Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
4
download

Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

  1. Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Phòng Quản lý 1. Tiêu chuẩn chất lượng. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy như sau: - Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản 2. công bố hợp quy. - Trường hợp hồ sơ công bố không hợp lệ, thông báo bằng văn bản có nêu rõ những điểm, nội dung chưa phù hợp cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn để hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn và gửi lại cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng lập sổ để theo dõi, quản lý 3. đăng ký công bố hợp quy và trả kết quả Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn 4. chất lượng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản công bố hợp quy (theo mẫu); Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc 2. điểm, tính năng, công dụng,…) 3. Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có); 4. Quy trình sản xuất;
  4. Thành phần hồ sơ Bản Kế hoạch kiểm soát chất lượng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng 5. nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001; 6. Kế hoạch giám sát định kỳ; 7. Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản Công bố hợp chuẩn Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản