intTypePromotion=3

Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
391
lượt xem
119
download

Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Java có thể dịch và thực hiện trong mọi môi trường điều hành, miễn là ở đó có chương trình thông dịch (Máy ảo Java-JVM). Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LÂP HẢI PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ====== ISO 9001:2000 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.Phùng Anh Tuấn Giáo viên phản biện: PGS.TS.Đỗ Trung Tuấn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thế Long Lớp: CT702 Hải Phòng, 8/2007
 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiểu kỹ thuật RMI  Xây dựng chương trình ứng dụng truy  cập cơ sở dữ liệu Web 2
 3. NỘI DUNG Giới thiệu ngôn ngữ Java I. Cơ sở về mạng máy tính II. Lập trình đối tượng phân tán với RMI III. Chương trình demo truy nhập cơ sở dữ IV. liệu Web 3
 4. I. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ JAVA 1. Chu trình phát triển của Java Lớp ứng Thƣ viện Byte Codes dụng Byte Codes Dịch MyClass{} Kiểm tra và thông dịch Gỡ Nạp các lỗi lớp tham chiếu Chƣơng trình ứng dụng hiện hành 4
 5. 2. Môi trƣờng và công cụ phát triển - Java có thể dịch và thực hiện trong mọi môi trường điều hành, miễn là ở đó có chương trình thông dịch (Máy ảo Java-JVM). - Bộ công cụ phát triển JDK (Java Development Kit ) 3. Các dạng chƣơng trình ứng dụng - Chương trình ứng dụng độc lập - Chương trình ứng dụng nhúng Applet - Chương trình kết hợp cả 2 loại trên 5
 6. II. CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính nối với nhau bởi  đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau. Dựa theo phạm vi phân bố của mạng phân ra các loại mạng  như sau: Gan, Wan, Man, Lan. Một số kiến trúc mạng thường dùng  6 Bus Topology Ring Topology Star Topology
 7. Giao thức mạng: là một tập các quy tắc, quy ước để trao đổi  thông tin giữa hai hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau Giao thức HTTP: là giao thức lệnh và điều khiển xác lập việc  truyền tin giữa Client và Server và chuyển lệnh qua lại giữa hai hệ thống. Giao thức TCP/IP: là một họ giao thức cho phép các hệ thống  mạng cùng làm việc với nhau thông qua việc cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng. - TCP là một giao thức hướng kết nối - IP là giao thức truyền thông kiểu không liên kết Giao thức UDP: là một giao thức gửi các gói dữ liệu độc lập  từ một máy tính sang một máy khác không đảm bảo đến nơi. 7
 8. Mô hình hoạt động Clients/Server  Máy Server Máy Client Mô hình hoạt động Peer to Peer  8
 9. III. LẬP TRÌNH ĐỐI TƢỢNG PHÂN TÁN VỚI RMI 1. Khái niệm RMI - RMI là một công nghệ Java cho phép JVM này giao tiếp với JVM khác và thi hành các phương thức của đối tượng nằm trên JVM đó. 2. RMI làm việc nhƣ thế nào - Tại Client trình biên dịch sinh ra lớp tênlớp_Stub. - Tại Server trình biên dịch sinh ra lớp tênlớp_Skeleton. - Client hoặc Server đăng ký tên đối tượng cho phép gọi từ xa với rmiregistry - Client gọi các phương thức của Server thông qua 2 lớp trung gian _Stub và _Skeleton 9
 10. 3. Kiến trúc chƣơng trình RMI 10
 11. 4. Cơ chế thực thi của một ứng dụng RMI 11
 12. 5. Cài đặt chƣơng trình RMI • Đặc tả giao diện • Viết lớp thực thi giao diện • Tạo lớp trung gian Stub và Skeleton • Viết chương trình phía Server • Viết chương trình phía Client 12
 13. IV. CHƢƠNG TRÌNH DEMO TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB 1. Mô hình của chƣơng trình 13
 14. 2. Giao diện của chƣơng trình Giao diện phía RMI Server 14
 15. Giao diện trang chủ 15
 16. Giao diện thông tin về nhân viên 16
 17. Giao diện tìm kiếm thông tin nhân viên 17
 18. Giao diện bổ sung nhân viên 18
 19. Giao diện xóa thông tin của nhân viên 19
 20. Giao diện đăng nhập quyền quản trị hệ thống 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản