự đối với AIG và những cá nhân có trách nhiệm. tử, e-mail, tin nhắn trò chuyện, video và băng sao lưu. 14
 17. Bảo Vệ các Nguồn Lực của AIG Để phục vụ tốt nhất khách hàng và cổ đông của T H ự C H I ệ N C AM Kế T CủA CHÚNG TA chúng ta, cần đặc biệt thể hiện việc giữ gìn và sử dụng thích hợp các nguồn lực của chúng ta. Sở Hữu Trí Tuệ Tài Sản Hữu Hình • Không sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của AIG Tải sản của AIG, bao gồm bất động sản, thiết một cách không chính đáng. bị và nguồn cung cấp, phải được bảo vệ để • Không tiết lộ tài sản sở hữu trí tuệ chưa được tránh sử dụng sai, hư hỏng, trộm cắp hoặc công bố mà không được phê chuẩn. những hình thức sử dụng không phù hợp khác. • Bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ của AIG bằng Nói chung, tài sản của AIG chỉ nhằm mục đích cách đăng ký, hoặc giúp người khác đăng ký cho công việc kinh doanh của AIG, tuy nhiên sáng chế, nhãn hiệu hoặc bản quyền. có thể được phép sử dụng cho mục đích cá nhân ngẫu nhiên, chẳng hạn như các cuộc gọi • Không sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của công điện thoại nội hạt, sử dụng e-mail cá nhân có ty cũ nếu không được phép. giới hạn hợp lý, photocopy số lượng nhỏ hoặc • Không sử dụng hoặc sao chép phần mềm hoặc sử dụng máy tính. tài liệu, trừ khi được xác định rõ trong hợp đồng li-xăng. AIG tôn trọng các giới hạn được Sở Hữu Trí Tuệ đặt cho phần mềm bởi các nhà phát triển hoặc Tài sản sở hữu trí tuệ của AIG bao gồm các nhà phân phối. ý tưởng kinh doanh hoặc thông tin do AIG sở hữu, chẳng hạn như các sản phẩm và phương pháp luận độc đáo. AIG bảo vệ tài sản sở hữu Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin trí tuệ của mình thông qua các sáng chế, nhãn Hệ thống công nghệ thông tin của AIG bao gồm hiệu và bản quyền. Mỗi người chúng ta được máy tính, nguồn mạng, hệ thống e-mail, điện yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật và bí mật thoại, hệ thống thoại và các thông tin khác được thương mại thuộc sở hữu của AIG và đối tác xử lý bởi máy tính. Mỗi người chúng ta có trách kinh doanh của AIG. nhiệm bảo vệ các hệ thống này và dữ liệu có trong các hệ thống này để tránh truy cập không Vốn chính đáng, hư hỏng hoặc trộm cắp. Các nguồn vốn của AIG cần được sử dụng Tùy theo pháp luật hiện hành tại địa phương, AIG một cách hợp lý và chỉ cho công việc kinh có quyền xem xét tất cả thư điện tử và các thông doanh của AIG. Thẻ tín dụng của công ty tin điện tử khác để xác định sự tuân thủ với Qui được cấp cho nhân viên để thanh toán cho Tắc này, pháp luật, qui định hoặc chính sách của các chi phí kinh doanh không được sử dụng AIG. Tất cả thông tin điện tử, bao gồm nhưng cho các chi phí cá nhân. Mỗi người chúng không giới hạn e-mail, tin nhắn trò chuyện, và ta có trách nhiệm bảo vệ nguồn vốn của AIG thư thoại được gửi hoặc nhận từ một máy tính, để tránh sử dụng sai hoặc trộm cắp và đảm Blackberry hoặc máy trạm của AIG có thể được bảo rằng AIG nhận được giá trị tốt từ việc xem xét. chi tiêu nguồn vốn của AIG. Chúng ta chỉ yêu cầu thanh toán cho những chi phí kinh doanh thực, hợp lý và được phép. HIệU SUấT 15 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 18. T H ự C H I ệ N C A M K ế T C ủ A C H Ú N G T A Hệ thống thư điện tử là tài sản của AIG và nhằm H& Đ mục đích cho công việc kinh doanh. Việc sử dụng hệ thống e-mail cho mục đích cá nhân, không CAM KếT CủA CHÚNG TA ĐốI thường xuyên, thích hợp có thể được cho phép nếu VớI Cổ ĐÔNG việc sử dụng này không ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của bất kỳ nhân viên nào, không có tác động quá mức tới hệ thống e-mail, hoặc vi phạm bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn nào của AIG. H: Tôi nghĩ tôi tìm thấy một lỗi trong Bảng tóm tắt tài chính được lập bởi một chuyên viên kiểm toán bên ngoài. Thông tin được E-mail và các thư từ giao dịch khác được gửi gửi để công bố trước công chúng. Tôi cần làm gì để nêu thắc hoặc nhận sử dụng các hệ thống công nghệ mắc của tôi? thông tin của AIG không được sử dụng để tạo, Đ: Bạn cần thông báo ngay cho người có trách nhiệm giải quyết vấn lưu trữ hoặc chuyển thông tin mang tính thù đề. Lỗi có nhiều khả năng là lỗi nghiêm trọng. Bạn có trách nhiệm địch, ác ý, phi pháp, có nội dung tình dục, phân nêu ngay thắc mắc của mình với những cá nhân thích hợp. Nếu biệt đối xử, quấy rối, tục tĩu, lạm dụng, hoặc xúc không chắc chắn, hãy liên hệ với người quản lý của bạn, cán bộ tuân thủ của đơn vị bạn, Đường Dây Trợ Giúp Tuân Thủ phạm. Các hệ thống này cũng không được sử theo số 1-877-244-2210 hoặc gửi e-mail cho Đường Dây Nóng về dụng để cố ý truy cập vào những trang Web có Kế Toán theo địa chỉ accountinghotline@aig.com. chứa nội dung phi pháp, có nội dung tình dục hoặc phân biệt đối xử. H: Người giám sát của tôi yêu cầu tôi chuẩn bị một lệnh mua dịch vụ có giá $30.000. Người quản lý của tôi chỉ có quyền ! chi $25.000. Tôi có thể chia lệnh này thành hai lệnh mua NHữNG DấU HIệU CảNH BÁO hàng để tránh phải xin phê duyệt ở cấp cao hơn không? Đ: Không, bạn không thể làm như vậy. Việc xin phê duyệt không đúng qui định sẽ vi phạm Chính Sách của AIG, chính sách này đảm bảo Bảo Vệ Thông Tin Nhạy Cảm rằng các kiểm soát hoạt động kế toán nội bộ phù hợp được duy trì của Chúng Ta và hoạt động hiệu quả. Nếu bạn thấy không thoải mái khi nêu vấn đề với người giám sát của bạn, hãy nói với chuyên viên tuân thủ Thảo luận thông tin bí mật lớn tiếng hoặc trong trong đơn vị của bạn. môi trường mở khi người khác có thể nghe thấy. Thảo luận thông tin độc quyền của AIG với H: Tôi tham gia vào một cuộc họp với một số người quản lý các bên thứ ba khi không được phép và khác của AIG trong một phòng hội thảo tại một khách sạn. Vào giờ ăn trưa, mọi người để máy tính xách tay trong không có cam kết không tiết lộ thông tin. phòng. Tôi cảm thấy không yên, nhưng tôi cũng làm như Thảo luận về thông tin độc quyền của AIG với họ. Tôi có nên làm một điều gì khác không? khách hàng hoặc nhà cung cấp mà không có sự Đ: Có, đáng lẽ bạn nên giải quyết tình huống này theo cách khác. Máy phê chuẩn thích hợp và kiến thức về tình trạng tính xách tay và thông tin trong chúng là tài sản của AIG và thường của mối quan hệ là bí mật hay không bí mật. có dữ liệu bí mật hoặc nhạy cảm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị và thông tin được bảo vệ tránh thất lạc, mất trộm hoặc Hủy các bản nháp và ghi chú bí mật không vô tình bị lộ. Bạn và các đồng nghiệp của bạn đáng lẽ phải bảo đúng cách. đảm an ninh cho thiết bị hoặc phòng họp hoặc yêu cầu ai đó ở lại trông giữ thiết bị. H: Tôi mới phát hiện ra rằng các nhân viên của một nhà cung cấp đã được trao quyền truy cập rộng vào các mạng của chúng ta. Tôi không nghĩ họ cần quyền truy cập đó để thực CON NGƯờI hiện công việc của họ. Liệu việc này có đặt thông tin của AIG trước những rủi ro không? Tôi cần phải làm gì? Đ: Bạn có thể đúng, nhưng bạn có thể không có tất cả thông tin. Trước tiên bạn nên thảo luận về tình huống này với người quản lý của mình. Nếu cần có thêm hành động, bạn hoặc người quản lý của mình cần liên hệ với chuyên viên tuân thủ trong đơn vị của bạn. 16
 19. CAM KếT CủA CHÚNG TA VớI TƯ CÁCH LÀ TậP THể CÔNG DÂN Thông qua các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm của chúng ta, AIG cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống trong mọi quốc gia nơi chúng ta có hoạt động kinh doanh. Khuyến khích tuân thủ pháp luật và qui định áp dụng đối với công việc của chúng ta trên cơ sở tập thể công dân. Sự Bền Vững • Chỉ những người đại diện hợp pháp mới được Thông qua các hoạt động bền vững, mỗi chúng ta có thay mặt AIG đóng góp cho các ứng cử viên chính thể góp phần giúp AIG đóng góp tích cực cho xã hội trị tranh cử cho một vị trí công. và môi trường. Lĩnh vực bảo hiểm môi trường của Vì luật pháp và các qui định chúng ta dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp điều chỉnh các hoạt động và khuyến khích một môi trường sạch và an toàn hơn. đóng góp chính trị của công ty Các đơn vị bảo hiểm của chúng ta có kinh nghiệm là khá phức tạp, Phòng Quản lâu năm trong việc giúp đỡ khách hàng phục hồi từ Trị Công Ty của AIG hoặc những thảm họa tự nhiên. Nhóm Quan Hệ Chính Phủ của BảO HIểM LÀ “PHÉP Qua nhiều năm, các công ty của AIG đã đầu tư vào Phòng Pháp Chế của AIG phải việc phát triển “nguồn vốn xanh” đầu tư vào các dự được tham vấn liên quan đến THUậT CủA NHữNG án và công nghệ mang lại lợi ích cho môi trường. các đóng góp để đảm bảo các đóng góp và hoạt động như Việc đầu tư vào các quốc gia trên khắp thế giới nơi vậy là được phép và tuân thủ CON Số TRUNG chúng ta có hoạt động kinh doanh là chiến lược cốt lõi mang lại lợi ích cho các nền kinh tế địa phương và chiến lược kinh doanh của AIG cho khu vực này. BÌNH CÓ TÁC DụNG là chiến lược có truyền thống lâu đời tại AIG. TUYệT VờI CHO Hoạt Động Chính Trị Giao Dịch Cổ Phiếu Cần đặc biệt chú ý không để các hoạt động chính Khi tiến hành công việc kinh HÀNG TRIệU.” trị hoặc lợi ích của cá nhân xung đột với các trách doanh của AIG, chúng ta nhiệm tại AIG hoặc hàm ý có sự hỗ trợ của AIG. thường biết được những thông – Ngài Winston Đặc biệt: tin quan trọng và không được Churchill công bố về AIG, các nhà cung • Tên của AIG không bao giờ được sử dụng bởi cấp và công ty khác của AIG. nhân viên tham gia ứng cử vào một vị trí chính Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ trị, ngoài việc xác định rằng AIG là công ty tuyển những thông tin này để chúng dụng của họ. không bị sử dụng sai. Sẽ trái • Việc nắm giữ hoặc vận động tranh cử cho vị trí với chính sách của AIG, và trái chính trị bởi nhân viên của AIG không được tạo ra, với pháp luật tại nhiều quốc gia nếu: hoặc có vẻ tạo ra xung đột quyền lợi với các nghĩa • Giao dịch cổ phiếu trong khi nắm giữ tài liệu vụ của AIG. thông tin quan trọng và không được công bố. • Không được sử dụng nguồn vốn và các tài sản • Chuyển thông tin quan trọng và không được công khác của AIG cho mục đích chính trị, bao gồm bố cho bất cứ ai có thể giao dịch cổ phiếu dựa ủng hộ chính trị (“vận động hành lang”) mà không vào thông tin này hoặc đưa ra những đề xuất mua tham vấn trước với Phó Chủ Tịch phụ trách về vấn hoặc bán cổ phiếu khác. đề Nội Bộ Công Ty của AIG hoặc Giám Đốc Quan Hệ Chính Phủ của Phòng Pháp Chế của AIG. 17 Q U I T ắ C Đ ạ O Đ ứ C
 20. T H ự C H I ệ N C A M K ế T C ủ A C H Ú N G T A Ngoài ra, nhân viên không thể: Nhân viên của AIG bị cấm không cho tham gia tẩy chay trừ khi được phê chuẩn bởi Chính Phủ Hoa Kỳ. Nếu • Tham gia đầu cơ cổ phiếu của AIG hoặc các công bạn được yêu cầu tham gia, hoặc cung cấp thông tin ty con của AIG. có thể được sử dụng đẩy mạnh hoạt động tẩy chay • Tham gia vào các giao dịch đặt rào bằng cách như vậy, hãy ngay lập tức báo cáo cho cán bộ tuân thủ sử dụng cổ phiếu của AIG. về cấm vận được chỉ định của bạn. • “Bán khống” cổ phiếu của AIG. Nhân viên của AIG cũng phải tuân thủ các qui định • Giao dịch cổ phiếu phái sinh, chẳng hạn như tùy của pháp luật hiện hành về kiểm soát hoạt động xuất chọn “đặt” hoặc “gọi”, trao đổi hoặc vay thế chấp khẩu. Để xác định xem việc xuất khẩu hoặc tái xuất liên quan đến cổ phiếu của AIG. khẩu có là đối tượng của việc kiểm soát hoặc lệnh cấm không, hãy tham vấn với chuyên viên tuân thủ Nhân viên của một số lĩnh vực kinh doanh nhất định trong đơn vị của bạn. có thể cần phải xin phép trước khi tiến hành các hoạt Là một tổ chức toàn cầu, nhân viên của AIG có thể động giao dịch cá nhân. được yêu cầu tuân theo lệnh cấm vận kinh tế hoặc luật Phòng Chống Rửa Tiền cấm vận. Vì luật pháp của các quốc gia có thể mâu thuẫn nhau, trong tình huống như vậy, bạn cần liên hệ AIG cam kết đáp ứng các trách nhiệm để giúp ngăn với cán bộ tuân thủ phụ trách về vấn đề cấm vận. chặn việc rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Các trách nhiệm này thường bao gồm việc xác định khách hàng, giám sát hoạt động của khách hàng và báo cáo hoạt Giao Tiếp với Công Chúng động đáng ngờ hoặc không bình thường theo luật hiện Chỉ những cá nhân được phép làm như vậy mới có hành. Nhân viên được yêu cầu tuân thủ các chương thể phát biểu thay mặt cho AIG, và thông tin họ cung trình chống rửa tiền được thiết lập bởi AIG và các bộ cấp phải đầy đủ, công bằng, kịp thời và dễ hiểu. phận kinh doanh của AIG. Các hoạt động đáng ngờ Tất cả các yêu cầu từ nhà đầu tư, nhà phân tích và cần phải được báo cáo nhanh chóng. Hãy liên hệ với phương tiện truyền thông cần được chuyển cho của người quản lý của bạn hoặc cán bộ tuân thủ chịu trách Phòng Truyền Thông Công Ty của AIG hoặc bộ phận nhiệm về phòng chống rửa tiền ngay sau khi bạn lo Quan Hệ với Nhà Đầu Tư. lắng rằng một hoạt động có thể là không bình thường hoặc đáng ngờ. Không được gây ấn tượng rằng bạn đang phát biểu thay mặt cho AIG trong bất kỳ giao tiếp cá nhân nào, bao gồm những diễn đàn người sử dụng, blog, phòng Cấm Vận Kinh Tế, Luật Chống Tẩy chat và bảng tin. Chay và Luật Kiểm Soát Hoạt Động Xuất Khẩu Giao Tiếp với những Người Quản Lý Theo luật pháp Hoa Kỳ và các chương trình cấm vận và các Quan Chức Chính Phủ Khác kinh tế hiện hành khác, nhân viên của AIG bị cấm Các yêu cầu từ các cơ quan giám sát – bên ngoài không cho tiến hành hoạt động kinh doanh với hoặc mối quan hệ quản lý bình thường của AIG – phải mang lại lợi ích cho các chính phủ, cá nhân và pháp được báo cáo ngay lập tức cho cán bộ tuân thủ cho nhân được xác định (chẳng hạn như những kẻ bị nghi đơn vị của bạn hoặc một luật sư được chỉ định của ngờ là khủng bố và những kẻ buôn lậu thuốc phiện) AIG trước khi phản hồi. Các yêu cầu liên quan đến cũng như những cá nhân và pháp nhân có trụ sở tại, báo cáo tài chính có thể được trả lời bởi những có những giao dịch nhất định với, có quốc tịch hoặc người quản lý tài chính được ủy quyền. Trả lời cho là đại lý của một số quốc gia cụ thể. Để xác định xem các cơ quan giám sát phải bao gồm thông tin đầy đủ, một chính phủ, cá nhân hoặc pháp nhân có phải là đối đúng thực thế và chính xác. Trong quá trình kiểm tra tượng của những lệnh cấm này hay không, hãy tham theo qui định, không được che giấu, hủy hoặc thay vấn với cán bộ tuân thủ chịu trách nhiệm về cấm vận. đổi tài liệu, cũng không được nói dối hoặc đưa ra những tuyên bố gây nhầm lẫn cho các cơ quan giám sát. Các yêu cầu từ các nhân viên kiểm toán cũng TÔN TRọNG phải tuân theo các tiêu chuẩn tương tự. 18
Đồng bộ tài khoản