intTypePromotion=1

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
59
lượt xem
12
download

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắc Giang là vùng đất cổ có bề dày lịch sử, gắn bó hữu cơ với cả nước trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tỉnh Bắc Giang ngày nay đã có tên gọi và quy mô địa giới hành chính. Khi đất nước ta bước vào thời kỳ độc lập, tự chủ, để phục vụ cho việc phát triển kinh tế và quản lý đất nước, các triều đại phong kiến nước ta tiếp tục co sự điêu chỉnh về địa giới hành chính và tên gọi. Và Bắc giang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang

 1. TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang
 2. LỜI MỞ ĐẦU Bắc Giang là vùng đất cổ có bề dày lịch sử, gắn bó hữu cơ với cả nước trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tỉnh Bắc Giang ngày nay đã có tên gọi và quy mô địa giới hành chính. Khi đất nước ta bước vào thời kỳ độc lập, tự chủ, để phục vụ cho việc phát triển kinh tế và quản lý đất nước, các triều đại phong kiến nước ta tiếp tục co sự điêu chỉnh về địa giới hành chính và tên gọi. Và Bắc giang đượ tách ra từ tỉnh Hà Bắc trước đây ( gồm 2 tỉnh là Bắc Giang và Bắc Ninh sau này) Bắc Giang là tỉnh miền núi nằm ở phía đông bắc Bắc Bộ. Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lạng sơn; phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên; phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và Thành Phố Hà Nội; phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh Địa hình tỉnh Bắc Giang nhấp nhô dốc nghiêng dần xuống Tây Nam làm cho phía Đông của tỉnh ví như một máng nước mà lònh máng là song Lục Nam, thành máng là các cánh cung Bảo Đài, Yên Tử, Huyền Đinh, đồng thời có các thung lũng xen kẽ theo chiều thấp dần rồi mở rộng về phía Tây Nam. Do ở vùng núi và đồng bằng nên địa lý tự nhiên của Bắc Giang phong phú và đa dạng. Dưới đây em xin trình bày về“ báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang”.
 3. Phần I : Khái quát, giới thiệu chung về sở tài chính. I. Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, phát triển. 1. Quá trình hình thành: Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công với sự ra đời của nứoc Việt Nam dânc chủ cộng hoà đã đưa nước ta bước vào một trang lịch sử mới: từ than phận là kẻ nô lệ, nhân dân ta đã trở thành chủ nhân đầt nước; nước ta từ một nước thuộc địa nưa phong kiến đã trở thành một nước độc lập. Ngay sau khi chính quyền Cách Mạng được thành lập, một vấn đề cấp bách đặt ra là muốn xây dựng đất nước, bảo vệ chính quyền Cách Mạng vững chắc, khãng chiến chống thực dân pháp xâm lược thắng lợi, cần phải bắt tay ngay vào việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó vấn đề có tính quyết định và bức thiết là xây dựng một nền tài chính mới thay thế nền tài chính của thực dân pháp. Chính vì thế, ngày 28/08/1945 Ngành Tài chính Việt Nam ra đời. Và ngay sau đó, Ngành Tài Chính tỉnh Bắc Giang cũng được thành lập, với bản chất là một công cụ để quản lý và phát triển kinh tế. Chính vì vậy ngay từ những ngày tháng đầu cách mạng thành công (31/12/1945) Hồ chủ tịch đã ký sắc lệnh thành lập sở tài chính vật giá trước đây và sở tài chính ngày nay, với mở đầu của bản Sắc lệnh: “Xét rằng, ngay khi lo việc kháng chiến, Chính phủ đã bắt đầu công việc kiến quốc, nhưng sự kiến quốc cần phải có một chương trình cụ thể được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng...”. Từ đó đến nay, gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của Tổ quốc qua những chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành tài chính đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong từng thời kỳ. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác kế hoạch được xây dựng phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến và kiến quốc, thực hiện khẩu hiệu “Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi”. Ngành tài chính mặc dù mới ra đời nhưng đã có nhiều chương trình kế hoạch giúp Chính phủ cân đối nguồn lực, thi đua
 4. tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc, bao vây kinh tế địch, thực hiện giảm tô, giảm tức tiến tới cải cách ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng; chương trình mở lớp dạy chữ, chương trình nuôi dưỡng sức dân, sức quân với mục tiêu diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, bảo vệ chính quyền Cách Mạng còn non trẻ; thù trong giặc ngoài với cùng một âm mưu: “tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn phản động Việt Nam đánh đổ chính quyền nhân dân, để lập một chính phủ phản động lam tay sai cho chúng” 2. Lịch sử phát triển: Khi hoà bình lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, thực hiện nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc; ngành tài chính với chức năng, nhiệm vụ của mình đã tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm đầu tiên (1961-1965) lấy mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm, thực hiện một bước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội, đồng thời hoàn thành cải tạo Xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tế miền Bắc trở thành kinh tế Xã hội chủ nghĩa. Khi cuộc chiến tranh leo thang bằng không quân của Đế quốc Mỹ lan rộng, Đảng, Nhà nước chủ trương chuyển nền kinh tế sang thời chiến, ngành tài chính đã làm tốt vai trò tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển nền kinh tế sang thời chiến (1965- 1975). Có thể nói, trong bối cảnh đó công cụ kế hoạch hoá thực hiện theo cơ chế tập trung đã phát huy tác dụng, chúng ta đã thực hiện thành công công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, những mục tiêu của kế hoạch 5 năm đầu tiên và chuyển nền kinh tế phù hợp với thời chiến. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trình độ dân trí thấp kém, đời sống khó khăn, thiếu thốn, kế hoạch hợp tác hoá nông nghiệp đã đưa người nông dân vào con đường làm ăn tập thể, từ chỗ thiếu đói lương thực đã từng bước tự cấp được lương thực và đảm bảo cung cấp cho bộ đội chiến trường ăn no đánh thắng. Công nghiệp từ chỗ không có gì, chỉ trong thời gian ngắn hàng
 5. loạt nhà máy, xí nghiệp được tạo dựng, các khu công nghiệp nền móng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của Chủ nghĩa xã hội ra đời. Cơ chế kế hoạch hoá đã giúp cho miền Bắc động viên được sức người, sức của cho xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện đắc lực cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, góp phần làm nên chiến công Đại thắng mùa xuân năm 1975. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nghiên cứu và phạm vi công tác kế hoạch hoá, đòi hỏi phải có những đổi mới về phương thức quản lý kinh tế. Công tác kế hoạch hoá đã bước vào một quá trình thử nghiệm theo hướng thu hẹp bao cấp, thu hẹp chỉ tiêu pháp lệnh, mở rộng chỉ tiêu hướng dẫn, định hướng, trao quyền chủ động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và những thử nghiệm, với quyết tâm đổi mới toàn diện xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong đổi mới tư duy và đường lối phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ mới. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, ngành tài chính đã đi đầu trong công cuộc đổi mới, đã không ngừng vươn lên, tự đổi mới mình cả về tư duy kinh tế, phương pháp kế hoạch hoá, cách tổ chức triển khai công tác nghiên cứu, xây dựng, thực hiện kế hoạch. Thành công to lớn trong hơn 20 năm đổi mới về phát triển kinh tế- xã hội của đất nước có sự đóng góp quan trọng của ngành tài chính. Cũng chính từ những đóng góp đó và sự khẳng định vai trò vị trí của mình, ngành tài chính đã được Chính phủ xác định là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, giúp Nhà nước phối hợp, điều hành thực hiện các mục tiêu và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế.
 6. Ra đời cùng với hệ thống cơ quan tài chính địa phương của cả nước theo Quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, ngành tài chính Bắc Giang đã tiếp nối truyền thống của ngành bắt tay vào việc nghiên cứu xây dựng kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội và từ đó đến nay dưới dự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Tài chính, lớp lớp đội ngũ những người làm công tác tại địa phương đã phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về cơ chế chính sách quản lý kinh tế của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ngành tài chính Bắc Giang đã nghiên cứu, vận dụng các cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế- xã hội thông qua xây dựng các định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm và các cơ chế điều hành, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Cùng với thời gian, ngành tài chính Bắc Giang đã có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng; đã xây dựng và tập hợp được một đội ngũ công chức, viên chức có trình độ, có bề dày kinh nghiệm, không ngừng đổi mới cả tư duy quản lý và phương pháp công tác, luôn đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn phát triển của Tỉnh, phù hợp với xu thế chung của cả nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tự hào về những chặng đường đã qua, xác định trách nhiệm của mình trong thời gian tới, ngành tài chính Bắc Giang đang đứng trước những thử thách lớn lao phải vượt qua để đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới: II. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của sở tài chính 1. Chức năng, nhiệm vụ của sở tài chính: 1.1. Vị trí, chức năng:
 7. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính (sau đây gọi chung là lĩnh vực tài chính) tại địa phương theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính. 1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản về quản lý lĩnh vực tài chính tại địa phường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ. 2. Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài chính ngân sách phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính; hướng dẫn các cơ quan thuộc thành phố, cơ quan tài chính cấp huyện, xã thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách chế độ và các quy định của Nhà nước về tài chính trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài chính. 4. Trình UBND tỉnh phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; trình UBND tỉnh để trình H ĐND tỉnh phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định một số chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính – ngân sách chế độ quản lý tài chính, báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật.
 8. 5. Trình UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách hàng năm của địa phương. a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính sự nghiệp) thuộc thành phố và cơ quan tài chính cấp huyện, xã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. b) Thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cấp thành phố và UBND huyện, xã c) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương, lập phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định. 6. Báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh quyết định dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết, đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách của các cơ quan cùng cấp cho các đơn vị trực thuộc. 7. Phối hợp với các cơ quan thu trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn. 8. Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn quận, huyện, quyết toán thu, chi ngân sách quận, huyện; thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách thành phố và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định.
 9. Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính. 9. Quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của Trung ương, quản lý Quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật. 10. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thành phố. 11. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê. 12. Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước. 13. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư xây dựng (nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc ngân sách nhà nước) hàng năm, trình UBND tỉnh quyết định. a) Tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định tài chính các dự án đầu tư do thành phố quản lý; tham gia xét thầu đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và các dự án khác trên địa bàn theo đề nghị của chủ đầu tư và được sự chấp thuận của UBND tỉnh b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết. 14. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư.
 10. Hướng dẫn và kiểm tra việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án đầu tư đã được phân cấp theo quy định. 15. Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật . Giúp UBND tỉnh triển khai phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 16. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của Chủ đầu tư và cơ quan tài chính quận, huyện, phường, xã, tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở thành phố, quận, huyện. 17. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư) . Thẩm tra, phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản địa phương theo quy định. Chủ trì tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, trình Uỷ UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật. 18. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định. 19. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định. 20. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động các quỹ đầu tư phát triển của thành phố.
 11. Kiểm tra, giám sát các Quỹ của địa phương trong việc cho vay, hỗ trợ lãi suất đối với phần vốn từ nguồn ngân sách do UBND tỉnh uỷ thác. 21. Giúp UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp. a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác), chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. b) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật. c) Giúp UBND tỉnh quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật. d) Phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan có liên quan tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính. 22. Hướng dẫn các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc địa phương thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, công sản tại địa phương. a) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách để triển khai cho các cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất. b) Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản vô chủ, tài sản mới được tìm thấy, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản viện trợ không hoàn lại khi các dự án kết thúc chuyển giao theo
 12. quy định của pháp luật. Riêng tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính thực hiện theo điều 61 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. c) Kiểm tra, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc về tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính. d) Quản lý tài sản nhà nước tại các tổ chức Hội, tổ chức bán công. e) Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao dịch cho tổ chức, cá nhận quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước. 23. Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý công tác giá tại địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp của Nhà nước về giá . Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương án giá do UBND huyện, xã hoặc doanh nghiệp nhà nước xây dựng đối với giá tài sản, hàng hóa dịch vụ quan trọng, giá sản phẩm độc quyền, giá chuyển quyền sử dụng đất, giá đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật. b) Thu nhập thông tin, phân tích tình hình và sự biến động giá cả; báo cáo tình hình giá cả thị trường và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND tỉnh. c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn thành phố; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của Nhà nước.
 13. 24. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ tài chính, kinh doanh xổ số kiến thiết và giải trí có đặt cược, vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật. 25. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính ở cấp huyện và phường xã. 26. Thanh tra kiểm tra tài chính đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức kinh tế, văn hoá – xã hội, doanh nghiệp nhà nước theo thẩm quyền; thanh tra kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật. a) Phối hợp với cơ quan Thanh tra Tài chính ở tỉnh thực hiện thanh kiểm tra tài chính đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp do Trung ương quản lý trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. b) Xét, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài chính theo quy định của Pháp luật. 27. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tài chính, kế toán ở địa phương; quản lý tài chính, tài sản và cán bộ, công chức của Sở theo quy định. 28. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND tỉnh giao. 2. Cơ cấu tổ chức: 2.1. Lãnh đạo sở: Sở tài chính gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đ ốc. * Giám đốc sở: - Là công chức lãnh đạo, là người đứng đầu cơ quan, làm việc theo chế độ Thủ trưởng trên nguyên tắc tập trung dân chủ và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của sở trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh - Duy trì mối quan hệ mật thiết với Đảng bộ cơ sở và các tổ chức quần chúng để điều hoà phối hợp trong công tác lãnh đạo.
 14. * Các Phó giám đốc sở: - Là công chức trong ban lãnh đạo sở, giúp Giám đốc điều hành một số lĩnh vực và một số công việc của sở theo sự phân công của Giám đốc. - Khi Giám đốc vắng, Phó giám đốc sẽ đảm nhận điều hành công việc của sở theo chế độ uỷ quyền. - Được Giám đốc phân công tham gia dự hội nghị của Bộ tài Chính, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND hoặc các cơ quan của tỉnh, của Trung ương mời, tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh. - Thực hiện một số công tác khác khi Giám đốc phân công. * Trưởng phòng: - Là người quản lý điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách khối về công việc của phòng. - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công tác của cơ quan, của phòng sắp xếp bố trí phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ trong phòng theo khả năng, tính chất công việc một cách hợp lý đảm bảo hiệu quả. - Xây dựng chương trình công tác của phòng trong từng thời gian, hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm. - Chịu trách nhiệm về tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của phòng theo định kỳ. - Chủ trì các cuộc họp của phòng để nghe kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức trong phòng. - Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; các phòng Kế hoạch sở, ban, ngành; các đơn vị cơ sở thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách. - Quản lý thời gian và kỷ luật lao động, theo dõi về tiến độ và chất lượng công việc của cán bộ, công chức trong phòng.
 15. - Cuối năm ghi ý kiến nhận xét của tập thể phòng "Phiếu đánh giá công chức hàng năm" đối với từng cán bộ, công chức thuộc phòng quản lý. - Trực tiếp thực hiện một phần việc chuyên môn nghiệp vụ của phòng. * Phó trưởng phòng: - Giúp Trưởng phòng một số công việc và trực tiếp thực hiện một phần công việc được Trưởng phòng giao. - Trường hợp công việc do Lãnh đạo sở giao trực tiếp thì phải báo cáo lại với Trưởng phòng về nội dung công việc, thời gian để Trưởng phòng biết. - Phó trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ quyền đảm nhiệm điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. Việc bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc sở tài chính do chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do bộ trưởng bộ tài chính quy định và theo các quy định của nhà nước về quản lý cán b ộ. 2.2. Các phòng thuộc sở: Gồm có 08 tổ chức chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể như sau: * Văn phòng Sở: - Giúp Giám đốc sở quản lý và duy trì kỷ luật lao động theo quy chế làm việc của cơ quan. - Tham mưu cho lãnh đạo sở về bố trí sắp xếp cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong cơ quan theo chế độ chính sách của Nhà nước. - Quản lý hồ sơ cán bộ, tài liệu của cơ quan theo quy định của Nhà nước. - Theo dõi công tác thi đua của cơ quan và của ngành - Lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành. - Tiếp thu, phổ biến Pháp luật, một số văn bản nhà nước trong cơ quan.
 16. - Điều hành các công việc: Hành chính, tài vụ, văn thư lưu trữ, đánh máy, in ấn văn bản và quản lý tài sản, trang thiết bị của cơ quan, quản lý và điều hành xe ô tô con cho lãnh đạo đi công tác. Đảm bảo điều kiện phục vụ để cơ quan hoạt động bình thường, đôn đốc công tác vệ sinh chung của cơ quan. - Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Gíam đốc sở phân công * Phòng Tổng hợp, ngân sách. - Đánh giá, tổng hợp cân đối toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm của tỉnh. - Nghiên cứu đề xuất và vận dụng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh. - Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và phân vùng kinh tế, theo dõi tổng hợp quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phòng theo dõi. - Theo dõi tổng hợp kế hoạch các ngành, lĩnh vực: an ninh, quốc phòng, thống kê, khoa học công nghệ và các ngành nội chính. - Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất với Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. - Triển khai các chương trình và ứng dụng công nghệ thông tin (đề án 112). - Tổng hợp và cân đối vốn đầu tư phát triển trên địa bàn; theo dõi tình hình huy động, phân bổ, cấp phát các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. - Tổng hợp và cân đối kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm trình với UBND tỉnh quyết định. - Giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch hướng dẫn việc lập kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm trình UBND tỉnh, và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được duyệt
 17. - Phối hợp với cục thuế , theo dõi đánh giá kết quả thu ngân sách hàng tháng, quý, báo cáo ban giám đốc và UBND tỉnh. - Tổ chức việc cấp phát các khoản chi đã ghi trong kế hoạch ngân sách cho các huyện, xã, sở, ban ngành được thuận tiện, chính xác - Tổ chức công tác thống kê , kế toán ngân sách theo chế độ quy định. Lập quyết toán ngân sách địa phương hàng năm. - Tổng hợp theo dõi tình hình thu chi ngân sách , quản lý ngoại tệ , quản lý việc vay , trả nợ nước ngoài , các khoản viện trợ từ mọi nguồn thuộc ngân sách địa phương quản l ý. - Giúp Giám đốc thực hiện chức năng Chủ tịch hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn * Thanh Tra tài chính: - Thực hiện cơ chế “một cửa” đối với việc giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo của công dân. - Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của phòng có nhiệm vụ tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân đến liên hệ về việc giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo được quy định giải quyết theo cơ chế “một cửa”, nhận hồ sơ đã đủ thủ tục theo quy định, xem xét giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân. - Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo theo cơ chế “một cửa” chỉ liên hệ với Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của phòng. Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chỉ tiếp nhận đối với những hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo quy định. *Phòng Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp - Là phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Sở. Nhiệm vụ chủ yếu:
 18. Cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện thống nhất các chế độ, định mức tiêu chuẩn tài chính của Nhà nước đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh, đối với Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện. Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp tỉnh. Lập dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh. Cấp phát và quản lý kinh phí của các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh (kể cả nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, dự án). Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng kinh phí của các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh xây dựng dự toán thu chi ngân sách, thẩm định dự toán ngân sách của các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc của cơ quan cùng cấp theo quy định.Lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm đối với kinh phí do phòng Quản lý. Thẩm định và thông báo quyết toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán, quyết toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính - ngân sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo kế toán theo quy định của Pháp luật. * Phòng Tài Chính Doanh Nghiệp. - Giúp UBND Tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp. - Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp (công ty Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia) , chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự báo khả năng động viên tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn.
 19. - Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật. - Giúp UBND Tỉnh quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo qui định của pháp luật. - Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ tr ưởng Bộ Tài chính. * Phòng Quản Lý Giá - Lập phương án giá và trình UBND tỉnh quyết định: Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; giá khởi điểm để đấu giá giao quyền sử dụng đất; Giá cho thuê đất, giá cho thuê mặt nước; giá bồi thường hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác khi Nhà nước thu hồi đất; cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô; giá của các loại tài sản, hàng hoá thuộc danh mục Nhà nước quản lý giá... - Tổ chức hiệp thương giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc theo đề nghị của bên mua, bán đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định của Nhà nước. -Tổ chức điều tra, kiểm soát giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá; điều tra chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, giá hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ độc quyền và liên kết độc quyền về giá; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá. - Tổ chức điều tra hành vi bán phá giá khi có yêu cầu của UBND tỉnh, khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi bán phá giá hoặc phát hiện được hành vi bán phá giá. - Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác thông tin thị trường, giá cả. Thông báo kịp thời tình hình giá cả thị trường theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, Trung ương và quy định của ngành.
 20. - Phối hợp với Sở Xây dựng, sở Công nghiệp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định để kiểm soát giá vật liệu xây dựng và làm căn cứ xây dựng dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản. - Tổ chức kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước về giá tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh. * Phòng Tin hoc-Thống Kê. - Tổ chức, điều hành, quản lý hệ thống mạng máy tính Sở Tài chính, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt, theo mô hình và định hướng do ban giám đốc sở quy định. - Hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng ban thuộc Sở để các phòng ban vận hành, khai thác tốt hệ thống mạng phục vụ cho công tác chuyên môn của nội bộ mỗi phòng và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin lên mạng theo qui định. - Lập mô hình, phương án kỹ thuật, phối hợp với các phòng ban trong Sở thực hiện từng bước việc kết nối hệ thống mạng máy tính của Sở với hệ thống máy tính của cá cơ quan tài chính cấp trên, với Cục thuế và Kho Bạc Thành phố, các cơ quan tài chính cấp dưới, các đối tượng chịu sự quản lý về mặt tài chính ngân sách, hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố và thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tăng cường hoạt động trao đổi thông tin được mã hoá bằng công nghệ thông tin về tài chính ngân sách, hành chính nhà nước giữa các phòng ban trong sở với các đơn vị nêu trên - Tham mưu đề xuất và phối hợp với các phòng ban trong Sở thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, bảo mật cần thiết cho các thông tin trên hệ thống mạng của Sở và các thông tin trao đổi giữa các đơn vị trong Sở với các đơn vị ngoài Sở. Thực hiện việc cảnh báo và nhắc nhở ý thức bảo vệ an toàn dữ liệu đối với các thành viên tham gia mạng - Đề xuất và xây dựng các biện pháp an toàn vật lý cho toàn hệ thống như chống cháy, chống sét, chống nổ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2