Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Lập

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
77
lượt xem
17
download

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu những lý thuyết cơ bản về quản lý bán hàng, tìm hiểu về SQL Server, C# và asp.net, Devexpress; tìm hiểu cơ cấu tổ chức và một số nội dung chính trong quy trình quản lý bán hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Lập; xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Lập

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> cK<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> họ<br /> <br /> XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN LẬP<br /> <br /> ng<br /> <br /> SVTH: Phan Tuấn Duy<br /> <br /> Th.S Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Lớp : K44THKT<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Niên khoá: 2010-2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> I<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> Để có thể hoàn thành được đề tài của mình, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các<br /> <br /> in<br /> <br /> hiện đề tài này một cách thuận lợi nhất.<br /> <br /> h<br /> <br /> thầy cô giáo trong Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế đã tạo điều kiện giúp đỡ em thực<br /> <br /> cK<br /> <br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng<br /> Thọ, người thầy đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho<br /> em trong suốt quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp. Thầy đã giúp đỡ em rất<br /> <br /> họ<br /> <br /> nhiều từ việc hình thành những ý tưởng ban đầu cũng như theo sát động viên, góp ý,<br /> chỉnh sửa, cung cấp các tài liệu hay để em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> nhất.<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, các anh, các chị trong Công ty Trách<br /> nhiệm hữu hạn Tấn Lập, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Diễm Châu đã tạo điều kiện giúp<br /> <br /> ng<br /> <br /> đỡ, chỉ bảo cũng như cung cấp những tài liệu cần thiết và hướng dẫn nhiệt tình trong<br /> thời gian thực tập tại công ty.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Cuối cùng, em xin cảm ơn chân thành đến bố mẹ, những người thân và bạn bè<br /> <br /> đã quan tâm giúp đỡ và động viên em trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn<br /> <br /> Tr<br /> <br /> thành đề tài này.<br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Phan Tuấn Duy<br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn....................................................................................................................... I<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... II<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .................................................. IV<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................................V<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................ VII<br /> TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU....................................................................VIII<br /> <br /> Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> <br /> h<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................3<br /> 5. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................5<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM..................................5<br /> 1.1. Tổng quan về quản lý bán hàng ............................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm bán hàng, quản trị bán hàng và thương mại điện tử......................5<br /> 1.1.2. Vai trò của quản trị bán hàng..........................................................................5<br /> 1.1.3. Mục tiêu của quản trị bán hàng.......................................................................6<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.4. Quan điểm quy trình – hệ thống .....................................................................6<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm máy tính trong quản lý bán hàng..............7<br /> 1.3. Giới thiệu các công cụ sử dụng để xây dựng phần mềm quản lý bán hàng..........8<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.3.1. Giới thiệu hệ quản trị CSDL SQL Server.......................................................8<br /> 1.3.2. Giới thiệu về .NET Framework, C#, ASP.NET và DevExpress ....................8<br /> 1.3.3. Giới thiệu Visual Studio .................................................................................9<br /> <br /> 1.4. Phân tích, thống kê dữ liệu quản lý bán hàng .......................................................9<br /> 1.4.1. Các thống kê cơ bản......................................................................................10<br /> 1.4.2. Các KPI trong quản lý bán hàng...................................................................10<br /> II<br /> <br /> CHƯƠNG II: BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN LẬP ......................................................................11<br /> 2.1. Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Lập .........................................11<br /> 2.1.1. Giới thiệu ......................................................................................................11<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ..............................................................................................12<br /> 2.2. Mô tả bài toán quản lý bán hàng trực tuyến của công ty TNHH Tấn Lập..........13<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG III: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÁN HÀNG..............................15<br /> 3.1. Phân tích hệ thống...............................................................................................15<br /> 3.1.1. Sơ đồ chức năng............................................................................................15<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.1.2. Sơ đồ ngữ cảnh .............................................................................................21<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.1.3. Sơ đồ luồng dữ liệu.......................................................................................22<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2. Thiết kế................................................................................................................28<br /> 3.2.1. Sơ đồ thực thể - mối quan hệ ........................................................................28<br /> 3.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu ...................................................................................30<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2.3. Các quy trình chính.......................................................................................33<br /> 3.2.4. Giao diện Website.........................................................................................39<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.5. Một số tính năng nổi bật ...............................................................................43<br /> 3.3. Tính khả thi khi triển khai Website.....................................................................48<br /> Phần III: KẾT LUẬN ....................................................................................................50<br /> <br /> ng<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................51<br /> PHỤ LỤC ......................................................................................................................52<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Phụ lục 1: Các chỉ số KPI trong quản lý bán hàng........................................................53<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Phụ lục 2: Quá trình chuyển đổi từ sơ đồ thực thể-mối quan hệ, sơ đồ chức năng, sơ đồ<br /> luồng và các mô tả của bài toán thành các bảng dữ liệu được chuẩn hoá.....................56<br /> Phụ lục 3: Một số giao diện khác của phần mềm ..........................................................59<br /> Phụ lục 4: Phân tích tính kinh tế đối với CTTNHHTL khi triển khai hệ thống............64<br /> Phụ lục 5: So sánh tính năng của phần mềm đã xây dựng với một số phần mềm trên thị<br /> trường ............................................................................................................................66<br /> <br /> III<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> Ý nghĩa<br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> PMQLBH<br /> <br /> Phần mềm quản lý bán hàng<br /> <br /> CTTNHHTL<br /> <br /> Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Lập<br /> <br /> B2C<br /> <br /> Hình thức thương mại điện tử giữa công ty và người tiêu dùng<br /> <br /> HTTT<br /> <br /> Hệ thống thông tin<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> DCF<br /> <br /> Discounted Cash Flow (Chiết khấu luồng tiền)<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Ký hiệu<br /> TMĐT<br /> <br /> IV<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản