intTypePromotion=1

Thuyết Minh Dự Án Khu chung cư Thành Thủy quận 8 TPHCM_0918755356

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
88
lượt xem
28
download

Thuyết Minh Dự Án Khu chung cư Thành Thủy quận 8 TPHCM_0918755356

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng khu nhà ở và chung cư Thành Thủy trình bày nội dung về giới thiệu chủ đầu tư và dự án, nghiên cứu thị trường, sự cần thiết phải đầu tư, phân tích môi trường đầu tư, quy hoạch tổng thể, đánh giá tác động môi trường, nguồn vốn đầu tư và thực hiện dự án, phân tích hiệu quả tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết Minh Dự Án Khu chung cư Thành Thủy quận 8 TPHCM_0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG<br /> <br /> KHU NHÀ Ở VÀ CHUNG CƢ<br /> THÀNH THỦY<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : CÔNG TY TNHH THÀNH THỦY<br /> : PHƢỜNG 16, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 5 năm 2012<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG<br /> <br /> KHU NHÀ Ở VÀ CHUNG CƢ<br /> THÀNH THỦY<br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> KHU NHÀ Ở VÀ CHUNG CƢ<br /> THÀNH THỦY<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƢ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN ANH QUÂN<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 5 năm 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN........................................................ 4<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ .......................................................................................................... 4<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................ 4<br /> I.3. Căn cứ pháp lý..................................................................................................................... 4<br /> CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG ....................................................................... 6<br /> II.1. Tình hình kinh tế Tp.HCM quý 1/2012 ........................................................................... 6<br /> II.2. Tình hình xã hội Tp.HCM quý 1/2012 ............................................................................ 9<br /> II.3. Thị trƣờng bất động sản Tp.HCM quý 1/2012 ............................................................. 10<br /> II.3.1. Căn hộ để bán ............................................................................................................... 10<br /> II.3.2. Căn hộ dịch vụ .............................................................................................................. 12<br /> II.3.3. Biệt thự và nhà liền kế.................................................................................................. 14<br /> CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ ................................................................ 17<br /> III.1. Mục tiêu của dự án ........................................................................................................ 17<br /> III.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ ................................................................................................ 17<br /> CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ...................................................... 18<br /> IV.1. Vị trí địa lý ...................................................................................................................... 18<br /> IV.2. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................................... 18<br /> IV.3. Dân cƣ ............................................................................................................................. 19<br /> IV.4. Giao thông ....................................................................................................................... 19<br /> CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG THỂ ........................................................................... 20<br /> V.1. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch ...................................................................... 20<br /> V.2. Mục tiêu của đồ án quy hoạch ........................................................................................ 20<br /> V.3. Cơ cấu sử dụng đất .......................................................................................................... 20<br /> V.4. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc .................................................................................... 20<br /> V.4.1. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc toàn khu................................................................. 20<br /> V.4.2. Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc cho các hạng mục công trình trong khu quy<br /> hoạch ......................................................................................................................................... 21<br /> V.5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật ............................................................................ 21<br /> V.5.1. Quy hoạch giao thông ................................................................................................... 22<br /> V.5.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật....................................................................................... 22<br /> V.5.3. Quy hoạch cấp nƣớc ..................................................................................................... 22<br /> V.5.4. Quy hoạch cấp điện ...................................................................................................... 22<br /> V.5.5. Quy hoạch thoát nƣớc bẩn, rác thải và vệ sinh môi trƣờng ..................................... 23<br /> V.5.6. Bản đồ tổng hợp đƣờng dây đƣờng ống ..................................................................... 23<br /> CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG .................................................. 24<br /> VI.1. Đánh giá tác động môi trƣờng ...................................................................................... 24<br /> VI.1.1. Giới thiệu chung .......................................................................................................... 24<br /> VI.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng ....................................................... 24<br /> VI.2. Tác động của dự án tới môi trƣờng .............................................................................. 25<br /> VI.2.2. Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng ............................................................. 26<br /> VI.3. Kết luận ........................................................................................................................... 28<br /> CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................. 29<br /> VII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ........................................................................................... 29<br /> <br /> VII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ ........................................................................................... 29<br /> VII.3. Tổng chi phí ban đầu .................................................................................................... 30<br /> VII.3.1. Chi phí xây lắp ........................................................................................................... 30<br /> Đối với hạng mục chi phí này chủ đầu tƣ sử dụng hình thức giao thầu xây dựng trọn gói.<br /> ................................................................................................................................................... 30<br /> VII.3.2. Chi phí quản lý dự án ................................................................................................ 30<br /> VII.3.3. Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng ............................................................................... 30<br /> VII.3.4. Chi phí khác ............................................................................................................... 31<br /> VII.3.5. Dự phòng phí .............................................................................................................. 31<br /> CHƢƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................ 34<br /> VIII.1. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án............................................................................ 34<br /> VIII.2. Tiến độ sử dụng vốn .................................................................................................... 34<br /> VIII.3. Tổng chi phí hoạt động ............................................................................................... 34<br /> VIII.3.1. Chi phí lãi vay ........................................................................................................... 34<br /> VIII.3.2. Chi phí kinh doanh .................................................................................................. 37<br /> CHƢƠNG IX: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ......... 39<br /> IX.1. Phân tích doanh thu ....................................................................................................... 39<br /> IX.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán................................................................... 39<br /> IX.1.2. Doanh thu dự kiến ....................................................................................................... 39<br /> IX.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án ....................................................... 40<br /> IX.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội .................................................................................. 42<br /> CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................ 43<br /> <br /> Dự án: Khu nhà ở và chung cƣ Thành Thủy Phƣờng 16 Quận 8 Tp.HCM<br /> <br /> CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ<br />  Tên công ty<br /> : Công ty TNHH Thành Thủy<br />  Địa chỉ<br /> : 307/6 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh<br />  Giấy phép ĐKKD : 0301450718<br />  Ngày đăng ký lần 1 : 04 tháng 01 năm 1992<br />  Ngày đăng ký lần 8 : 13 tháng 02 năm 2012<br />  Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Anh Quân<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án<br />  Tên dự án<br /> : Khu nhà ở và chung cƣ Thành Thủy<br />  Địa điểm xây dựng : Phƣờng 16 Quận 8<br />  Hình thức đầu tƣ<br /> : Đầu tƣ xây dựng mới<br /> I.3. Căn cứ pháp lý<br />  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN<br /> Việt Nam;<br />  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN<br /> Việt Nam;<br />  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội<br /> nƣớc CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN<br /> Việt Nam;<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự<br /> án đầu tƣ xây dựng công trình ;<br />  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế<br /> thu nhập doanh nghiệp;<br />  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết<br /> thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;<br />  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định<br /> việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các<br /> chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;<br />  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí<br /> đầu tƣ xây dựng công trình;<br />  Thông tƣ số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn<br /> lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;<br />  Quyết định số 21/2005/QĐ-BSD ngày 22/7/200 của Bộ Xây dựng về ban hành hệ<br /> --------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản