intTypePromotion=1
ADSENSE

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 5

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

127
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngành tin học có quan hệ chặt chẽ với nhiều ngành khác. Các ngành này có nhiều phần chung, tuy vẫn khác nhau ở nhiều điểm quan trọng: Thuật toán Là dãy thao tác lệnh mà sau một số bước hữu hạn từ input đã cho ta có output. Trí tuệ nhân tạo Cài đặt và nghiên cứu các hệ thống thể hiện hành vi hoặc trí thông minh tự động của bản thân, đôi khi được phỏng theo đặc điểm của các thực thể sống. Tin học gắn bó chặt chẽ với Trí tuệ nhân tạo, bởi phần mềm và máy tính là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 5

  1. 6.3. Hằng, biểu thức và hàm logic Hằng logic   Có giá trị xác định  Giá trị đó là TRUE hoặc FALSE  Ví dụ: “2>3” là một hằng logic nhận giá trị FALSE Biểu thức, hàm logic   Sự kết hợp của hằng, biến và toán tử  Toán tử: và, hoặc, …  Ví dụ: “m≥3” và “m≤5” 37 / 44 Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính 06/07/2011
  2. 6.4. Toán tử logic Là các phép toán với các mệnh đề, hằng, biến  logic.  Các toán tử cơ bản:  NOT  AND  OR  XOR 38 / 44 Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính 06/07/2011
  3. 6.4.1. Toán tử “PHỦ ĐỊNH” Ký hiệu: NOT   NOT X Gọi tên   PHỦ ĐỊNH Ví dụ   NOT (“2>3”) = TRUE 39 / 44 Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính 06/07/2011
  4. 6.4.2. Toán tử “VÀ” Ký hiệu: AND  X AND Y Gọi tên   VÀ  HỘI X AND Y chỉ đúng khi cả X  và Y cùng đúng. Ví dụ   “2>3” AND “3=4-1” nhận giá trị FALSE 40 / 44 Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính 06/07/2011
  5. 6.4.3. Toán tử “HOẶC” Ký hiệu: OR  X OR Y Gọi tên   HOẶC  TUYỂN X OR Y chỉ sai khi cả X và  Y cùng sai. Ví dụ   “2>3” OR TRUE nhận giá trị TRUE 41 / 44 Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính 06/07/2011
  6. 6.4.4. Toán tử “HOẶC LOẠI TRỪ” Ký hiệu: XOR  X XOR Y X OR Y sai khi X = Y  Ví dụ   “2>3” XOR TRUE nhận giá trị TRUE  FALSE XOR “2>3” nhận giá trị FALSE 42 / 44 Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính 06/07/2011
  7. Thứ tự ưu tiên các phép toán Dấu ngoặc ( ). 1. NOT, dấu trừ (-). 2. *, /, DIV, MOD, AND. 3. +, -, OR, XOR. 4. =, , >, >=,
  8. 6.5. Mạch logic Mạch điện tử   Tínhiệu điện  TRUE: hiệu điện thế ≥ mức Đầu vào   Hằng, biến logic Đầu ra   Kết quả phép toán, hàm Các mạch cơ bản   NOT  AND  OR  XOR 44 / 44 Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính 06/07/2011
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2