Tiểu luận Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu một số nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phầN Á Châu ACB

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
193
lượt xem
56
download

Tiểu luận Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu một số nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phầN Á Châu ACB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu một số nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phầN Á Châu ACB trình bày tổng quan về nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại, một số sản phẩm nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phầN Á Châu ACB hiện nay, đề xuất nghiệp vụ huy động vốn mới tại ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu một số nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phầN Á Châu ACB

 1. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA SAU ĐẠI HỌC MÔN NGHIỆP VỤ NHTM Bài tập: G IỚI THIỆU MỘT SỐ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU_ACB. (Tính đến 25/11/2007) NHÓM THỰC HIỆN 1. TRẦN NGỌC QUYÊN 2. NGUYỄN THỊ THANH THUÝ 3. PHAN THANH SƠN 4. PHẠM THÀNH VĂN 5. TRẦN QUỐC VIỆT TP.HỒ CHÍ MINH 11/2007 PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 1
 2. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn MỤC LỤC Trang 1 TỔ NG Q UAN VỀ NG HIỆP VỤ HU Y ĐỘNG VỐ N CỦA NH TM .................3 2 MỘ T SỐ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐ N TẠI AC B H IỆN NAY ..................3 2.1 TIỀN GỬ I TH ANH T ÁN ..............................................................................3 O 2.2 TIỀN GỬ I TI ẾT KIỆM ...................................................................................6 2.3 MỘ T SỐ SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT ................................................................10 2.4 BIỂU PHÍ .........................................................................................................11 3 ĐỀ XUẤT NGH IỆP VỤ H UY ĐỘNG VỐ N VỐ N MỚ I TẠI ACB ...............13 3.1 TIỀN GỬ I TI ẾT KIỆM HỔ N HỢ P (Exim bank) ........................................13 3.2 DỊC H VỤ Q UẢN LÝ VỐ N (BIDV) ...............................................................14 3.3 TÀI KHO ẢN TÍC H LŨY BẢO GIA ( Techcombank) .................................14 PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 2
 3. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn 1 T NG Q UAN VỀ NGH IỆ VỤ HUY ĐỘ NG VỐ N C ỦA NHTM Ổ P Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, các sản phẩm dịch vụ của NHTM cũng ngày càng đa dạng, phong phú hơn. Hiện nay các sản phẩm nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, doanh nghiệp của NHTM cũng rất đa dạng. Đó là các hình thức huy động như: - Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn). - Tiền gửi tiết kiệm. - Tài khoản vãng lai. - Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn. - Tài khoản tiền gửi kỳ hạn. - Tiền gửi vào tài khoản NOW (T K lệnh rút tiền có thể thương lượng, đượng phát hành cheque và hưởng lãi, dùng cho cá nhân). - Tiền gửi hẹn rút 7 ngày hoặc sau 7 ngày. - Tiền gửi vào tài khoản ATS hoặc có dịch vụ Sweeping chuyển tự động giữa 2 tài khoản savings account và current account). - Tài khoản tiền gửi tiết kiệm thông báo. - Tiền gửi vào tài khoản MMDA (trả theo lãi suất trên TT TT , cheque 3 lần/tháng). 2 MỘ T SỐ SẢN PH ẨM H UY ĐỘ NG VỐ N T ACB HIỆN NAY ẠI 2.1 TIỀN GỬ I THANH T ÁN O 2.1.1 TIỀN GỬI TH ANH TOÁN BẰNG VND - Tiện ích sản phẩm : cơ sở để cấp hạn mức thấu chi, bảo lãnh, xác nhận tài chính cho thân nhân đi du học, có thể giao địch tại bất kỳ chi nhánh nào của ACB. - Đối tượng gửi tiền: cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài. - Kỳ hạn: Không kỳ hạn. - Loại tiền: VND. - Lãi suất: không kỳ hạn. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 500.000 đồng. - Cách thức trả lãi: tiền lãi được trả vào ngày 25 hàng tháng và tự động ghi có vào tài khoản - Chứng từ giao dịch: Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi, S Giấy lĩnh tiền m ặt. éc, - Sử dụng tài khoản: gửi rút tiền m ặt, nhận tiền chuyển từ Ngân hàng khác, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, chuyển thành tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. - Phí và lãi suất: theo biểu phí hiện hành của ACB. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 3
 4. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn 2.1.2 TIỀN GỬI TH ANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ - Tiện ích sản phẩm: như TGTT bằng VND. - Đối tượng gửi tiền: như TGTT bằng VND - Kỳ hạn: như TGTT bằng VND - Loại tiền: Ngoại tệ (USD, EUR, AUD, GBP, CHF, CAD …). - Lãi suất: không kỳ hạn. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 50 USD, 50 EUR. - Cách thức trả lãi: như T GTT bằng VND. - Chứng từ giao dịch: - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền mặt (chỉ áp dụng cho USD): Số US mặt nộp phải có xác nhận của D hải quan cửa khẩu và quý khách phải trực tiếp nộp. • Rút tiền mặt (chỉ áp dụng cho USD và EUR): Quý khách có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua người khác. Quý khách chỉ được chỉ định cho người khác rút tiền mặt với mục đích: cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. • Nhận ngoại tệ chuyển khoản từ nước ngoài: Đối với USD, EUR: quý khách được nhận bằng ngoại tệ mặt. Đối với ngoại tệ khác US EUR: Quý khách phải bán ngoại tệ cho ACB để nhận D, VND hoặc có thể đề nghị ACB chuyển đổi sang US EUR. D, • Chuyển tiền trong nước hoặc ngoài nước cho các mục đích cá nhân phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho chính khách hàng tại ACB. - Phí và lãi suất: theo biểu phí hiện hành của ACB. 2.1.3 TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN BẰNG VND - Tiện ích sản phẩm: bảo đảm vay vốn, mở thẻ tín dụng, bảo lãnh vay vốn, xác nhận khả năng tài chính, rút vốn trước hạn, trước ngày đến hạn có thể chuyển sang kỳ hạn mới. - Đối tượng gửi tiền: giống TTT T. - Kỳ hạn: công bố theo từng thời kỳ, từ 1 đến 36 tháng. - Loại tiền: VND - Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 1.000.000 VND. - Cách thức trả lãi: cuối kỳ. - Chứng từ giao dịch: giấy nộp tiền, UNC, giấy lĩnh tiền m ặt. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 4
 5. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: có thể nộp tiền m ặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán và không được nộp thêm tiền vào tài khoản khi chưa đến hạn thanh toán. • Rút tiền: Khi có nhu cầu rút tiền (trước hạn hoặc đúng hạn), phải rút một lần toàn bộ số dư trên tài khoản (có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về tài khoản tiền gửi thanh toán). • Chuyển tiền: được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND cho chính khách hàng tại ACB. - Phí và lãi suất: theo biểu phí hiện hành của ACB. - Quy định khác: + Quý khách rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút theo số ngày gửi thực tế. Thời gian gửi thực tế kể từ ngày gửi tiền dưới 15 ngày, khách hàng không được hưởng lãi. + Khi đến hạn, ACB tự động tái tục (vốn + lãi) sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn áp dụng, ACB sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề. 2.1.4 TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN BẰNG NGOẠI TỆ - Tiện ích sản phẩm: như TG có kỳ hạn bằng VND. - Đối tượng gửi tiền: như TG có kỳ hạn bằng VND. - Kỳ hạn: như TG có kỳ hạn bằng VND. - Loại tiền: USD, EUR. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 100 US 100 EUR. D, - Cách thức trả lãi: Cuối kỳ. - Chứng từ giao dịch: giấy nộp tiền, UNC, giấy lĩnh tiền m ặt. - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: Quý khách có thể nộp tiền USD mặt (số USD m ặt nộp phải có xác nhận của hải quan cửa khẩu) hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán và không được nộp thêm tiền vào tài khoản khi chưa đến hạn thanh toán. • Rút tiền: Khi có nhu cầu rút tiền (trước hạn hoặc đúng hạn), quý khách phải rút m ột lần toàn bộ số dư trên tài khoản (có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về tài khoản tiền gửi thanh toán). • Chuyển tiền: Quý khách được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, EUR, USD cho chính khách hàng tại ACB. - Phí và lãi suất: theo biểu phí hiện hành của ACB. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 5
 6. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn 2.1.5 TIỀN GỬI KÝ QUỸ BẢO ĐẢM THANH TOÁN TH Ẻ - Tiện ích sản phẩm: được rút m ột phần khi muốn giảm hạn mức thẻ, được hưởng lãi suất kỳ hạn 12T, kiểm t ra tải khoản qua Int ernet Banking. - Đối tượng gửi tiền: người VN hoặc nước ngoài tại VN. - Kỳ hạn: 12T - Loại tiền: VND, USD. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 11.000.000 đồng hoặc US tương đương. D - Cách thức trả lãi: cuối kỳ. - Chứng từ giao dịch: Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi, Giấy lĩnh tiền mặt. - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: Gửi tiền: quý khách có thể nộp tiền mặt (số USD m ặt nộp phải có xác nhận của hải quan cửa khẩu) hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán và không được nộp thêm tiền vào tài khoản khi chưa đến hạn thanh toán. • Rút tiền: khi có nhu cầu giảm hạn mức thẻ, quý khách được quyền rút m ột phần số dư trên tài khoản (có thể bằng tiền m ặt hoặc chuyển khoản về tài khoản tiền gửi thanh toán). • Đảm bảo cho việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng do ACB phát hành. - Phí và lãi suất: theo biểu phí hiện hành của ACB. - Qui định khác: + Quý khách rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút theo số ngày gửi thực tế. + Khi đến hạn, ACB tự động tái tục (vốn + lãi) sang kỳ hạn 12 tháng theo lãi suất công bố tại thời điểm tái tục. + Thời gian gửi thực tế kể từ ngày gửi tiền dưới 15 ngày, quý khách không được hưởng lãi. 2.2 TIỀN GỬ I TIẾT KIỆM 2.2.1 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN BẰNG VND - Tiện ích sản phẩm: có thể cầm cố sổ TK để vay vốn, đảm bảo, bảo lãnh cho người thứ ba, xác nhận khả năng tài chính, t hanh toán, chuyển khoản, xét cấp hạn mức thấu chi. - Đối tượng gửi tiền: người VN và người nước ngoài. - Kỳ hạn: không kỳ hạn. - Loại tiền: VND - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 1.000.000 VND. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 6
 7. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn - Cách thức trả lãi: Tiền lãi được trả hàng tháng căn cứ vào ngày mở thẻ tiết kiệm và tự động ghi có vào tài khoản. - Chứng từ giao dịch: Giấy gửi/rút tiền tiết kiệm , giấy đề nghị chuyển khoản. - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: có thể nộp tiền m ặt trực tiếp hoặc t hông qua người khác và không bị hạn chế về số lần giao dịch. • Rút tiền: phải trực tiếp rút tiền và không bị hạn chế về số lần giao dịch. • Chuyển tiền: được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND cho chính khách hàng tại ACB. - Phí và lãi suất: theo biểu phí hiện hành của ACB. - Qui định khác: Thời gian gửi thực tế kể từ ngày gửi tiền dưới 2 ngày, quý khách không được hưởng lãi. 2.2.2 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN BẰNG NGOẠI TỆ (USD, EUR) - Tiện ích sản phẩm: giống TGTK bằng VND. - Đối tượng gửi tiền: người VN và người nước ngoài tại VN. - Kỳ hạn: không kỳ hạn. - Loại tiền: USD, EUR. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu:100 US 100 EUR. D, - Cách thức trả lãi: Tiền lãi được trả hàng tháng căn cứ vào ngày mở thẻ tiết kiệm và tự động ghi có vào tài khoản. - Chứng từ giao dịch: Giấy gửi tiền tiết kiệm , Giấy rút tiền tiết kiệm, Giấy đề nghị chuyển khoản. - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: Quý khách có thể nộp tiền m ặt trực tiếp hoặc t hông qua người khác và không bị hạn chế về số lần giao dịch. • Rút tiền: Quý khách phải trực tiếp rút tiền và không bị hạn chế về số lần giao dịch. • Chuyển tiền: Quý khách được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, US cho chính khách hàng tại ACB. D - Phí và lãi suất: theo biểu phí hiện hành của ACB. - Qui định khác: + Thời gian gửi thực tế kể từ ngày gửi tiền dưới 02 ngày, quý khách không được hưởng lãi. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 7
 8. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn + Không thu phí nộp – rút USD, EUR m ặt và không yêu cầu quý khách chứng minh nguồn gốc của số USD, EUR gửi vào. 2.2.3 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ H ẠN BẰNG VND - Tiện ích sản phẩm: có thể rút vốn trước hạn, có thể chuyển sang kỳ hạn mới, được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi, bảo đảm vốn vay, xác nhận tài chính, xét cấp hạn mức thấu chi… - Đối tượng gửi tiền: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài - Kỳ hạn: Công bố theo từng thời kỳ (từ 1 đến 36 tháng) - Loại tiền: VND. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 1.000.000 VND. - Cách thức trả lãi: Hàng quý, cuối kỳ. - Chứng từ giao dịch: Giấy gửi tiền tiết kiệm , Giấy rút tiền tiết kiệm, Giấy đề nghị chuyển khoản. - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: Quý khách có thể nộp tiền m ặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc thẻ tiết kiệm và không được gửi thêm khi thẻ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán. • Rút tiền: Khi có nhu cầu rút tiền (trước hạn hoặc đúng hạn), quý khách phải tất toán thẻ tiết kiệm. • Chuyển tiền: Quý khách được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND cho chính khách hàng tại ACB - Phí và lãi suất: theo biểu hiện hành của ACB. - Qui định khác: + Khi đến hạn, ACB tự động tái tục (vốn + lãi) sang kỳ hạn m ới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn áp dụng, ACB sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề. + Thời gian gửi thực tế kể từ ngày gửi tiền dưới 15 ngày, quý khách không được hưởng lãi. 2.2.4 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ H ẠN BẰNG NGOẠI TỆ (USD,EUR) - Tiện ích sản phẩm: giống TGTK bằng VND. - Đối tượng gửi tiền: người VN và người nước ngoài tại VN. - Kỳ hạn: Công bố theo từng thời kỳ (từ 1 đến 36 tháng). - Loại tiền: USD, EUR. - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 100 US 100 EUR. D, PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 8
 9. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn - Cách thức trả lãi: Hàng quý, cuối kỳ. - Chứng từ giao dịch: Giấy gửi tiền tiết kiệm , Giấy rút tiền tiết kiệm, Giấy đề nghị chuyển khoản. - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: Quý khách có thể nộp tiền m ặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc thẻ tiết kiệm và không được gửi thêm khi thẻ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán. • Rút tiền: Khi có nhu cầu rút tiền (t rước hạn hoặc đúng hạn), quý khách phải tất toán thẻ tiết kiệm. • Chuyển tiền: Chuyển tiền: Quý khách được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, US EUR cho chính khách hàng tại ACB. D, - Phí và lãi suất: theo biểu hiện hành của ACB. - Qui định khác: • Quý khách rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút theo số ngày gửi thực tế. • Khi đến hạn, ACB tự động tái tục (vốn + lãi) sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn áp dụng, ACB sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề. • Thời gian gửi thực tế kể t ừ ngày gửi tiền dưới 15 ngày, quý khách không được hưởng lãi. 2.2.5 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BẰNG VÀNG - Tiện ích sản phẩm: giống TGTK bằng VND. - Đối tượng gửi tiền: người VN và người nước ngoài tại VN. - Kỳ hạn: Công bố theo từng thời kỳ (từ 3 đến 36 tháng). - Loại tiền: Vàng (SJC 99,99). - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 2 chỉ vàng. - Cách thức trả lãi: Hàng quý, cuối kỳ. - Chứng từ giao dịch: Giấy gửi tiền tiết kiệm , Giấy rút tiền tiết kiệm, Giấy đề nghị chuyển khoản - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: Quý khách có thể nộp vàng hoặc chuyển khoản từ t hẻ tiết kiệm và không được gửi thêm khi thẻ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán. • Rút tiền: Quý khách chỉ được rút tiền khi thẻ tiết kiệm đến hạn thanh toán. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 9
 10. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn • Chuyển tiền: Quý khách được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND hoặc vàng cho chính khách hàng tại ACB. - Phí và lãi suất: theo biểu hiện hành của ACB. - Qui định khác: + Quý khách không được rút trước hạn.Trường hợp được giải quyết rút trước hạn khi có nhu cầu bất khả kháng, quý khách không được hưởng lãi. + Khi đến hạn, ACB tự động tái tục phần vốn gốc sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn được áp dụng, ACB sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề. + Quý khách gửi tại chi nhánh ACB nào thì rút tiền hoặc chuyển khoản tại chi nhánh ACB đó khi thẻ tiết kiệm đến hạn. 2.3 MỘ T SỐ SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT 2.3.1 TIẾT KIỆM DỰ THƯ ỞNG "TRỞ THÀNH TỶ PH Ú – CƠ HỘI TRONG TẦM TAY". (từ tháng 27/08/2007 đến tháng 23/11/2007) - Tiện ích sản phẩm: giống TGTK không kỳ hạn, có trúng thưởng. - Đối tượng gửi tiền: người VN và người nước ngoài (đối với US phải cư D: trú tại VN). - Kỳ hạn: 3 – 6 – 9 - 13 tháng - Loại tiền: VND, USD và Vàng SJC - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: Thay đổi tương ứng theo kỳ hạn gửi - Cách thức trả lãi: Cuối kỳ. - Chứng từ giao dịch: Giấy gửi tiền tiết kiệm , Giấy rút tiền tiết kiệm, Giấy đề nghị chuyển khoản - Sử dụng tài khoản: • Gửi tiền: Quý khách có thể nộp tiền m ặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc thẻ tiết kiệm và không được gửi thêm khi thẻ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán. • Rút tiền: Khi có nhu cầu rút tiền (trước hạn hoặc đúng hạn), quý khách phải tất toán thẻ tiết kiệm. • Chuyển tiền: Quý khách được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, US Vàng cho chính khách hàng tại ACB. D, - Phí và lãi suất: theo qui định hiện hành. - Qui định khác: PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 10
 11. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn • Khi chưa dự thưởng, quý khách được rút vốn trước hạn nhưng không được hưởng lãi và ACB sẽ thu hồi số dự thưởng. • Khi đã dự thưởng, quý khách được rút vốn trước hạn. ACB thu hồi chi phí trả thưởng và trả lãi suất không kỳ hạn cho số ngày thực gửi. • Số dự thưởng, ngày mở thưởng được ghi trên sổ tiết kiệm và chỉ có giá trị duy nhất trong m ột kỳ mở thưởng. • Số dự thưởng được coi là trúng thưởng khi t rùng với kết quả xổ số do ACB tổ chức quay số bằng lồng quay số theo đúng ngày mở thưởng. • Khi đến hạn, ACB tự động tái tục (vốn + lãi) sang hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn không dự thưởng cùng kỳ hạn với kỳ hạn đã tham gia dự thưởng, riêng vàng chỉ tái tục phần vốn. 2.3.2 GỬI TIẾT KIỆM KỲ HẠN TUẦN (Từ 15/11/2007 đến hết ngày 15/12/2007) - Tiện ích sản phẩm: giống TGTK có kỳ hạn, có quà. - Đối tượng gửi tiền: người VN và người nước ngoài tại VN. - Kỳ hạn: 01, 02, 03 tuần. - Loại tiền: VND - Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 1 tỷ VND - Cách thức trả lãi: cuối kỳ - Chứng từ giao dịch: giống TGTK có kỳ hạn - Sử dụng tài khoản: giống TGTK có kỳ hạn. - Phí và lãi suất: theo qui định hiện hành. - Qui định khác: giống TGTK có kỳ hạn. 2.4 BIỂ PH Í U Biểu 1 STT G iao dịch Mức phí 1. Mở tài khoản Miễn phí 2. Số dư tối t hiểu 100.000đ/20USD/20EU R 3. Quản lý tài khoản 30.000đ/2USD/2EUR/quý 4. Đóng tài khoản trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở 20.000đ/2USD/2EUR I. TÀI KHOẢN VND 1. G ửi tiền vào tài khoản a. Nộp tiền mặt - Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí - Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0.03% T T: 10.000đ; TĐ: 1.000.000đ PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 11
 12. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn b. Nhận chuyển khoản Miễn phí 2. Rút ti ền từ tài khoản a. Rút tiền m ặt trong hệ thống - Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí - Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0.03% T T: 10.000đ; TĐ: 500.000đ b. Chuyển khoản t rong hệ thống - Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí - Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài 10.000đ/món khoản c. Chuyển tiền từ tài khoản cho người nhận bằng CMND trong 0.03% T T: 10.000đ/món; TĐ: 500.000đ/m ón hệ thống d. Chuyển khoản hoặc chuyển cho người nhận bằng CMND ngoài hệ thống - Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 4.000đ/món - Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài 0.05% T T: 20.000đ/món; TĐ: 600.000đ/m ón khoản 3. Lưu ý - Khách hàng rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày 0.03% T T: 10.000đ; TĐ: 1.000.000đ nộp tiền mặt vào tài khoản thì thu phí kiểm đếm - Nộp tiền mặt, rút tiền m ặt khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản nếu Miễn phí chính chủ tài khoản thực hiện giao dịch - Chuyển khoản t rong hệ thống nếu chuyển khoản giữa các tài khoản của cùng một chủ tài khoản Miễn phí II. TÀI KHO ẢN NGO ẠI TỆ 1. G ửi tiền vào tài khoản a. Nộp tiền mặt - Tiền mặt loại 50 USD trở lên 0,15% - Tiền mặt loại 20 USD trở xuống 0,25% - Ngoại tệ khác 0,40% b. Nhận chuyển khoản - Từ trong nước Miễn phí - Từ nước ngoài 0.05% T T: 2 USD/món; TĐ: 50 USD/món 2. Rút ti ền từ tài khoản a. Rút ngoại tệ mặt 0.15% T T: 2USD b. Chuyển khoản t rong hệ thống - Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí - Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 1 USD/m ón c. Chuyển khoản t rong nước ngoài hệ thống Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 2 USD/m ón PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 12
 13. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài 0.05% T T: 2 USD/món; TĐ: 50 USD/món khoản Biểu 2 STT G iao dịch Mức phí 1. Nộp tiền vào sổ tiết kiệm không kỳ hạn - Tại chi nhánh cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí - Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm + Nộp VND 0.03% T T: 10.000đ; TĐ: 1.000.000đ + Nộp ngoại t ệ 0.15% T T: 1 USD 2. Rút ti ền từ sổ ti ết kiệm - Tại chi nhánh cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí - Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm + Rút VND 0.03% T T: 10.000đ, T Đ: 500.000đ + Rút ngoại tệ 0.15% T T: 1 USD 3. Lưu ý - Rút tiền tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ nếu khách hàng rút tiết kiệm có kỳ hạn khi đáo hạn hoặc sau kỳ Miễn phí hạn gửi đầu tiên - Khách hàng rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ 0.03% T T: 10.000đ, T Đ: 1.000.000đ ngày nộp tiền vào sổ tiết kiệm t hì thu phí kiểm đếm 3 ĐỀ XUẤT NG HIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐ N VỐ N MỚ I TẠI AC B Mặc dù các sản phẩm huy động vốn tại ACB hiện nay đã khá đầy đủ, t hích hợp với các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên để hình thức huy động vốn linh hoạt hơn, bảo vệ quyền lợi của của khách hàng m ột cách tối đa. Chúng tôi xin đề xuất hình thức huy động vốn mới, đảm bảo linh hoạt về thời gian cho khách hàng như: 3.1 TIỀN GỬ I TIẾT KIỆM HỔN HỢP (Eximbank) - Giới thiệu sản phẩm : Tiết kiệm hỗn hợp là sản phẩm có tính linh hoạt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu gửi và rút vốn đột xuất của khách hàng. - Tiện ích của sản phẩm: Rút hoặc gửi tiền vào bất kỳ lúc nào, số tiền rút ra hoặc gửi vào vẫn được tính lãi như ghi trên thẻ, trong trường hợp thẻ tiết kiệm tất toán trước thời hạn ghi trên thẻ thì tính theo lãi suất thấp hơn liền kề t rước đó, thẻ tiết kiệm được m ở m ột lần trong suốt quá trình giao dịch với Ngân hàng, ngoài chức năng như tiết kiệm thông thường, tiết kiệm hỗn hợp còn có chức năng giống tài khoản t hanh toán như: chuyển khoản, thanh toán điện, nước, hợp đồng,… - Phương thức trả lãi: cuối kỳ. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 13
 14. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn - Đối tượng và điều kiện: người Việt Nam và người nướ ngoài đang cư trú tại Việt Nam . 3.2 DỊCH VỤ QUẢN LÝ VỐN (BIDV) - Giới thiệu sản phẩm : đảm bảo cho khách hàng duy trì số dư tối đa và (hoặc) số dư tối t hiểu cần thiểt trên các tài khoản t iền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Khi số dư trên các tài khoản tiền gửi thanh toán này vượt khỏi hạn mức đã định, thì ngân hàng sẽ tự động chuyển phần chênh lệch đó về tài khoản cần tập trung vốn. Tài khoản được tập trung vốn là tài khoản sinh lời, có lãi suất hấp dẫn. - Tiện ích của sản phẩm: Quản lý vốn tốt hơn, giảm thiểu thời gian nhàn dỗi của vốn nhờ việc tập trung tiền vể một tài khoản. Nắm bắt thông tin về doanh số thu của từng sản phẩm, dịch vụ kinh doanh trong ngày nhanh nhất. - Đối tượng: Các doanh nghiệp m ở tài khoản tiền gửi tại BIDV và m uốn tập trung vốn về m ột tài khoản phục vụ quản lý tài chính hiệu quả, Dịch vụ này thích hợp với khách hàng là doanh nghiệp có nhiều hệ thống chi nhánh, đơn vị hạch t oán phụ thuộc, hoặc tổ chức các tài khoản chuyên dụng như tài khoản chuyên thu, chuyên chi, thu cho một dich vụ nhất định. 3.3 TÀI KHOẢN TÍCH LŨY BẢO GIA (Techcom bank) - Giới thiệu sản phẩm: Tài khoản Tích lũy Bảo gia (T LBG), một sản phẩm liên kết ngân hàng - bảo hiểm (Bancassurance), là hình thức tài khoản tiền gửi VND có kỳ hạn. Hàng tháng khách hàng có t hể nộp một số tiền nhất định để hưởng lãi và hướng tới m ục tiêu tích lũy dài hạn cho cuộc sống để đảm bảo cho khách hàng “ An tâm tận hưởng cuộc sống”. Tham gia sản phẩm này, ngoài việc được hưởng lãi suất tiết kiệm ưu đãi, khách hàng sẽ được tặng bảo hiểm theo sản phẩm An T âm Tiết Kiệm của Bảo Việt Nhân thọ. - Tiện ích của sản phẩm: + Với mỗi tháng, chỉ cần m ột khoản tiền nhỏ 100.000 đồng, 500.000 đồng, 1.000.000 đồng…khách hàng đã có thể tích lũy để chăm sóc con cái trong tương lai, dành một khoản tiền cho bố mẹ dưỡng già hay chỉ đơn giản là tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống gia đình. + Khách hàng chủ động trong việc lựa chọn thời hạn tham gia với số tiền đóng hàng tháng phù hợp với mức thu nhập, m ục tiêu và những dự định trong tương lai. + Khách hàng có thể thực hiện m ọi giao dịch (gửi tiền, tất toán…) tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Techcombank. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 14
 15. Ngân hà ng thương mại Nghiệp vụ huy động vốn + Khách hàng có thể không cần đến ngân hàng nộp tiền do được cung cấp miễn phí dịch vụ Chuyển tiền tự động. Các giao dịch qua tài khoản đều được thông báo qua điện t hoại, qua em ail… - Hiệu quả: + Tham gia Tài khoản TLBG, khách hàng được hưởng mức lãi suất hấp dẫn. Đặc biệt khi nộp tiền trước hạn, khách hàng sẽ hưởng lãi suất bằng 100% lãi suất quy định. + Tiền lãi của Tài khoản TLBG được tính dựa trên số dư tài khoản thực tế, số ngày thực tế được hưởng lãi và lãi suất tương ứng từng thời kỳ do Ngân hàng công bố. + Khách hàng có thể tất toán trước hạn để rút toàn bộ số tiền đã đóng và vẫn được hưởng các mức lãi ưu đãi. + Khi có nhu cầu tài chính bất chợt, khách hàng có thế sử dụng TLBG để thế chấp, vay tới 95% số dư tài khoản tại Techcombank hoặc vay vốn từ các ngân hàng khác. + Ngoài ra, các khách hàng khi tham gia Tích lũy Bảo gia sẽ được Techcom bank mua tặng 1 hợp đồng bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ. Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra, Bảo Việt Nhân thọ sẽ thay khách hàng đóng tiền hàng tháng vào tài khoản với số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 500.000.000 VND. Khi tài khoản đáo hạn, khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ tiền gốc và lãi đúng nhu dự tính ban đầu, đảm bảo các khoản chi phí cho việc học tập của con trẻ trong tương lai. - Đối tượng và điều kiện: + Khách hàng là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có độ tuổi t ừ đủ 18 đến 55 tại thời điểm đăng ký mở tài khoản. + Khách hàng có thể có một hoặc nhiều T ài khoản TLBG tại cùng một thời điểm với tổng số tiền đăng ký tham gia TLBG và Tiết kiệm Giáo dục không quá 500.000.000 VND. + Thời hạn tối đa là 10 năm với số tiền đóng hàng tháng tối thiểu là 100.000 VND. PGS.TS Trần H oàng Ngâ n Trang 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản