intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Tin học đại cương và ứng dụng: Chương 4 - Trần Quang Hải Bằng (phần 3)

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
25
lượt xem
2
download

Bài giảng Tin học đại cương và ứng dụng: Chương 4 - Trần Quang Hải Bằng (phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học đại cương và ứng dụng - Chương 4: Kẻ bảng" trình bày các nội dung: Bảng trong Microsoft Word, chèn bảng vào văn bản Microsoft Word, một số thao tác với bảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương và ứng dụng: Chương 4 - Trần Quang Hải Bằng (phần 3)

 1. Tin học đại cương và ứng dụng (Kẻ bảng với MS Word) Trần Quang Hải Bằng Faculty of Information Technology University of Communication and Transport (Unit 2) Office location: Administration building, Block D3, Room 6 Office phone: 38962018 Cell phone: N/A Email: bangtqh@hotmail.com Ch4c. Kẻ bảng 1. Bảng trong Microsoft Word. 2. Chèn bảng vào văn bản Microsoft Word. 3. Một số thao tác với bảng. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 2
 2. 1. Bảng trong Microsoft Word n Bảng (table) là một đối tượng sử dụng để tổ chức trình bày dữ liệu một cách có trật tự. n Một bảng thường có nhiều cột,nhiều hàng. Mỗi cột đại diện cho một thuộc tích của đối tượng, mỗi hàng đại diện cho một đối tượng cụ thể. Ví dụ: ¤ Một danh sách lớp bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng ứng với một sinh viên. ¤ Mỗi cột ứng với một thuộc tính (Họ tên, nơi sinh,…). Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 3 2. Chèn bảng vào trong văn bản n Di chuyển con trỏ văn bản tới nơi cần chèn bảng. n Kích chuột vào menu Table, chọn Insert Table. n Hộp thoại chèn bảng sẽ xuất hiện. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 4
 3. Hộp thoại chèn bảng Số lượng cột (column) Số lượng hàng (row) Độ rộng cột của bảng chèn vào là cố định. Độ rộng cột tự động dãn Cách cho vừa chứa đủ nội dung. Độ rộng cột tự động dãn cách cho vừa theo kích thước cửa sổ. Kích chuột vào nút này để lựa chọn một số mẫu bảng sẵn có. Kích chuột vào đây để chấp nhận Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 5 3. Một số thao tác với bảng n Di chuyển. n Chọn vùng. n Thay đổi kích thước. n Định dạng đường viền, tô màu cho bảng. n Hoà nhập nhiều ô thành một ô và ngược lại. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 6
 4. Di chuyển và chọn vùng n Sử dụng các phím mũi tên, Home, End để di chuyển trong một ô của bảng. n Sử dụng phím TAB để di chuyển từ ô nọ sang ô kia của bảng. n Bấm và rê chuột từ ô này đến ô khác để chọn các ô nằm trong hình chữ nhật giới hạn bởi hai ô đó. n Di chuyển chuột lên phía trên ô trên cùng của cột cho tới khi con trỏ chuột chuyển thành mũi tên màu đen chỉ xuống, kích đơn chuột để chọn cả cột. n Di chuyển chuột sang bên trái ô ngoài cùng của hàng cho tới khi xuất hiện mũi tên “màu trắng”, kích đơn chuột để chọn cả hàng. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 7 Thay đổi kích thước n Di chuyển chuột đến các đường viền của các ô tới khi con trỏ chuột chuyển thành các mũi tên hai chiều. n Bấm và rê chuột theo một trong hai chiều mũi tên để thay đổi kích thước của ô (hàng, cột) đó. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 8
 5. Định dạng đường viền, tô màu nền cho bảng n Chọn cả bảng bằng cách bấm và rê chuột từ ô góc này của bảng tới ô góc đối diện của bảng. n Kích chuột vào menu Format, chọn Border and Shading… n Hộp thoại định dạng đương viền và màu nền (bóng) sẽ xuất hiện. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 9 Hộp thoại định dạng viền, màu nền (Border) Border Một số kiểu định sẵn Kiểu đường viền (border) Màu đường viền (automatic - tự động) Kích thước của đường viền Các đường viền muốn có (nút chìm) và không muốn có (nút nổi) Hình cho phép xem trước hình thù của bảng sẽ như thế nào Áp dụng cho toàn bảng (table), Kích chuột vào đây để chấp nhận chữ (text),… Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 10
 6. Hộp thoại định dạng viền, màu nền (Shading) n Kích chuột vào tab Shading, ta có: Shading Chọn màu của nền (Fill) (No Fill – không tô màu nền) Chọn kiểu tô màu nền (style) (No Fill – không tô màu nền) Xem trước hình thù của bảng sau khi tô màu nền Kích chuột vào đây để chấp nhận (OK) Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 11 Hoà nhập nhiều ô thành một ô n Bôi đen các ô cần hoà nhập (các ô liền kề nhau). Hoà nhập (merge) n Kích chuột vào menu Table, chọn Merge Cells. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 12
 7. Chia một ô thành nhiều ô n Di chuyển con trỏ văn bản vào ô cần chia thành nhiều ô con. n Kích chuột vào menu Table, chọn Split Cells… ¤ Nhập số cột cần chia thành. ¤ Nhập số hàng cần chia thành. ¤ Kích chuột vào nút OK, ô ban đầu sẽ được chia thành nhiều ô căn cứ vào số hàng, số cột đã nhập. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 13 Định dạng văn bản trong ô n Nói chung, việc định dạng văn bản trong ô giống như định dạng thông thường. n Bố trí văn bản trong ô (Cell Alignment): ¤ Kích chuột phải vào ô hoặc các ô được chọn. ¤ Di chuột tới Cell Aligment rồi chọn cách bố trí thích hợp. Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 14
 8. Thêm, xoá trong bảng n Thêm: Table Insert … ¤ Table: Thêm bảng mới. ¤ Columns to the Left: Chèn cột vào bên trái cột hiện tại ¤ Columns to the Right: Chèn cột vào bên phải cột hiện tại. ¤ Rows Above: Chèn hàng vào trên hàng hiện tại. ¤ Rows Below: Chèn hàng vào dưới hàng hiện tại. n Xoá: Table Delete … ¤ Table: Xoá cả bảng. ¤ Rows: Xoá hàng hiện tại hoặc các hàng được chọn. ¤ Columns: Xoá cột hiện tại hoặc các cột được chọn. n Chọn: Table Select … ¤ Sử dụng để chọn các “thành phần” của bảng (thay cho thao tác bôi đen bẳng chuột). Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 15 Một số thao tác khác n Auto Format: Table Auto Format ¤ Lựa chọn các kiểu định dạng bảng có sẵn. n Table Properties: Table Table Properties ¤ Xem và thay đổi các thuộc tính của bảng (kích thước hàng, cột, bố trí chữ và bảng, đường viền,…). n Sử dụng thanh định dạng đường viền (Border Bar). n Sử dụng bảng có đường viền có kích thước = 0 để bố trí văn bản. n Căn chỉnh bảng: Chọn toàn bộ bảng Căn chỉnh. n Sắp xếp: Table Sort. n Tính toán trong bảng ¤ Table Formula… ¤ (tham khảo thêm Excel). Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản