intTypePromotion=1

Luận văn: Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
87
lượt xem
19
download

Luận văn: Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Triết lý “Nhân nào quả đó” thật đơn giản, một người nông dân nếu trồng lúa thì sẽ được lúa, nếu trồng ngô thì sẽ được ngô. Nếu hôm nay anh ta có nhiều hay ít lúa/ngô thì chắc chắn trong quá khứ anh ta đã đầu tư không ít cho công việc trồng lúa/ngô của mình. Theo quy luật chung, nền kinh tế luôn vận động, thay đổi và đòi hỏi các doanh nghiệp phải có kế hoạch phát triển và bước đi phù hợp. Để không phải tụt hậu và đi đến chỗ diệt vong các doanh nghiệp phải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa

 1. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM MAI THÀNH BÁ ĐỨC MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA ĐẾN NĂM 2015 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ CÔNG TUẤN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2006 - 1-
 2. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa MỤC LỤC Trang 1 MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài 2 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2 3. Mục đích nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Nội dung, kết cấu của luận văn 4 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 VỐN 7 1.1.1 Khái niệm vốn 10 1.1.2 Phân loại vốn 11 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ 13 1.2.1 Vai trò và sự cần thiết của các dự án đầu tư 14 1.2.2 Các khoản chi chủ yếu của dự án đầu tư 17 1.2.3 Quy trình huy động vốn cho các dự án đầu tư 19 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 20 1.3.1 Nhu cầu huy động vốn cho các dự án đầu tư 21 1.3.2 Khả năng cung vốn của các nguồn vốn tài trợ cho dự án đầu tư 24 1.3.3 Chính sách huy động vốn của doanh nghiệp 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI 28 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TÍN NGHĨA 29 2.1.1 Quá trình hình thành 30 2.1.2 Quá trình phát triển 34 2.1.3 Kết quả hoạt động 39 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI 42 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA TRONG THỜI GIAN QUA 45 2.2.1 Giới thiệu một số dự án đầu tư của Công ty Tín Nghĩa 2000 - 2005 45 2.2.2 Nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư 2000 - 2005 - 2-
 3. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa 2.2.3 Chính sách huy động vốn cho các dự án đầu tư trong giai đoạn 2000 -2005 46 2.2.4 Nguồn vốn tài trợ cho các dự án giai đoạn 2000 – 2005 46 2.2.5 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình huy động vốn 2000 – 2005 48 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA ĐẾN NĂM 2015 49 3.1 MỤC TIÊU HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 50 VIÊN TÍN NGHĨA ĐẾN NĂM 2015 51 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 52 3.1.2 Mục tiêu huy động vốn cụ thể 3.2 QUAN ĐIỂM XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN 52 3.2.1 Quan điểm 1: Ưu tiên sử dụng những nguồn vốn có chi phí thấp 3.2.2 Quan điểm 2: Huy động, sử dụng vốn đúng mục đích 53 3.2.3 Quan điểm 3: Thực hiện đầu tư lâu dài 55 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI 58 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA ĐẾN NĂM 2015 3.3.1 Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác nhân sự 3.3.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác thông tin thị trường 3.3.3 Giải pháp 3: Xây dựng văn hóa kinh doanh 3.3.4 Giải pháp 4: Phát huy các điểm mạnh của doanh nghiệp 3.3.5 Giải pháp 5: Tăng cường tài sản đảm bảo tín dụng 3.3.6 Giải pháp 6: Đẩy mạnh huy động vốn tự có 3.3.7 Giải pháp 7: Mở rộng huy động nguồn vốn chiếm dụng, ứng trước của khách hàng và từ bên ngoài 3.3.8 Giải pháp 8: Huy động nguồn vốn vay 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với Công ty 3.4.2 Đối với Nhà nước KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 3-
 4. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Phân loại dự án đầu tư 7 Bảng 2.1 Nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư 2000 – 2005 28 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2000 – 2005 30 Bảng 2.3 Báo cáo tình hình vay vốn cho các dự án đầu tư giai đoạn 2000 - 33 2005 Bảng 3.1 Nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư 2006 – 2015 39 Bảng 3.2 Báo cáo kế hoạch thi công dự kiến các dự án đầu tư 43 Bảng 3.3 Mục tiêu huy động vốn cụ thể 2006 – 2015 44 CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Tín Nghĩa 23 PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Quy hoạch sử dụng đất dự án I Phụ lục 2: Bảng cân bằng đất sử dụng II Phụ lục 3: Bảng thông số kỹ thuật của sân Golf III - 4-
 5. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa MỞ ĐẦU 6. Sự cần thiết của đề tài Triết lý “Nhân nào quả đó” thật đơn giản, một người nông dân nếu trồng lúa thì sẽ được lúa, nếu trồng ngô thì sẽ được ngô. Nếu hôm nay anh ta có nhiều hay ít lúa/ngô thì chắc chắn trong quá khứ anh ta đã đầu tư không ít cho công việc trồng lúa/ngô của mình. Theo quy luật chung, nền kinh tế luôn vận động, thay đổi và đòi hỏi các doanh nghiệp phải có kế hoạch phát triển và bước đi phù hợp. Để không phải tụt hậu và đi đến chỗ diệt vong các doanh nghiệp phải luôn tự thay đổi bằng cách thực hiện nhiều dự án đầu tư nhằm luôn đổi mới công nghệ, luôn đổi mới khoa học quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, phát triển mạng lưới phân phối, … Thật vậy, nếu một doanh nghiệp đầu tư thật tốt trong hiện tại thì tương lai doanh nghiệp đó sẽ có sự phát triển thật mạnh mẽ và vững vàng và ngược lại nếu không quan tâm đúng mức hoạt động đầu tư thì doanh nghiệp đó sẽ tụt hậu thậm chí phá sản. Hơn bao giờ hết trong xu thế hội nhập và tự do kinh tế ngày nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án đầu tư nhằm không chỉ để phát triển mà còn thay đổi, thích nghi với một môi trường mới nhiều cơ hội và thách thức hơn. Xong, không hắn tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều đã sẵn sàng vì họ tìm đủ nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động đầu tư. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty TNHH Một Thành Viên Tín Nghĩa (tên tắt là Công ty Tín Nghĩa), là một trong những doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu của tỉnh Đồng Nai, đã và đang thực hiện rất nhiều dự án đầu tư với tổng nhu cầu vốn lên đến gần 5.000 tỷ đồng trong khi nguồn vốn tự có là 150 tỷ đồng quá nhỏ bé so với tổng nhu cầu vốn và vì vậy vấn đề huy động vốn cho các dự án đầu tư là vấn đề bức xúc đang được quan tâm hàng đầu của công ty Với mong muốn nghiên cứu tìm ra giải pháp huy động vốn cho Công ty Tín Nghĩa nói riêng và góp phần nhỏ cho các doanh nghiệp khác nói chung, chúng tôi chọn đề tài “Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại công ty TNHH Một Thành Viên Tín Nghĩa đến năm 2015”. 7. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Các dự án đầu tư đã và đang thực hiện tại công ty Tín Nghĩa đến năm 2015 - 5-
 6. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa 8. Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình huy động vốn cho dự án đầu tư tại Công ty Tín Nghĩa - Phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình huy động vốn cho các dự án của Công ty Tín Nghĩa - Vận dụng các cơ sở lý luận phân tích và để xuất các giải pháp nhằm tận dụng những thuận lợi, hạn chế khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ huy động vốn tại Công ty Tín Nghĩa. - Nếu có thể sẽ áp dụng và nhân rộng mô hình huy động vốn tại công ty Tín Nghĩa cho các doanh nghiệp khác. 9. Phương pháp nghiên cứu - Trong luận án, chúng tôi sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, lịch sử, thống kê, so sánh đối chiếu và phân tích tổng hợp kết hợp với việc vận dụng các quy định, chủ trương, đường lối chính sách của Chính Phủ vào các chính sách huy động vốn của doanh nghiệp. - Nguồn số liệu chủ yếu từ báo cáo Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Đầu tư – Phát triển của Công ty Tín Nghĩa và các báo cáo của các Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 10. Nội dung, kết cấu của luận văn - Luận văn gồm 60 trang, gồm 1 sơ đồ, 7 bảng biểu, 3 phụ lục. Nội dung được trình bày gồm 3 chương có nội dung chính như sau: o Chương 1: Cơ sở lý luận về huy động vốn cho các dự án đầu tư o Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại Công ty Tín Nghĩa trong thời gian qua o Chương 3: Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư của Công ty Tín Nghĩa đến năm 2015 - 6-
 7. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. VỐN 1.1.1 Khái niệm vốn - Vốn là một trong những yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất cùng với những yếu tố khác như tài nguyên thiên nhiên, con người, … - Vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh gọi là vốn đầu tư. 1.1.2 Phân loại vốn Tùy theo mục đích quản lý hay nghiên cứu mà người ta có những cách phân loại vốn khác nhau. 1.1.2.1 Theo hình thức tồn tại Vốn có những hình thức tồn tại sau: - Tiền mặt, tiền gửi tại tài khoản của doanh nghiệp bằng nội tệ, ngoại tệ. - Tài sản hữu hình: nhà xưởng, hàng hóa, vật tư, phương tiện vận chuyển, … - Tài sản vô hình: nhãn hiệu, uy tín, công nghệ, bằng phát minh, bí quyết, … - Các loại chứng khoán có giá khác như cổ phiếu, trái phiếu. 1.1.2.2Theo cơ cấu vốn - Vốn điều lệ - Vốn pháp định - Vốn vay, … 1.1.2.3Theo mức độ quản lý của nhà đầu tư đối với đối tượng mà họ bỏ vốn - Vốn đầu tư gián tiếp: người bỏ vốn không tham gia vào quá trình điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. - Vốn đầu tư trực tiếp: người bỏ vốn trực tiếp điều hành quản lý đối tượng mà họ bỏ vốn 1.1.2.4Theo nguồn vốn đầu tư - Vốn trong nước - 7-
 8. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa o Là vốn hình thành từ nguồn tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân của một quốc gia. Nó có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển kinh tế đất nước nhất là đối với những nước đang phát triển. o Các thành phần của vốn trong nước: Vốn ngân sách nhà nước: được hình thành từ ngân sách nhà nước với mục đích sử dụng để đầu tư: • Các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh không có khả năng thu hồi vốn và được quản lý, sử dụng theo phân cấp về chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển. • Hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật • Chi cho công tác điều tra, khảo sát, lập các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn khi được Thủ tướng chính phủ cho phép. • Cho vay của chính phủ để đầu tư phát triển. Vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước: được sử dụng để đầu tư các dự án do nhà nước bảo lãnh và những dự án đầu tư, phát triển của Nhà nước. Vốn thuộc quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia Vốn tín dụng thương mại: đầu tư, xây dựng mới, cải tạo mở rộng, đổi mới kỹ thuật và công nghệ các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn và có điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành. Vốn hợp tác liên doanh với ngước ngoài: giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, … của các doanh nghiệp nhà nước. Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân đóng góp để đầu tư, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của chính phủ. Các nguồn vốn này phải được quản lý công khai, có kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo sử dụng đúng mục đích. - Vốn ngoài nước o Là vốn hình thành không bằng nguồn tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân do các chủ thể kinh tế mang quốc tịch nước ngoài cung cấp. Đây là nguồn vốn rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước của - 8-
 9. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa một quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế mở; loại vốn này đòi hỏi phải sử dụng hợp lý đem lại hiệu quả tối ưu cho nền kinh tế. o Các thành phần chủ yếu của vốn ngoài nước là: Vốn thuộc các khoản vay của nước ngoài của Chính phủ và các nguồn viện trợ quốc tế dành cho đầu tư phát triển. Nguồn vốn này được tài trợ từ các Chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia, nguồn vốn này có thể được tài trợ không hoàn lại hoặc được vay ưu đãi có yếu tố không hoàn lại (còn gọi là “thành tố hỗ trợ” đạt ít nhất 25%) với mục đích sử dụng để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ưu tiên. Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài do các tổ chức hay các nhân đầu tư. Vốn đầu tư của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài khác đầu tư xây dựng trên đất Việt Nam Vốn vay nước ngoài do Nhà nước bảo lãnh đối với doanh nghiệp Nhà nước. 1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh, để từ đó thu được số vốn lớn hơn số đã bỏ ra, thông qua lợi nhuận. Đầu tư theo chiều sâu là hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm cải tạo, mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa, đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất, dịch vụ; trên cơ sở các công trình đã có sẵn. Đầu tư mới là hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm hình thành các công trình mới. Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật vất nhất định (cơ sở vật chất thường được hiểu là công trình xây dựng*), nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng của sảnphẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định. (chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp) * Công trình xây dựng là sản phẩm của công nghệ xây lắp gắn liền với đất đai được tạo thành bằng vật liệu xây dựng, thiết bị và lao động. Một công trình xây dựng có thể bao gồm một hạng mục hoặc nhiều hạng mục công trình; nằm trong dây chuyền công nghệ đồng bộ, hoàn chỉnh để sản xuất ra sản phẩm nêu trong dự án. - 9-
 10. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa Theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì các dự án (không kể các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài) được phân loại thành 3 nhóm A, B, C theo các quy định sau: BẢNG 1.1: PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ) LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG STT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TRÌNH Theo Nghị quyết của I Dự án quan trọng Quốc gia Quốc hội II Nhóm A Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuộc lĩnh 1 vực bảo vệ an ninh, quốc phòng có tính chất bảo mật Không kể mức vốn quốc gia, có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: sản xuất chất 2 Không kể mức vốn độc hại, chất nổ; hạ tầng khu công nghiệp. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng 3 Trên 600 tỷ đồng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thủy lợi, giao thông (khác ở điểm II-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị 4 Trên 400 tỷ đồng thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm 5 Trên 300 tỷ đồng nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng 6 Trên 200 tỷ đồng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. III Nhóm B Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo 1 Từ 30 đến 600 tỷ đồng máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, - 10-
 11. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở. - Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thủy lợi, giao thông (khác ở điểm II-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất 2 Từ 20 đến 400 tỷ đồng thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông, Các dự án đầu tư xây dựng công trình: hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản 3 Từ 15 đến 300 tỷ đồng xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng 4 Từ 7 đến 200 tỷ đồng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. IV Nhóm C Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến 1 khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, Dưới 30 tỷ đồng cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ). Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch (không kể mức vốn), xây dựng khu nhà ở. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thủy lợi, giao thông (khác ở điểm II-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị 2 Dưới 20 tỷ đồng thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo 3 Dưới 15 tỷ đồng tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm sản. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng 4 Dưới 7 tỷ đồng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. Ghi chú 1. Các dự án nhóm A về đường sắt, đường bộ phải được phân đoạn theo chiều dài đường, cấp đường, cầu theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. 2. Các dự án xây dựng trụ sở, nhà làm việc của cơ quan nhà nước phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. - 11-
 12. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa 1.2.1. Vai trò và sự cần thiết của các dự án đầu tư Đầu tư là hoạt động cần thiết nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Dự án đầu tư là hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Tùy theo từng giai đoạn phát triển và đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà vai trò của các dự án đầu tư thể hiện ở các điểm chính sau đây: 1. Dự án đầu tư là phương tiện để doanh nghiệp thay đổi và điều chỉnh lại cơ cấu tài chính. 2. Dự án đầu tư góp phần không ngừng nâng cao trình độ quản lý và trình độ sản xuất của doanh nghiệp. 3. Dự án đầu tư tạo nguồn lực và sức mạnh mới cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh cũng như vị thế trên thương trường 4. Dự án đầu tư giúp doanh nghiệp cũng cố và nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong doanh nghiệp. 5. Dự án đầu tư tạo điều kiện giải phóng năng lực sản xuất kinh doanh tiềm tàng của doanh nghiệp. 6. Về mặt xã hội, dự án đầu tư là nguồn “đầu ra” của các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong mối quan hệ cung – cầu về vốn trong nền kinh tế. Ngoài ra, dự án đầu tư góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cải biến bộ mặt kinh tế xã hội của đất nước. 1.2.2. Các khoản chi chủ yếu của dự án đầu tư Tại Việt Nam một dự án đầu tư cần huy động vốn để chi cho các khoản mục sau chủ yếu sau: i. Chuẩn bị đầu tư o Điều tra, khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi. o Lập Báo cáo tiền khả thi, Báo cáo khả thi hoặc Báo cáo đầu tư o Phí thẩm định dự án. ii. Chuẩn bị thực hiện dự án o Dàn xếp về vốn (trường hợp vay vốn ngoài nước được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận). - 12-
 13. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa o Đấu thầu thực hiện dự án và xét thầu. o Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ quản lý, giám sát, tư vấn xây dựng. o Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật ban đầu. o Khảo sát để thiết kế xây dựng. o Thiết kế, thẩm định thiết kế. o Lập Tổng dự toán, thẩm định Tổng dự toán. o Đền bù, giải phóng mặt bằng. o Thực hiện tái định cư, có liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án (nếu có) o Chuẩn bị mặt bằng. iii. Thực hiện đầu tư o Chi phí máy móc thiết bị o Chi phí xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị. o Các chi phí khác Sử dụng mặt đất, mặt nước. Đào tạo Lập phương án phòng, chống cháy nổ theo quy định về phòng cháy, chữa cháy. iv. Chuẩn bị sản xuất o Chi phí nguyên nhiên vật liệu. o Chi phí nhân công Để chạy thử không tải và có tải; Trừ đi (-) giá trị sản phẩm thu hồi được v. Nghiệm thu: Theo quy định vi. Lãi vay o Trong thời gian thực hiện đầu tư của chủ đầu tư o Được xác định thông qua Hợp đồng tín dụng vii. Vốn lưu động ban đầu Đối với dự án sản xuất o Do Bộ tài chính quy định o viii. Chi phí bảo hiểm o Bảo hiểm theo công trình - 13-
 14. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa o Theo quy định của Bộ tài chính ix. Chi phí dự phòng: Theo quy định x. Chi phí quản lý dự án: Theo quy định xi. Nộp thuế: Theo quy định xii. Chi phí thẩm định phê duyệt quyết toán: Theo quy định 1.2.3. Quy trình huy động vốn cho các dự án đầu tư Quá trình huy động vốn được tiến hành từ khi có dự án khả thi của dự án đầu tư. Sau đây là quy trình huy động vốn cho dự án: Bước 1: Xác định nhu cầu và kế hoạch huy động và sử dụng vốn của dự án: - Mục đích: Nhu cầu vốn cần huy động là bao nhiêu? o o Xác định cơ cấu vốn tối ưu cho dự án. o Thời hạn huy động vốn tối thiểu. o Lập kế hoạch sử dụng vốn nhằm giảm chi phí sử dụng vốn. - Ý nghĩa: o Là cơ sở để lên kế hoạch huy động vốn. o Là cơ sở để tiến hành đàm phán, vận động vay vốn. o Lập các kế hoạch dự phòng trong các trường hợp việc huy động vốn không đáp ứng được tiến độ thi công. Bước 2: Khảo sát các nguồn vốn huy động cho dự án và nguồn trả của dự án: - Mục đích o Lập danh sách các nguồn vốn có thể huy động cho dự án. o Xác định điều kiện, thời hạn huy động và chi phí huy động vốn. o Lên kế hoạch, xác định khả năng cung vốn, nguồn trả, thời gian hoàn vốn của dự án. o Xác định rủi ro có thể xảy ra cho dự án. - Ý nghĩa o Là cơ sở cung cấp thông tin về các nguốn vốn có thể huy động được. o Là cơ sở để tính toán chi phí sử dụng vốn: lãi vay phải trả, chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn. - 14-
 15. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa o Lập các kế hoạch dự phòng trong trường hợp dự án xảy ra các rủi ro Bước 3: Chọn nguồn vốn, đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng Trong thực tế đây là bước khó nhất của quá trình huy động vốn. Tùy theo dự án thuộc nhóm nào, giá trị đầu tư bao nhiêu, tài ngoại giao, uy tín của nhà đầu tư như thế nào mà thời gian của bước này nhanh hay chậm. Các bước thực hiện: - Dựa vào việc xác cơ cấu vốn tối ưu ở bước 1 kết hợp việc khảo sát ở bước 2 chủ đầu tư sẽ đánh giá, chọn và liệt kê các nguồn vốn cần huy động. - Vận động, đàm phán về hạn vay, hạn rút vốn và lãi suất huy động, ... - Ký kết các Hợp đồng tín dụng và thực hiện các cam kết thỏa thuận Bước 4: Rút vốn, theo dõi, đối chiếu và quyết toán số dư nợ cuối cùng - Doanh nghiệp cần phải hoàn tất và bổ sung đầy đủ các thủ tục chứng từ theo yêu cầu của tổ chức tín dụng. - Thực hiện các cam kết về sử dụng vốn vay và các yêu cầu khác (nếu có) của ngân hàng hay tổ chức tín dụng như: kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra các tài sản đảm bảo tín dụng, …. 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.3.1. Nhu cầu huy động vốn cho các dự án đầu tư 1.3.1.1. Định nghĩa - Huy động là công tác gom góp tập trung, chỉ huy, điều động một nguồn lực nào đó. - Huy động vốn là công tác gom góp tập trung, chỉ huy, điều động vốn. - Huy động vốn cho dự án đầu tư là công tác gom góp tập trung, chỉ huy, điều động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn của dự án đầu tư. - Nhu cầu huy động vốn cho các dự án đầu tư là nhu cầu gom góp tập trung, chỉ huy, điều động vốn cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Theo định nghĩa trên đây thì rõ ràng nhu cầu huy vốn cho các dự án của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc rất lớn vào tiến độ thi công và mức độ hoàn thành của các dự án đang thực hiện trong tương lai gần và phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch đầu tư phát triển trong tương lai xa. - 15-
 16. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa 1.3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu huy động vốn cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp - Số lượng dự án đang thực hiện và sẽ thực hiện: Số lượng các dự án đang thực hiện sẽ phản ánh nhu cầu vốn đầu tư trong tương lai gần, số lượng dự án sẽ thực hiện phản ánh nhu cầu vốn trong tương lai của doanh nghiệp. Số lượng dự án càng nhiều thì nhu cầu vốn càng cao, doanh nghiệp căn cứ vào số lượng dự án đang và sẽ thực hiện để lập các kế hoạch huy động vốn phù hợp. - Qui mô các dự án đầu tư: Qui mô dự án càng lớn thì tổng vốn đầu tư càng cao. Thông thường người ta thường dùng tổng vốn đầu tư để phản ánh qui mô dự án hay qui mô hoạt động của doanh nghiệp. - Khả năng quản lý dự án của doanh nghiệp: Khả năng quản lý dự án của doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu huy động vốn đầu tư. Các doanh nghiệp Việt Nam thường xem nhẹ yếu tố này và chính vì vậy chi phí phát sinh của dự án thường rất cao, cụ thể là “Dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi nghĩa”, “dự án Cầu văn Thánh”, … các chi phí phát sinh xảy ra do khả năng quản lý dự án kém: o Chi phí sửa chữa, xây dựng bổ sung o Chi phí phát sinh do kéo dài thêm thời gian, chi phí phạt, chi phí cơ hội, o… - Khả năng của nhà thầu thi công, thiết kế kỹ thuật cho dự án: Chọn thầu thi công, thiết kế kỹ thuật là bước không kém phần quan trọng trong thực hiện xây dựng dự án đầu tư. Các chi phí phát sinh ảnh hưởng đến nhu cầu huy động vốn do khả năng yếu kém của nhà thầu thiết kế, thi công dự án: o Chi phí thừa, không đáng có. o Chi phí bổ sung, sửa chữa phát sinh. Trong nhiều trường hợp trên thực tế có nhiều dự án phải chịu các khoản chi phí phát sinh này rất lớn, chẳng hạn như nhiều dự án không thể đưa vào sử dụng do chất lượng công trình không đảm bảo an toàn do thiết kế kém thậm chí hư hỏng hoàn toàn trong thời gian ngắn sau khi hoàn công, … - Các yếu tố khác - 16-
 17. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa Trong thực tế có nhiều dự án đã không thể thực hiện thậm chí hoàn toàn phá sản do nhu cầu vốn thực tế cao hơn gấp nhiều lần với dự kiến ban đầu nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi các yếu tố thiên tai như: hỏa hoạn, bão, lũ lụt, mưa, động đất, … và các yếu tố mang tính chất xã hội, chính trị khác như: việc thực hiện đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, sự thay đổi các chính sách hỗ trợ, chính sách thuế, lãi suất, biến động tỷ giá, Nhận xét - Nhu cầu huy động vốn chỉ tồn tại khi doanh nghiệp thiếu vốn. - Các dự án đầu tư là yếu tố chính quyết định nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp. - Nhu cầu huy động vốn cho dự án đầu tư tỷ lệ thuận với qui mô, số lượng dự án đầu tư thực hiện và tỷ lệ nghịch với mức độ hoàn thành của dự án. - Nhu cầu huy động vốn là cơ sở để doanh nghiệp lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp. - Thông qua nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp người ta có thể đánh giá: o Tầm nhìn và tương lai của doanh nghiệp. o Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. o Uy tín của doanh nghiệp. 1.3.2. Khả năng cung vốn của các nguồn vốn tài trợ cho dự án đầu tư Nếu xem vốn là hàng hóa thì cung vốn là các nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động được. Theo quy luật thì cung vốn là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huy động vốn của doanh nghiệp. Các nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động được bao gồm: - Nguồn vốn nội bộ Là nguồn vốn tư có được tích lũy từ nguồn lợi nhuận được giữ lại hàng năm của doanh nghiệp hay vốn góp từ các thành viên của doanh nghiệp. Đây là nguồn vốn được ưu tiên sử dụng trước nhất cho các dự án. Trong trường hợp nguồn vốn này chưa thể đáp ứng được nhu cầu huy động vốn thì doanh nghiệp sẽ huy động thêm từ các nguồn vốn khác. - Nguồn vốn ngân sách - 17-
 18. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa Là nguồn vốn được huy động từ ngân sách Nhà nước. Chi phí huy động nguồn vốn này rất thấp tuy nhiên nguồn vốn chỉ hạn chế tài trợ một số dự án mang tính chất công và đặc biệt. - Nguồn vốn vay Là nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động từ các hoạt động vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng như: Quỹ Hỗ trợ phát triển, Quỹ Đầu tư, Hợp tác xã tín dụng, … trong và ngoài nước. Đây là nguồn vốn cực kỳ quan trọng và là nguồn huy động chủ yếu của các doanh nghiệp. - Nguồn vốn liên doanh, cổ phần Là nguồn vốn góp, đầu tư của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài và ngoài nước. - Nguồn vốn khác: Vốn chiếm dụng, nợ phải trả, vốn ứng trước, … Nhận xét - Nếu xem nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp là cầu vốn thì nguồn vốn huy động được xem là cung vốn và lượng cung là tổng số vốn mà các nguồn vốn có thể cung cấp được ứng với mỗi mức lãi suất khác nhau. - Cung vốn có ý nghĩa quyết định quá trình huy động vốn. Doanh nghiệp chỉ huy động được vốn trong giới hạn tối đa của nguồn vốn. - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung vốn của thị trường: o Khả năng cung vốn của các nguồn vốn: khả năng này là mức vốn tối đa mà các nguồn vốn có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. o Mức độ hợp tác giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng: dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm và quá trình trả nợ của doanh nghiệp các tổ chức tín dụng sẽ xem xét đánh giá lại và điều chỉnh hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp. o Uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, …Uy tín doanh nghiệp càng cao thì niềm tin của nhà đầu tư càng lớn. Uy tín sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn khi cần thiết. 1.3.3. Chính sách huy động vốn của doanh nghiệp - 18-
 19. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa Chính sách huy động vốn của doanh nghiệp là quá trình quản lý việc huy động vốn nhằm đạt được những mục đích là đảm bảo các nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp một cách tối ưu với chi phí huy động là thấp nhất. Nếu nhu cầu huy động vốn là “cầu vốn” và các nguồn vốn là “cung vốn” thì chính sách huy động vốn là chất xúc tác là cầu nối để “cung vốn” và cầu vốn gặp nhau. Chính sách huy động vốn thực chất là cách thức chọn lựa và chiến lược huy động vốn của mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một chính sách huy động vốn khác nhau. Chính sách huy động vốn của doanh nghiệp thể hiện: Chủ trương huy động vốn của doanh nghiệp. o Thứ tự ưu tiên sử dụng các nguồn vốn. o Lý do chọn nguồn vốn huy động. o Chính sách huy động vốn thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của doanh o nghiệp. - 19-
 20. Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư tại Công ty TNHH 1 Thành Viên Tín Nghĩa CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TÍN NGHĨA 2.1.1. Quá trình hình thành - Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 07/09/1989 theo quyết định số 1043/QĐ-UBT của UBND tỉnh Đồng Nai với tên gọi ban đầu là Công ty Dịch vụ Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp Đồng Nai, gọi tắt là PROSECO, nhân sự chỉ có 10 người và vốn ngân sách được cấp đến cuối năm 1990 là 14 triệu đồng. - Năm 1991, Ban Tài chính Đảng cho sáp nhập các đơn vị trực thuộc Ban vào Công ty PROSECO, bao gồm Xí nghiệp Chế biến gỗ Cầu Mới, Xí nghiệp Chế biến thực phẩm An Bình, xưởng sửa chữa xe hơi và trại chăn nuôi Tân Vạn. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là chế biến và xuất khẩu lâm sản. Tổng nguồn vốn của Công ty được nâng lên 897 triệu đồng. - Năm 1992, UBND Tỉnh cấp giấy phép số 09/GP ngày 22/12/1992 thành lập Công ty TNHH Tín Nghĩa hoạt động theo luật doanh nghiệp thay cho tên gọi và hình thức của Công ty PROSECO trước đó. - Theo công văn số 109/KTĐN ngày 07/01/1993 của Văn phòng Chính phủ, Công ty Tín Nghĩa được phép hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp. - Ngày 9/8/1994, UBND Tỉnh ký quyết định số 1828/QĐ-UBT thành lập lại DNNN Công ty Tín Nghĩa. DNNN Công ty Tín Nghĩa trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy, hoạt động theo luật doanh nghịệp nhà nước với vốn điều lệ là 14 tỷ đồng. - Ngày 19/10/2004 tỉnh Ủy Đồng Nai ra quyết định số 431-QĐ/TU, quyết định chuyển đổi Công ty Tín Nghĩa thành Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa, thời hạn hoạt động 50 năm, giấy phép kinh doanh số 4704000007 ngày 03/11/2004. 2.1.2. Quá trình phát triển - Lúc vừa thành lập, Công ty PROSECO không được cấp vốn pháp định. Tài sản chỉ là văn phòng làm việc, dụng cụ. Vốn hoạt động ban đầu nhờ nguồn vay tín chấp. Sau một năm hoạt động, công ty đạt doanh thu ở mức 1 tỷ 413 triệu, tuy nhiên - 20-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản