Tiết thứ 14: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
110
lượt xem
8
download

Tiết thứ 14: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết được: Cấu tạo của bảng tuần hoàn: Nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết thứ 14: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

  1. Tiết thứ 14: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2) Kiến thức cũ có liên Kiến thức mới trong bài quan cần hình thành - Nguyên tử: Kí hiệu, số - Nhóm nguyên tố hiệu... - Mối liên hệ giữa cấu Cấu hình - electron hình e và nhóm nguyên nguyên tử tố - Ô nguyên tố, chu kì I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết được: Cấu tạo của bảng tuần hoàn: Nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B).
  2. 2.Kĩ năng:Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron và ngược lại. 3.Thái độ:Tích cực trong học tập, chủ động nắm bắt kiến thức II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Diễn giảng – phát vấn- trực quan III. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: *Giáo viên: Bảng tuần hoàn (Khổ lớn) hoặc trên powerpoint *Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục... 2.Kiểm tra bài cũ: (7 phút) - Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn?
  3. - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố có STT là 16, 18, 20, cho biết nguyên tố đó thuộc chu kì nào? 3.Bài mới: a) Đặt vấn đề: Các nguyên tố được sắp xếp vào bảng tuần hoàn được chia theo hàng ngang là chu ki và theo cột là nhóm. Vậy nhóm nguyên tố là gì? b) Triển khai bài HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG KIẾN THỨC THẦY VÀ TRÒ Hoạt động1: Nhóm nguyên tố: Mục tiêu: Biết cấu tạo bảng tuần hoàn ngoài ô nguyên tố, chu kì còn có nhóm nguyên tố, hiểu mối liên hệ giữa cấu hình electron và nhóm - Gv yêu cầu 3. Nhóm nguyên tố:
  4. a/ Định Nghĩa : Nhóm là tập hợp học sinh viết cấu hình của các nguyên tố mà nguyên tử có cấu 3 nguyên tố hình electron tương tự nhau, do đó có một tính chất hóa học gần giống nhau, sắp trong cột và nhận xếp thành một cột. xét về điểm Nhận Xét : Nguyên tử các nguyên giống nhau tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng STT nhóm - Hs nhận (trừ một số ít ngọai lệ). xét về số e b/ Phân loại theo nhóm: hoá trị với  Nhóm A: gồm 8 nhóm từ IA  số thứ tự VIIIA (Có chứa các nguyên tố s và p). nhóm  Nhóm B: gồm 8 nhóm từ IB  VIIIB (Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB có 3 cột). - Gv: Trình c/ Phân lọai theo khối: chiếu bảng  Khối các nguyên tố s (là khối
  5. tuần hoàn, những nguyên tố mà nguyên tử có các yêu cầu hs electron cuối cùng điền vào phân lớp quan sát cho s) gồm các nguyên tố nhóm IA (kim biết nhóm loại kiềm) và IIA( kim loại kiềm thổ) A, B gồm VD1: 11Na là nguyên tố s ở nhóm 1A: bao nhiêu 1s22s22p63s1 cột...?  Khối các nguyên tố p (là khối những nguyên tố mà nguyên tử có các electron cuối cùng điền vào phân lớp - Gv thông p) gồm các nguyên tố thuộc nhóm tin về phân IIIA đến VIIIA (trừ He). loại theo VD2: là nguyên tố p ở nhóm VIA: 16S  1s22s22p63s23p4 khối Trình chiếu  Khối các nguyên tố d (là khối bảng tuần những nguyên tố mà nguyên tử có các hoàn elec tron cuối cùng điền vào phân lớp - Nguyên tố d) gồm các nguyên tố thuộc các nhóm như thế nào
  6. gọi là B . nguyên tố s, VD3: 26 Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 p, d, f?  Khối các nguyên tố f (là khối - Ví dụ từng những nguyên tố mà nguyên tử có các khối cụ thể electron cuối cùng điền vào phân lớp - Gv trình f) gồm các nguyên tố thuộc nhóm B, chiếu nội xếp thành 2 hàng ở cuối bảng, chúng dung là hai họ Lantan và họ Actini.  Họ Lantan gồm 14 nguyên tố, bắt đầu từ Ce (Z=58) đến Lu(Z=71).  Họ Actini gồm 14 nguyên tố, bắt đầu từ Th (Z=90) đến Lr(Z= 103). Các VD3: Cấu hình electron của Br:  1s22s22p63p63d104s24p5 nguyên tố s và p thuộc  Ô số 35 (Z=35) các nhóm A  Chu kì 4 vì có 4 lớp electron. - Gv yêu cầu
  7. hs viết cấu  Nhóm A vì e cuối cùng điền vào hình e của phân lớp s. Br và xác - Nhóm IA vì có 1e ở lớp ngoài định vị trí cùng. 4. Củng cố: - Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được gọi là các nhóm gì? - Khối các nguyên tố p gồm các nhóm nào? - Khối các nguyên tố d gồm các nhóm nào? - Khối các nguyên tố f gồm các nhóm nào? - Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình e là: nằm ở vị trí nào trong bảng tuần 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6 3d 6 4s 2 hoàn? 5. Dặn dò: Học bài, chuẩn bị bài “Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử ...” Rút kinh nghiệm:
  8. Ngày soạn: 24/09/2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản